HMGS Forum

Mikologija i gljivarstvo => Mikologija i gljivarstvo => Autor teme: Administrator1 na Srpanj 09, 2011, 10:38:03Naslov: Gljivarske reporta×e
Autor: Administrator1 na Srpanj 09, 2011, 10:38:03
Podijelite s nama svoje gljivarske do×ivljaje!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Srpanj 09, 2011, 23:20:24
pa dobro, da malo podijelim danaÜnje dojmove sa izleta mojih gljivara!
krenuli smo danas u testiranje "novog stroja" za pe?enje mesa!
(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/P7090003.jpg)

lokacija je bila gornja bistra, a prije "testa" popeli smo se na nekih 900 metara u potrazi za nekim povjetarcem
(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/P7090026.jpg)

obiÜli smo i ciljnu ravninu poznate zagreba?ke skijaÜke staze
(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/P7090017.jpg)

(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/P7090016.jpg)

(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/P7090008.jpg)

(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/P7090009.jpg)

poslije napornog "radnog dijela", krenuli smo na testiranje
(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/P7090038.jpg)

(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/P7090044.jpg)

(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/P7090048.jpg)

novi roÜtilj je uspjeÜno polo×io ispit!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Srpanj 10, 2011, 10:18:28
Svak ?ast gljivarima ZET-ZAGREB.  Ni vru?ina, ni suÜa nemo×e vas odvratiti od vaÜih izletni?kih avantura.
Moja ekipa ili je na moru ili ima noge u lavoru. Ni s puÜkom nas nebi ?ovjek natjeral u Üumu.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Srpanj 10, 2011, 21:55:52
Svak ?ast gljivarima ZET-ZAGREB.  Ni vru?ina, ni suÜa nemo×e vas odvratiti od vaÜih izletni?kih avantura.
Moja ekipa ili je na moru ili ima noge u lavoru. Ni s puÜkom nas nebi ?ovjek natjeral u Üumu.

kod mene ti je drugi problem! dovoljno je re?i- idemo, i evo ti ekipe! ne pita se kud,zakaj, poÜto kad nema gljiva!? joÜ kad spomeneÜ klopu, ledene gemiÜte i pive, ah, ko ?e odoliti?
je, bilo je vru?e, Üuma ko barut ali izdr×alo se sve do ve?ernjih sati!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: satanas na Srpanj 31, 2011, 03:47:38
(http://img231.imageshack.us/img231/399/p7090038.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/231/p7090038.jpg/)

A re?eno je da nema golotinja na forumu........... :o :o :o a tu joÜ i alkohol..... ;D ;D ;D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Srpanj 31, 2011, 19:41:09
(http://img231.imageshack.us/img231/399/p7090038.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/231/p7090038.jpg/)


A re?eno je da nema golotinja na forumu........... :o :o :o a tu joÜ i alkohol..... ;D ;D ;DSatanas nebi baÜ iÜlo! Äelio bih te korigirati.  Ak si dobro pro?ital u pravilima foruma, zabranjena je pornografija!!!
Ovo kaj vidiÜ ovdje je pak ?ista erotika, a to je dozvoljeno. ;D ;D ;D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Kolovoz 01, 2011, 17:46:32Satanas nebi baÜ iÜlo! Äelio bih te korigirati.  Ak si dobro pro?ital u pravilima foruma, zabranjena je pornografija!!!
Ovo kaj vidiÜ ovdje je pak ?ista erotika, a to je dozvoljeno. ;D ;D ;D
[/quote]

borgia,vidi se da znaÜ kaj je u×ivancija ;D ak zanemarimo ovog lika u fertunu s pivom, dobivamo jednu idili?nu sliku! zelena pozadina Üume,hladovina, mirisne delicije u pripremi, gemiÜti se hlade pokraj u izvoru ;) :D, karte se mijeÜaju....kaj nam drugo treba? to nam je morti nekad bila erotika, ali sad je ?isti ... sex !!! :-[ :-[ sve manje nam treba da bi se...zadovoljili !! ;D ;D :-[ :-[


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Kolovoz 21, 2011, 19:09:01
Vru?e, vru?e ha, tko bude izdr×al >:( Ma nije svugdje baÜ vru?e ;) Ima mjesta gdje vjetri? puÜe i gljive rastu!

GDE TO JE ZAKRI?AL BI NAŐ PAJDAŐ  ???

Ma kaj da ja tu pri?am, evo radije danaÜnjih slika odlaska u gljive - ×i?arom. :)

(http://storage2.static.itmages.com/i/11/0821/s_1313946137_5652254_f593efee4f.jpeg) (http://itmages.com/image/view/263417/f593efee)  (http://storage4.static.itmages.com/i/11/0821/s_1313946206_2472168_959b80bdc1.jpeg) (http://itmages.com/image/view/263419/959b80bd)  (http://storage5.static.itmages.com/i/11/0821/s_1313946241_1575456_052fd11051.jpeg) (http://itmages.com/image/view/263421/052fd110)  (http://storage7.static.itmages.com/i/11/0821/s_1313946280_6341901_8eb441b82e.jpeg) (http://itmages.com/image/view/263422/8eb441b8)


