Sa Skupštine Udruge gljivara “Ožujka” Rijeka

Piše: Milić Milutin
  Prema godišnjem planu i programu rada udruge gljivara „Ožujka“ iz Rijeke, dana 19. 03.2012 godine održana je redovna godišnja Skupština udruge. Skupštini je prisustvovalo  38 članova što je prema statutu bilo dovoljno za donošenje punovažnih odluka. Skupštini je u ime Hrvatskog mikološko – gljivarskog Saveza prisustvovao  dopredsjednik Saveza gospodin Marino Šimić koji je prisutne pozdravio zaželjevši  im uspješan rad i nova dostignuća u radu. Radno predsjedništvo u sastavu Grubišić Predrag,  Pavletić Jagoda i Rahelić Josip

 • vrlo uspješno i efikasno vodili su  sjednicu čitajući pripremljena izvješća i odgovarajući na postavljena pitanja prisutnih članova.
 • U izvješću o realizaciji Plana rada za proteklu godinu, predsjednik Udruge Predrag Grubišić  detaljno je analizirao sve aktivnosti  sa
  globalnom ocjenom da je Plan  uspješno realiziran osim manjih zadataka a što je posljedica objektivnih okolnost.
 • Poseban osvrt predsjednik je dao na materijalnu opremljenost Udruge. Istaknuo je da je u zadnje dvije godine Udruga  nabavila  PC,
  digitalni projektor, digitalnu kameru, kotlić i roštilj a u toku je nabavka  ručnog GPS uređaja.
 • Tajnica Udruge gospođa Jagoda Pavletić  iznijela je prijedlog Plana rada Udruge za 2012 gljivarsku godinu.
 • Od planiranih aktivnosti dominiraju one koje  doprinose podizanju stručnog znanja članstva i stjecanja  materijalnih sredstava za rad Udruge.
 • Od naj bitnijih vrijedi spomenuti  planiranih 6 izložbi gljiva, 36 predavanja od kojih  dva  van sjedišta Udruge,  12 edukacijskih izleta te  2 projekta koje financira grad Rijeka.
 • U sklopu  planiranih aktivnosti interesantno je spomenuti i prijedlog  članice gospođe Čekada Blanke, koja je samoinicijativno ponudila Udruzi  koncept projekta pod nazivom „Dani gljiva u Fužinama“.
 • Poslije  kraćeg upoznavanja sa Projektom, prisutni članovi su jednoglasno  odlučili da se koncept Projekta finalizira i kao takav ponudi  gradu Fužinama i njihovom turističkom uredu.
 • Nakon toga blagajnik Udruge gospođa Blanka, podnijela je financijsko izvješće. Prikazani pregled prihoda i rashoda  bio je vrlo koncizan i pregledan tako da i dodatnih pitanja nije bilo.
 • Diskusija po izvješćima bilo je malo a odnosila su se na  nedovoljnu aktivnost pojedinih članova te  o nejasnoćama oko ugovora sa d.o.o Hrvatske
  šume  u vezi slobodnog sakupljanja gljiva  /uz predočenje iskaznice/ tj. bez pribavljene dozvole.
 • Za doprinos  u izvršavanju zadataka iz Plana  rada Udruge, Predsjednik je uručio zahvalnice  Rahelić Josipu, Franko Milanu i Milić Milutinu.
 • Nakon službenog dijela  priređeno je druženje članova. Pripremljenim  delicijama naša istaknuta članica gospođa Minka,  nije zaboravila počastiti  sve prisutne i za to primila samo riječi hvale.
 • Jedna gljivarska godina je završena. Po  aktivnosti vrlo intenzivna, po  šoldima pozitivna,  a po gljivama jedna od slabijih.
 • Ako vremenske prilike i ove godine  budu /ne daj Bože/ kao prošle ili gore, udruga će se morati pozabaviti  uzgojem šampinjona, bukovača i šitaki-ja. Biti će izleta kod prijatelja u konobi ili vrtu. Tek toliko da se ne zaboravi da smo gljivari.