Izuzetan interes za gljivarstvo

Izuzetan interes za gljivarstvo u posljednje vrijeme, rezultirao je osnivanjem novih gljivarskih društava. Tako je broj članica Hrvatsko mikološko-gljivarskog saveza u godinu dana udvostručen.  Prema podacima iz tajništva, ove je godine izdano oko 1500 markica članarine za 2013. godinu. U nekim gljivarskim društvima bilježimo neviđen interes novih članova.

Da li je naglo zanimanje za samonikle gljive rezultat sve većeg siromaštva pučanstva,  ili „povlaštenog“ statusa organiziranih gljivara u Savez, ostavit ćemo za raspravu.  Na stranica HMGS-a objavili smo kontaktne podatke svih članica Saveza (dvije nisu verificirane zbog nepotpune dokumentacije).  Zainteresiranim građanima za učlanjenje u gljivarska društva, preporučamo da kontaktiraju sebi najbližu udrugu.

-uredništvo