Nismo premaÜili slovensku kvotu 2 kg po osobi, a kako beremo razne vrste gljiva a ne samo "jur?ke", napunili smo koÜaru.  ;D
Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Kolovoz 22, 2011, 12:03:16
(http://storage9.static.itmages.com/i/11/0822/s_1314004106_9835260_bfb50ddcd4.jpeg) (http://itmages.com/image/view/263718/bfb50ddc) Tko ka×e da nas nije bilo na Rogli ??? (http://storage2.static.itmages.com/i/11/0822/s_1314005250_8383673_b1943b06a5.jpeg) (http://itmages.com/image/view/263730/b1943b06) I dok su neki kao obi?no "Üljakali" >:(
(http://storage6.static.itmages.com/i/11/0822/s_1314005450_1665708_0ab3f1ecf1.jpeg) (http://itmages.com/image/view/263734/0ab3f1ec) (http://storage8.static.itmages.com/i/11/0822/s_1314005584_1963135_4a72bbbcbd.jpeg) (http://itmages.com/image/view/263736/4a72bbbc) Drugi su u×ivali 8)
(http://storage9.static.itmages.com/i/11/0822/s_1314005845_2492122_7b9194a51b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/263738/7b9194a5) (http://storage4.static.itmages.com/i/11/0822/s_1314005976_8160940_8205fe5686.jpeg) (http://itmages.com/image/view/263741/8205fe56) Ili primali nagrade :) pa se nakon toga zapitali
(http://storage7.static.itmages.com/i/11/0822/s_1314006182_2204474_c814333149.jpeg) (http://itmages.com/image/view/263744/c8143331) KAJ SE I ZA TO MOÄE DOBITI PRVA NAGRADA ???
(http://storage9.static.itmages.com/i/11/0822/s_1314006401_9441138_ad60c53c82.jpeg) (http://itmages.com/image/view/263745/ad60c53c) Bilo je i onih koji nakon obilnog doru?ka u Üumi zalutaju  :-\
(http://storage2.static.itmages.com/i/11/0822/s_1314006617_6547295_9140462a68.jpeg) (http://itmages.com/image/view/263747/9140462a) A kak bi to sve skupa bilo da se nisu u?vrÜ?ivali i dobrosusjedski odnosi :-* (http://storage4.static.itmages.com/i/11/0822/s_1314007260_3039105_2b7d5f4f58.jpeg) (http://itmages.com/image/view/263758/2b7d5f4f) NAZDRAVLJE SVIMA :-[


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: tuber na Kolovoz 28, 2011, 08:24:46
pa dobro, da malo podijelim danaÜnje dojmove sa izleta mojih gljivara!
krenuli smo danas u testiranje "novog stroja" za pe?enje mesa!
(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/P7090003.jpg)novi roÜtilj je uspjeÜno polo×io ispit!
ko je nosio plinsku bopcu taj je nastradao,ostalo sve 5.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Kolovoz 28, 2011, 21:33:47


novi roÜtilj je uspjeÜno polo×io ispit!
[/quote]
ko je nosio plinsku bopcu taj je nastradao,ostalo sve 5.
[/quote]

e moj tuber (jel crni ili bijeli? ;D). kod mene se misli na seve, pardon, sve! :D ;) za visinske aktivnosti imamo posebno izvje×bane Üerpe (to nisu lonci :P) koji bez problema transportiraju potrebitu opremu na mjesta gdje samo koze idu!  ;) istina da im je potroÜnja goriva iznad nekih normalnih standarda, ali isplati se !! ionako i to gorivo sami nose na le?ima! :o


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Listopad 30, 2011, 17:54:18
Jutros na Kuna Gori zamijetio sam
neÜto se crveno kre?e kroz Üumu
(http://storage5.static.itmages.com/i/11/1030/s_1319993546_4653405_528728018e.jpeg) (http://itmages.com/image/view/317631/52872801)
Lagano hoda, zuru i zemlju -
gljivar 100%, kao  ja  :)
(http://storage2.static.itmages.com/i/11/1030/s_1319993788_8116380_023efa99cb.jpeg) (http://itmages.com/image/view/317637/023efa99)
Prevario sam se,
nije gljivar ve? kestenjar  >:(
(http://storage8.static.itmages.com/i/11/1030/s_1319994001_1574374_be5a7d11bd.jpeg) (http://itmages.com/image/view/317643/be5a7d11)
Krenuh prema gljivarskoj ku?ici,
a tamo totalni nered  ???
(http://storage3.static.itmages.com/i/11/1030/s_1319994169_1409623_b9359679bc.jpeg) (http://itmages.com/image/view/317647/b9359679)
Marijan i Neno petljaju
s kotli?em, zaboravili kuku ::)
(http://storage5.static.itmages.com/i/11/1030/s_1319994242_4426198_954af6cfb1.jpeg) (http://itmages.com/image/view/317649/954af6cf)
Stvar spaÜava instruktor s po?etka pri?e,
daje upute za rad i donira kestene.
(http://storage3.static.itmages.com/i/11/1030/s_1319994362_3106550_ee9fa9bc6b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/317656/ee9fa9bc)
i dok Marijan pe?e kestene...
(http://storage6.static.itmages.com/i/11/1030/s_1319994566_6540554_bf634ff526.jpeg) (http://itmages.com/image/view/317659/bf634ff5)
Pojavila se i moja Üefica  :-*
(http://storage9.static.itmages.com/i/11/1030/s_1319994633_1014376_e2ded6a4f4.jpeg) (http://itmages.com/image/view/317662/e2ded6a4)
i odmah se primila posla, kao obi?no   ;D
(http://storage2.static.itmages.com/i/11/1030/s_1319994727_6078943_6ec250f330.jpeg) (http://itmages.com/image/view/317664/6ec250f3)
U to vrijeme stigli i gljivari s koÜarom
(http://storage5.static.itmages.com/i/11/1030/s_1319994791_7852118_94e3ac876d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/317667/94e3ac87)
Őto su ovi dogovori i stavili
iz koÜare u kotli?, samo oni znaju
(http://storage6.static.itmages.com/i/11/1030/s_1319994842_4181098_c47567ebf8.jpeg) (http://itmages.com/image/view/317668/c47567eb)
Svi koji su nestrpljivo
stoje?ki ?ekali
(http://storage1.static.itmages.com/i/11/1030/s_1319995019_9413662_93e34686b8.jpeg) (http://itmages.com/image/view/317672/93e34686)
probali su gulaÜ od gljiva a
naÜ junak iz po?etka pri?e tra×io joÜ :)
(http://storage4.static.itmages.com/i/11/1030/s_1319995154_5389209_af6b3c42a7.jpeg) (http://itmages.com/image/view/317675/af6b3c42)

