Novosti vezane za plaćanje dozvole za branje gljiva u državnim šumama

Na upit naše članice da li dozvola kupljena u jednoj šumariji vrijedi i u drugima, dobili smo odgovor da se to odnosi samo na “vikend dozvolu”, a ne i na ostale koje vrijede samo za šumariju u kojoj su ishhođene. Odgovor na upit objavljujemo u cijelosti:

mail 1