Skupština HMGS-a 12. travnja 2014. godine

Ove godine održava se Izborna Skupština HMGS-a, prema odluci Upravnog odbora dana 12. travnja 2014. godine.  U toku su pripreme oko organizacije Skupštine. Pozivaju se sve udruge članice Saveza, da najkasnije do 15. ožujka dostave popis delegata na e-mail adresu glavnog tajnika tajnik@hmgs.hr, ili na adresu Saveza. Prema Statutu Saveza, broj delegata utvrđuje se srazmjerno broju članova, to jest, broj delegata koje trebaju društva delegirati je 3% od broja članova s uplaćenom članarinom Savezu u 2013. godini.

Privitak: zapisnik Upravnog odbora HMGS-a, od 31.siječnja 2014. godine ZAPISNIK_UO_HMGS