Pri?ica posljednjeg sedmog ovogodiÜnjeg dru×enja ?lanova
GD "Lisi?ica" Pregrada na Kuna Gori.
?lanovi su se dru×ili svake zadnje nedjelje u mjesecu, pa ?e
tako nastaviti i idu?e gljivarske sezone.

 

Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Listopad 30, 2011, 18:50:54
Borgia, svaka ?ast, ovo je iznena?enje, tj. prava reporta×a.
?estitam na stilu.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: satanas na Listopad 30, 2011, 21:46:38
Bravo "Lisi?ica"!!!!!!!! Samo da sam bli×e ;), ne za dojti nek za prejti.......... :-\


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Studeni 03, 2011, 18:15:14
Zahvaljujem na hrabrenju i pohvalama  :)

Imam jednu temu, nije baÜ reporta×a a neznam gdje da je metnem  ???

Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Studeni 03, 2011, 18:21:36
Plemenita rujnica Lactarius deliciosus - moja ovogodiÜnja iskustva

Na staniÜte plemenite rujnice, nabasao sam slu?ajno u potrazi za gljivama 22. listopada ove godine. StaniÜte na slici, borovi uz rub Üume 350 m n/v sjeverna strana.
Runice rastu do dvadeset metara u livadu, dok ispod borova nema nikakvih gljiva. ?udno.

(http://storage5.static.itmages.com/i/11/1103/s_1320340774_5660301_645526899f.jpeg) (http://itmages.com/image/view/321093/64552689)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Studeni 03, 2011, 18:31:37
Plemenita rujnica Lactarius deliciosus - moja ovogodiÜnja iskustva

U berbu rujnica iÜao sam ?etiri puta u razmaku od 3-4 dana i svaki puta na moje veselje, izrasle nove  :).
Zadnje sam ubrao danas.  PlodonoÜenje se ve? polako smanjuje :(. Zaklju?io sam da se roku od 4 dana razvije novi odrasli plod.
Od onih borova na slici, samo su tri plodonosna, a svi ostali su jalovi.
Pod tim jalovima ne rastu baÜ nikakove gljive, dok pod plodnima raste pet-Üest mikoriznih vrsta vezanih za borove.

(http://storage4.static.itmages.com/i/11/1103/s_1320341393_1336840_08d4928f8c.jpeg) (http://itmages.com/image/view/321101/08d4928f)  (http://storage5.static.itmages.com/i/11/1103/s_1320341426_8622547_46ef8069e4.jpeg) (http://itmages.com/image/view/321102/46ef8069)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Studeni 03, 2011, 18:38:08
Plemenita rujnica Lactarius deliciosus - moja ovogodiÜnja iskustva

Interesantno je da ih ne mo×ete vidjeti iz daleka i ako ne znate da tu rastu, nema Üanse da ih na?ete. Skrivene su u travi i maskirane poput o×ujki, pa je potrebno
dosta strpljenja i istra×ivanja da bi se otkrilo njihovo staniÜte. Rastu ve?inom u grupama 3-10 komada.

(http://storage5.static.itmages.com/i/11/1103/s_1320341795_7486703_9f418e8741.jpeg) (http://itmages.com/image/view/321111/9f418e87)  (http://storage6.static.itmages.com/i/11/1103/s_1320341823_9554436_6a136ffbef.jpeg) (http://itmages.com/image/view/321112/6a136ffb)  (http://storage8.static.itmages.com/i/11/1103/s_1320341851_7676620_be7ef7332d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/321114/be7ef733)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Studeni 03, 2011, 18:41:31
Borgia ! Ti si, bar ja tako smatram, dovoljno "gljivarski" pismen pa me tvoje pitanje, odnosno ?u?enje iznena?uje. Obnovi znanje iz "podzemlja"  - Svijeta gljiva pa ?eÜ sam do?i do odgovora. Nemoj ovo krivo shvatiti. Lijepi pozdrav !
Äivot gljiva i Svijet gljiva ?esto nam se prikazuju u najneobi?nijem svijetlu i prire?uju nam svakakva iznena?enja !


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Studeni 03, 2011, 18:48:18
Plemenita rujnica Lactarius deliciosus - moja ovogodiÜnja iskustva

Plemenita rujnica nije poznata gljiva u Hrvatskom zagorju, ne znam da li ima joÜ lokaliteta gdje raste  ???. Meni se pokazala kao vrhunska delikatesa pe?ena na roÜtilju ili
na tavi. Prethodno je malo kistom nama×em mjeÜavinom masl. ulja i soli. Desetak mojih gljivarskih prijatelja, koji su probali ovu gljivu, tako?er za nju imaju samo rije?i hvale.
Ima na internetu prekrasnih recepata iz Őpanjolske i Cipra, pa se nadam da ?u idu?e godine rujnice probati i na drugi na?in.

