Vruča tema – plaćanje naknade za ulazak u državne šume

 

Kako je počelo?

Hrvatske šume d.o.o. temeljem  zakona o hrvatskim šumama  (NN. 140/05)  Članak 33. donjele su Opći akt kojim su utvrdili vrstu šumskih proizvoda i visinu naknade za skupljanje, te uvjete pod kojima ih građani mogu skupljati. Među tim proizvodima su i samonikle šumske gljive.  Ako pratimo slijed, da je Zakon o šumama donesen 2005. godine a HMGS osnovan 2006. godine, Savez nikako nije mogao sudjelovati u javnoj raspravi o Zakonu o Hrvatskim šumama.  Naknadne izmjene Zakona nisu revidirale navedeni čl. 33. Zakona. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/290164.html

Što smo činili?

Na sastanku UO HMGS-a dana 5.12.2008.g.( sastanak je indikativan i po tome, što je GD Našice izišlo iz HGMS ) gospodin Milutin Milić je potaknuo novonastali problem ulaska u šume u državnom vlasništvu. Dogovorene su konkretne akcije, među inim i prijedlog poslovne suradnje između Hrvatski šuma d.o.o. i HMGS-a.

2.travnja.2009.godine u prostorijama Uprave Hrvatski šuma d.o.o. u Zagrebu održan je sastanak HMGS-a  sa predstavnicima Hrvatskim šuma d.o.o. gdje je iznjet problem i predloženo rješenje u vidu poslovne suradnje Hrvatskih šuma d.o.o. i HMGS-a. Nakon podužeg vremena i lobiranja, konačno je 12.svibnja. 2011. godine potpisan ugovor o poslovnoj suradnji kojim su de facto članovi HMGS-a bili izuzeti od plaćanja naknade za ulazak u državne šume poradi skupljanja gljiva.  Ugovor je bio sklopljen na dvije godine i prestao je važiti dana 12.svibnja. 2013. godine.

Što sada činimo?

Inicirali smo i održali nekoliko sastanka sa predstavnicima Hrvatski šuma d.o.o.  U ovom trenutku možemo potvrditi da novog ugovora s Hrvatskim šumama d.o.o. neće biti. Ali mi se nadamo da ćemo dogovoriti nešto bolje. Da će članovi HMGS-a kao krovne organizacije organiziranih gljivara u gljivarskim udrugama u Hrvatskoj, ući u Opći akt Hrvatskih šuma d.o.o. kao posebna kategorija i da će taj Akt potvrditi Ministarstvo poljoprivrede. A da ćemo nešto plaćati ? Hoćemo. Koliko ? Borimo se! No, za to nam je potrebno vrijeme. Zato, ako gospodin glavni tajnik kaže – budite strpljivi- molim vas da to prihvatite , bez sarkazma.

A do tada,  za nas vrijedi postojeći Akt Hrvatskih šuma i naši su članovi obvezni plaćati naknadu za ulazak u državne šume prema cjeniku Hrvatskih šuma d.o.o. Zato su Hrvatske šume d.o.o. iz Delnica u pravu. Možda su prerevnosni , ali su u pravu. Moram reći, da suradnja ostalih GD, sa svojim“ matičnim“ poslovnicama Hrvatskih šuma d.o.o., teče mnogo bolje. I to me raduje. Mislim da sam dao odgovore na pitanja, koji su si i mnogi drugi postavljali.

Na kraju

Ovim ne otvaram diskusiju, i ne mislim se oglašavati do završetka pregovaranja s Hrvatskim šumama d.o.o.  Zagreb. Pozdravljam sve članove HMGS-a sa željom za mnogo jesenskih kiša.