Savez bogatiji za dva nova determinatora

Dana 05. listopada na gljivarskoj manifestaciji u Muljavi koju je organiziralo Gljivarsko društvo Karlovac održan je ispit za determinatore. Ispitna komisija u sastavu ; Branko Bartolić,prof. – determinator-mentor, predsjednik, prof, dr. sci Romano Božac – determinator-mentor, član i Zukić Sulejman –determinator-mentor, član,  uz administrativnu pomoć Dubravka Čunovića – determinatora  ispitala je dva kandidata : Vladimira Mihelića iz Gljivarske udruge „Sunčanica-Samobor“ i  Antuna Kiša iz Gljivarskog društva „Kamilo Blagaić“ iz Zagreba.

Kandidat Vladimir Mihelić položio je ispit iz usmenog i pismenog dijela s ocjenom ODLIČAN, a kandidat Antun Kiš s ocjenom VRLO DOBAR pa su oba kandidata položenim ispitom stekla zvanje (naziv) DETERMINATOR čime je Savez postao bogatiji za dva nova stručnjaka.