(http://storage1.static.itmages.com/i/11/1103/s_1320342438_1292297_5c50005090.jpeg) (http://itmages.com/image/view/321125/5c500050)  (http://storage2.static.itmages.com/i/11/1103/s_1320342463_4856907_088e549348.jpeg) (http://itmages.com/image/view/321126/088e5493)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Studeni 03, 2011, 19:04:19
Borgia ! Ti si, bar ja tako smatram, dovoljno "gljivarski" pismen pa me tvoje pitanje, odnosno ?u?enje iznena?uje. Obnovi znanje iz "podzemlja"  - Svijeta gljiva pa ?eÜ sam do?i do odgovora. Nemoj ovo krivo shvatiti. Lijepi pozdrav !
Äivot gljiva i Svijet gljiva ?esto nam se prikazuju u najneobi?nijem svijetlu i prire?uju nam svakakva iznena?enja !

Äelio sam svoja iskustva o plemenitim rujnicama podijeliti s vama. Vjerujem da si ti to ve? sve iskusio, ali mislim da ima ?itatelja kojima ?e moje iskustvo biti interesantno i zanimljivo, a mo×da i pou?no.
Njima sam namijenio gornju temu. Nisam baÜ siguran da spada u "Gljivarske reporta×e", ali se nadam da ne smeta ovdje. Ako imate prijedlog, samo naprijed. Promijenit ?emo.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Sije─Źanj 15, 2012, 14:56:01
Istina je da neki gljivari po zimi prelaze u "hibernaciju" :laugh:. To se vidi i po aktivnostima na gljivarskim forumima. 8)
Posebno se to odnosi na ve?inu po Savezu imenovanih mentora i determinatora. Mo×da su previÜe zaokupljeni pisanjem stru?ne gljivarske literature?  :o
BaÜ sam radoznal koje ?emo njihove stru?ne ?lanke i izdane knjige mo?i pro?itati u ovoj godini  ???

Za razliku od  "mikoloÜko-amaterskih stru?njaka", obi?ni gljivari amateri, ljubitelji prirode i u zimskim mjesecima pronalaze razloge za izlete i bivanje u prirodi.

Tako su neki ?lanovi GD "lisi?ica" Pregrada iskoristili danaÜnji sun?ani dan za izlet na Veliku Raven. Sat i pol hodanja stazom sa 180 na 520 m n/v. Do gljivarske ku?ice.
(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0115/s_1326635222_9856556_c7df97f4d0.jpeg) (http://itmages.com/image/view/391190/c7df97f4)  (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0115/s_1326635389_4304034_66e5f80440.jpeg) (http://itmages.com/image/view/391192/66e5f804)  (http://storage8.static.itmages.com/i/12/0115/s_1326635418_4656389_8973e135bd.jpeg) (http://itmages.com/image/view/391193/8973e135)

Prekrasan pogled na Triglav i Alpe sa vidikovca na Kuna Gori.

(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0115/s_1326635528_2724296_0e00e806f7.jpeg) (http://itmages.com/image/view/391195/0e00e806)  (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0115/s_1326635555_5443750_1e6bb6675c.jpeg) (http://itmages.com/image/view/391196/1e6bb667)  

Okrijepa sa prezvurÜtom, ?varcima, kobasicama, kola?ima,Ütrudlama i naravno doma?im gemeÜtima. Bilo je super. Pa kaj onda ak nema gljiva? Moremo i bez njih !!! :angel:

(http://storage4.static.itmages.com/i/12/0115/s_1326635747_7520436_fb9f9d8a3d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/391198/fb9f9d8a)Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: satanas na Sije─Źanj 16, 2012, 10:12:20
Borgia, za svaku pohvalu!!!! ;D Fotke su prekrasne!! ;D! Jedno pitanje: kaj su to GEMEŐTI ????????? :o


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Travanj 04, 2012, 23:33:43
obzirom da se tekstualni opis tijeka izvjeÜtajne skupÜtine hrvatsko mikoloÜko-gljivarskog saveza nalazi na naslovnici, ja ?u ovdje postaviti nekoliko fotki!

(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_2.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=2.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_7.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=7.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_8.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=8.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_17.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=17.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_18.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=18.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_19.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=19.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_28.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=28.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_36.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=36.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P3310017.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P3310017.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P3310031.jpg)         (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P3310031.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P3310044.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P3310044.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P3310050.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P3310050.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P3310068.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P3310068.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P3310070.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P3310070.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P3310078.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P3310078.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P3310091.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P3310091.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P3310094.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P3310094.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P3310095.jpg) (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P3310095.jpg)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Travanj 15, 2012, 20:31:14
(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0415/s_1334514446_4111906_ac3ee06a84.jpeg) (http://itmages.com/image/view/487664/ac3ee06a)

Dragi gljivari. Bio sam u Umagu i u jednom trenutku spazio MORCHELLA MENA.
Dokaz u prilogu.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Travanj 15, 2012, 20:41:56
da, videl sam i ja tog lika, ?ul sam da je on jedini naÜel par morchella !! ;)
sad bum i ja postavil par fotki!

evo i nekaj iz novina
http://www.glasistre.hr/istra/vijest/351557


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Travanj 15, 2012, 21:29:22
umag,14.travanj. 7. smr?kijada!

(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140008.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140008.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140010.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140010.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140018.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140018.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140021.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140021.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140071.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140071.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140025.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140025.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140002.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140002.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140003.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140003.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140004.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140004.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140036.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140036.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140037.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140037.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140039.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140039.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140026.jpg)     (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140026.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140065.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140065.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140067.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140067.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140069.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140069.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140043.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140043.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4140051.jpg) (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4140051.jpg)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Travanj 16, 2012, 09:01:08
evo joÜ jedan link na subotnju smr?kijadu!!

http://www.ipress.hr/gradovi-i-opcine/umag/gljivari-iz-banjola-pobjednici-7-smrckijade-21406.html (http://www.ipress.hr/gradovi-i-opcine/umag/gljivari-iz-banjola-pobjednici-7-smrckijade-21406.html)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Travanj 16, 2012, 15:48:49
Hvala Zula. Iz prilo×enog vidim da vam je bilo lijepo. Bravo! Svaka ?ast. :angel:

Ti si izgleda ostao jedan od rijetkih ?lanova Üto se redovito javljaju na forum.
Őteta Üto nas nema viÜe. Toliko su zanovijetali Üto forum ne radi, a kad ga je Admin uspio
reaktivirati, od ?erdeset ?lanova, 10% piÜe, 90% ?ita.  >:( Őto re?i ???


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: severina na Travanj 16, 2012, 22:03:07
Bok de?eci, vidim da se super zabavljate i berete neke gljive.  ??? 


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Travanj 16, 2012, 22:57:55
Bok de?eci, vidim da se super zabavljate i berete neke gljive.  ??? 

kak i vidiÜ, nije nam loÜe, joÜ od malena smo navikli igrati se sami sa sobom! ;D :P :-[ a kaj ima kod tebe, jel se " bere" kaj??


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e - moja pri?a o smr?cima
Autor: Borgia na Travanj 20, 2012, 21:18:22
Prema staroj predaji, smr?ke ?ete sigurno prona?i ispod duge  :)

(http://storage4.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334949090_6858871_53d30c200b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/492379/53d30c20)

Ne doslovno, nego prema predaji ako se luk duge zatvori nad Üumom, tamo gdje se upre luk, posuÜit ?e se drvo :o

(http://storage7.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334949275_2388404_fc7bb74ad7.jpeg) (http://itmages.com/image/view/492382/fc7bb74a)

Sad slijedi ono naj va×nije  ::) Ako je vrsta drveta pod lukom brijest, kao ovi prekrasni brijestovi u cvatu, ispod brisjestova niknut ?e znate ve? Üto - smr?ci  :angel:

(http://storage4.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334949453_2568649_4210d396a1.jpeg) (http://itmages.com/image/view/492388/4210d396)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e - moja pri?a o smr?cima
Autor: Borgia na Travanj 20, 2012, 21:30:34
Ali kad za?ete u takovu Üumu, recimo uz Dravu ili negdje drugdje gdje rastu brijestovi, ne?e biti baÜ lijepo kao na predhodnij slici.
 :) Tu vas ?eka trnje i ne baÜ prijateljski okoliÜ. PjeÜ?ano ili vapnenasto tlo, divlja kopriva, jedna vrsta trstike, Üljunak i topole orjentiri su uz glavnog brijesta za
otkrivanje staniÜta smr?aka. :-[

(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334949648_3454885_017c5c5bb0.jpeg) (http://itmages.com/image/view/492392/017c5c5b)

U takovom okoliÜu, ma?etu  uruke i u Üiblje i kopinje :o. Garant ?e ruke biti ponekad i krvave. Povla?it se treba i na najskrivitija mjesta, ona bolja ve? je netko obrstio.   

(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334949823_5209782_74641f215b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/492395/74641f21)

Najte×e je prona?i prvog smr?ka !? Dalje je sve lakÜe i trud ?e vam biti nagra?en prelijepim plodiÜtima smr?aka.

(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334950144_5080028_51f0f631b6.jpeg) (http://itmages.com/image/view/492403/51f0f631)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e - moja pri?a o smr?cima
Autor: Borgia na Travanj 20, 2012, 21:44:19
Da sve Üto sam do sada napisao nije danas moderan "Fantasy", uvjerite se sami i pogledajte slijede?e fotografije:  

(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334950709_8952232_1ab126ba26.jpeg) (http://itmages.com/image/view/492421/1ab126ba) // lijepo se vidi kora posuÜenog brijesta

(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334950789_6255715_7168eb881d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/492425/7168eb88) // skriveni od sviju

(http://storage7.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334950840_7057568_8b3e366ee6.jpeg) (http://itmages.com/image/view/492427/8b3e366e) // ?esto nepravilno rastu, ponekad i vodoravno

(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334950896_6803518_aac673f162.jpeg) (http://itmages.com/image/view/492429/aac673f1)  // ?esto iz istog dna stru?ka dva i viÜe

(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334950952_3333147_7693973f18.jpeg) (http://itmages.com/image/view/492431/7693973f) // oblika ovisno o vrsti i varijetetuNaslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Travanj 20, 2012, 21:48:18
I na kraju smr?kolovci sa svojim ulovom.  

(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334951206_8875364_bb4fbb05ab.jpeg) (http://itmages.com/image/view/492435/bb4fbb05)  (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334951236_7608190_375270f733.jpeg) (http://itmages.com/image/view/492436/375270f7)   (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334951282_8512552_ab6dc577ae.jpeg) (http://itmages.com/image/view/492438/ab6dc577)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Travanj 21, 2012, 20:50:04
Hvala Borgi na prelijepoj reporta×i. Sa guÜtom sam pratio svaku sliku i objaÜnjenje uz nju. Kao da sam i ja bio u prikazanoj berbi.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Travanj 22, 2012, 00:58:40
I na kraju smr?kolovci sa svojim ulovom.  

([url]http://storage6.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334951206_8875364_bb4fbb05ab.jpeg[/url]) ([url]http://itmages.com/image/view/492435/bb4fbb05[/url])  ([url]http://storage7.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334951236_7608190_375270f733.jpeg[/url]) ([url]http://itmages.com/image/view/492436/375270f7[/url])   ([url]http://storage9.static.itmages.com/i/12/0420/s_1334951282_8512552_ab6dc577ae.jpeg[/url]) ([url]http://itmages.com/image/view/492438/ab6dc577[/url])


Imam blagi osje?aj da sam
 te smr?ke ju?er ve? negdje videl !!!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Travanj 22, 2012, 08:39:55
Mentore, blagi te osje?aj vara. Najvjerojatnije si vidio si sli?ne !? :police:


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Travanj 22, 2012, 08:45:50
Mentore, blagi te osje?aj vara. Vidio si sli?ne. :police:

Da Borgia u pravu si ! Me?u onima ju?er je bilo poprili?no pljesnivih a ovi djeluju svje×e !


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Travanj 28, 2012, 00:42:24
evo malo fotki sa smr?kolova na kojem je bila jaka zagorska ekipa ;D! smr?aka dosta, dobre volje dosta, upornosti puno, muke najviÜe, a gemiÜta premalo!!! 8) nevjerojatno, ali i kod zagoraca se mo×e to desiti! :P :P

(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_4.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=4.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260001.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260001.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260002.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260002.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260010.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260010.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260019.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260019.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260020.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260020.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260027.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260027.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260005.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260005.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260007.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260007.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260008.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260008.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260014.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260014.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260015.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260015.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260030.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260030.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260031.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260031.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260035.jpg[/img[/URL][URL=http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action-view&current=P4260036.jpg][IMG]http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260036.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260035.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260043.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260043.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260046.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260046.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260035.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260035.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P4260036.jpg) (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P4260036.jpg)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Sanja na Travanj 28, 2012, 07:04:36
(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/P4260015.jpg)

Imam osje?aj da se od nekud znamo  ??? ;D
Ide to vama!!!
?estitke na dobrom nalazu  ;)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Travanj 28, 2012, 08:10:24
Imam osje?aj da se od nekud znamo  ??? ;D
Ide to vama!!!
?estitke na dobrom nalazu  ;)

Hvala. MisliÜ ozbiljno da nam ide?  Sad tek ku×im zaÜto nas ne puÜtaÜ niti blizu svog nasipa  :angel:


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Sanja na Travanj 28, 2012, 08:14:56
He he ;D
kako si me samo proku×il  :laugh:Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Travanj 28, 2012, 13:06:08
Danas sam malo obiÜao terene, ?isto onako  za duÜu......sude?i po onome Üto se doga?a u Üumi mo×emo vrlo brzo o?ekivati eksploziju boletusa!!!!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Travanj 28, 2012, 18:11:23
Danas sam malo obiÜao terene, ?isto onako  za duÜu......sude?i po onome Üto se doga?a u Üumi mo×emo vrlo brzo o?ekivati eksploziju boletusa!!!!

Hej Bok! Daj prijatelju napiÜi KAJ se doga?a  ??? Ve? me svrbe tabani  :)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Travanj 28, 2012, 18:51:33
Danas sam malo obiÜao terene, ?isto onako  za duÜu......sude?i po onome Üto se doga?a u Üumi mo×emo vrlo brzo o?ekivati eksploziju boletusa!!!!

Hej Bok! Daj prijatelju napiÜi KAJ se doga?a  ??? Ve? me svrbe tabani  :)

Hm, neki dan dosta kasno iÜao sam ku?i i zamjetio da iz Üume obilato isparava, mi bi rekli "jazavci lo×e vatru". Nakon par dana pojavili su se i prvi borovi varganji. Kao Üto rekoh gore u postu bez velikih o?ekivanja otiÜao sam danas obi?i malo terene i uo?io da su stvoreni makro uvjeti za rast varganja tako da o?ekujem u idu?ih par dana da ?e se pojaviti u dobrim koli?inama.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Travanj 28, 2012, 23:29:34
Drago mi je da vidim da se i moj nadam se prijatelj ovdje pojavio ! Pozdrav Yodi !!! M


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Travanj 28, 2012, 23:46:57
Drago mi je da vidim da se i moj nadam se prijatelj ovdje pojavio ! Pozdrav Yodi !!! M


Pozdrav!! (http://i717.photobucket.com/albums/ww173/prestonjjrtr/Smileys/Star%20Wars/yoda1.gif)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Őtef na Travanj 29, 2012, 20:26:30
Bok de?eci, vidim da se super zabavljate i berete neke gljive.  ??? 
kaj vi tetka nikaj ne ulovite mislim berete kak se to veli po domacem "na jednoga bum sela a drugog bum zela"


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Svibanj 01, 2012, 08:55:55


Hej Bok! Daj prijatelju napiÜi KAJ se doga?a  ??? Ve? me svrbe tabani  :)
[/quote]

Hm, neki dan dosta kasno iÜao sam ku?i i zamjetio da iz Üume obilato isparava, mi bi rekli "jazavci lo×e vatru". Nakon par dana pojavili su se i prvi borovi varganji. Kao Üto rekoh gore u postu bez velikih o?ekivanja otiÜao sam danas obi?i malo terene i uo?io da su stvoreni makro uvjeti za rast varganja tako da o?ekujem u idu?ih par dana da ?e se pojaviti u dobrim koli?inama.
[/quote]

Pozdrav YODA, ako sam shvatio, pojavili su se prvi borovi vrganji ? Őto se ti?e makova, oni su procvali pa treba o?ekivati i aestivalise.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Svibanj 01, 2012, 09:09:16
Citat:
Pozdrav YODA, ako sam shvatio, pojavili su se prvi borovi vrganji ? Őto se ti?e makova, oni su procvali pa treba o?ekivati i aestivalise.

Da, mislim da je vrijeme "eksplozije" dosta blizu samo po iskustvu znam da ?e se brzo pojaviti a joÜ br×e nestati. Problem je Üto se sa prirodom nikada ne zna ali mislim da ?e ove obilne kiÜe u kombinacijom sa visokom temperaturom kona?no dati neke rezultate.


Naslov: Gljivarske reporta×e - Gljivari "Lisi?ice" Pregrada proslavili praznik rada
Autor: Borgia na Svibanj 01, 2012, 19:38:40
Pregradski gljivari ?lanovi GD "Lisi?ica" Pregrada u znaku smr?ka proslavili Praznik rada cjelodnevnim dru×enjem na Velikoj ravni.
Iako kritizirani od nekih iskusnijih gljivara, uputili su se u gastronmsko istra×ivanje kakvo?e gulaÜa od smr?aka, kojih ove godine imaju u izobilju  ::)
Ovako je izgledala priprema smr?aka u aran×manu gljivarice Jasnice:

(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0501/s_1335893462_1489226_2ac873e117.jpeg) (http://itmages.com/image/view/503885/2ac873e1)


Naslov: Gljivarske reporta×e - Gljivari "Lisi?ice" Pregrada proslavili praznik rada
Autor: Borgia na Svibanj 01, 2012, 19:41:42
Kona?no su nabavili i novi kotli?, te je dru×enje poslu×ilo i za njegovo testiranje:

(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0501/s_1335893981_1582537_cd67076545.jpeg) (http://itmages.com/image/view/503894/cd670765)  (http://storage5.static.itmages.com/i/12/0501/s_1335894081_7231319_a80135157e.jpeg) (http://itmages.com/image/view/503900/a8013515)Naslov: Gljivarske reporta×e - Gljivari "Lisi?ice" Pregrada proslavili praznik rada
Autor: Borgia na Svibanj 01, 2012, 19:47:26
Za one kojima nije poznato, gljvari iz Pregrade tradicionalno se dru×e kod svoje "Gljivarske ku?ice" na Kuna Gori 520 m n/v, gdje se mo×e do?i planinarskom stazom cca 30 min , ali ne i automobilom.  :P

(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0501/s_1335894220_7822653_edd925f48c.jpeg) (http://itmages.com/image/view/503903/edd925f4)  (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0501/s_1335894391_1221671_fcbb9ecd37.jpeg) (http://itmages.com/image/view/503905/fcbb9ecd)


Naslov: Gljivarske reporta×e - Gljivari "Lisi?ice" Pregrada proslavili praznik rada
Autor: Borgia na Svibanj 01, 2012, 19:53:01
Ovog se sun?anog dana okupilo viÜe od trideset gljivara i svi su se oduÜevili descentnim okusog smr?kovog gulaÜa.

(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0501/s_1335894739_8251566_050fca169b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/503909/050fca16)


Naslov: Gljivarske reporta×e - Gljivari "Lisi?ice" Pregrada proslavili praznik rada
Autor: Borgia na Svibanj 01, 2012, 19:55:27
A bilo je vru?e  ;D pa su "planuli i gemiÜti"

(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0501/s_1335894902_2384039_cd7ea5f3eb.jpeg) (http://itmages.com/image/view/503914/cd7ea5f3)


Naslov: Gljivarske reporta×e - Gljivari "Lisi?ice" Pregrada proslavili praznik rada
Autor: Borgia na Svibanj 01, 2012, 19:58:09
A nakon ru?ka ide - poznato kaj ne BELA  :laugh:

(http://storage4.static.itmages.com/i/12/0501/s_1335895047_5827697_d39767acb1.jpeg) (http://itmages.com/image/view/503917/d39767ac)


Naslov: Gljivarske reporta×e - Gljivari "Lisi?ice" Pregrada proslavili praznik rada
Autor: Borgia na Svibanj 01, 2012, 20:03:27
I onda narod ogladni  :o na dan rada od nerada  :P Pa kuhar Maka pali novosagra?eni roÜtilj, a kao za?in sprema i jurjevke:

(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0501/s_1335895349_7780788_b89495e01b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/503924/b89495e0)  (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0501/s_1335895389_7491312_e5c4f6f7f5.jpeg) (http://itmages.com/image/view/503925/e5c4f6f7)


Naslov: Gljivarske reporta×e - Gljivari "Lisi?ice" Pregrada proslavili praznik rada
Autor: Borgia na Svibanj 01, 2012, 20:12:20
Sunce se polako spustilo, gemiÜta ponestalo ( nebi vjerovali kolko mo×emo popiti ) i sad slijedi nadmetanje u koju ?e se klijet na
"hladni gemiÜt". Najuvjerljivi ovaj je puta bio ŐoÜan i ve?ina druÜtva je kod njega.
A Üto se tamo doga?a to je ve? neka druga pri?a... koju su neki od vas ve? do×ivjeli  :angel:

(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0501/s_1335895621_1979083_32c60fd892.jpeg) (http://itmages.com/image/view/503930/32c60fd8)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e - Gljivari "Lisi?ice" Pregrada proslavili praznik rada
Autor: yoda na Svibanj 01, 2012, 20:57:49


(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0501/s_1335895349_7780788_b89495e01b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/503924/b89495e0)  
Őto ?e vam onaj polietilen???? (http://i288.photobucket.com/albums/ll189/yodomaster/035.gif)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e - Gljivari "Lisi?ice" Pregrada proslavili praznik rada
Autor: Borgia na Svibanj 01, 2012, 21:26:46
Őto ?e vam onaj polietilen???? (http://i288.photobucket.com/albums/ll189/yodomaster/035.gif)

Kaj se ?udiÜ  ??? NaÜi gljivari koriste jednokratni polietilenski pribor za jelo (tanjure, ×lice, viljuÜke, no×eve), da se ne gnjavimo sa bezveznim pranjem.
Kako je kriza, iste proizvodimo sami, netom prije uporabe, a upotrebljene opet recikliramo  :laugh:


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e - Gljivari "Lisi?ice" Pregrada proslavili praznik rada
Autor: gringo na Svibanj 01, 2012, 21:37:26


(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0501/s_1335895349_7780788_b89495e01b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/503924/b89495e0)  
Őto ?e vam onaj polietilen???? (http://i288.photobucket.com/albums/ll189/yodomaster/035.gif)

To je vjerojatno ekstrat za delanac kad nestane pravog vina. :D ;D :P


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 01, 2012, 21:50:26
krasno, borgia, krasno!! ×al mi je ko pasu kaj nisam mogel dojti jer znam kak to kod vas zgleda, pogotovo kad je povratak, kad se ide niz breg  ;D ;D no, obe?avam da bumo ovakavo dru×enje ubrzo ponovili i to u puno "ja?em" i brojnijem sastavu ;) :police:


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Svibanj 01, 2012, 21:56:10
pogotovo kad je povratak, kad se ide niz breg  ;D ;D ...... ;) :police:


http://youtu.be/5nnBxv_4ea4 (http://youtu.be/5nnBxv_4ea4)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Svibanj 01, 2012, 22:09:53
Ili kad se nai?e na patrolu :
http://youtu.be/QAkL1bUQlYc (http://youtu.be/QAkL1bUQlYc)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Svibanj 01, 2012, 23:08:22
@Yoda,@Grinogo vaÜi kadrovi nisu iz mog kraja :P ne pri?aju kajkavski, ravnica, stari znakovi, ne bi se Üteli tu?im perjem kititi, jer
moji zagorci kad si popijeju onda ovak voziju:

Off road zagorje (http://www.youtube.com/watch?v=1hlJ-OMx-qs#)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 01, 2012, 23:22:14
ma daj gringo i ovaj gore zelenko!! nemate pojima, uop?e ne slijedite nove tokove rada i ×ivota zagoraca! ??? ovo kaj ste vi metnuli /video/, to su zastarjeli stereotipi o zagorcima. danas zagorci piju i proizvode vrhunska vina ;) /osobno degustirao/ ;), zapravo viÜe i ne piju, nego degustiraju! pola zagorja su ve? poznati i priznati someljeri, a borgia ih ima barem pet! ;D tak da vam ovi video-uradci baÜ ne piju vodu, jer takvih prizora u zagorju nema! >:( pije se po kletima iliti vinskim podrumima i ako slu?ajno, naglaÜavam slu?ajno ekipa malo pretjera sa degustacijom, mobiteli prorade i za?as se pojavi desetak d×ipova, iz njih izlaze "bolje polovice" i svaka svog someljera ubacuje u auto ;D :P. nema popikavanja po cesti, padanja u jarke i sli?no!ni susedi niÜ ne vide, a drugi dan kravatlin i odijelo i na posel ko svi biznismeni!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Svibanj 02, 2012, 07:42:10
ma daj gringo i ovaj gore zelenko!! nemate pojima, uop?e ne slijedite nove tokove rada i ×ivota zagoraca! ??? ovo kaj ste vi metnuli /video/, to su zastarjeli stereotipi o zagorcima. danas zagorci piju i proizvode vrhunska vina ;) /osobno degustirao/ ;), zapravo viÜe i ne piju, nego degustiraju! pola zagorja su ve? poznati i priznati someljeri, a borgia ih ima barem pet! ;D tak da vam ovi video-uradci baÜ ne piju vodu, jer takvih prizora u zagorju nema! >:( pije se po kletima iliti vinskim podrumima i ako slu?ajno, naglaÜavam slu?ajno ekipa malo pretjera sa degustacijom, mobiteli prorade i za?as se pojavi desetak d×ipova, iz njih izlaze "bolje polovice" i svaka svog someljera ubacuje u auto ;D :P. nema popikavanja po cesti, padanja u jarke i sli?no!ni susedi niÜ ne vide, a drugi dan kravatlin i odijelo i na posel ko svi biznismeni!

Daj mi link na torrent gdje mogu skinuti taj SF.... :P :P :P  ( STOP ACTA )


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 02, 2012, 09:21:38
ma daj gringo i ovaj gore zelenko!! nemate pojima, uop?e ne slijedite nove tokove rada i ×ivota zagoraca! ??? ovo kaj ste vi metnuli /video/, to su zastarjeli stereotipi o zagorcima. danas zagorci piju i proizvode vrhunska vina ;) /osobno degustirao/ ;), zapravo viÜe i ne piju, nego degustiraju! pola zagorja su ve? poznati i priznati someljeri, a borgia ih ima barem pet! ;D tak da vam ovi video-uradci baÜ ne piju vodu, jer takvih prizora u zagorju nema! >:( pije se po kletima iliti vinskim podrumima i ako slu?ajno, naglaÜavam slu?ajno ekipa malo pretjera sa degustacijom, mobiteli prorade i za?as se pojavi desetak d×ipova, iz njih izlaze "bolje polovice" i svaka svog someljera ubacuje u auto ;D :P. nema popikavanja po cesti, padanja u jarke i sli?no!ni susedi niÜ ne vide, a drugi dan kravatlin i odijelo i na posel ko svi biznismeni!

Daj mi link na torrent gdje mogu skinuti taj SF.... :P :P :P  ( STOP ACTA )

ne mo×eÜ ga "skinuti" jer je to zabranjeno  ;D jedino mo×eÜ sve to osobno provjeriti!!! ;) ;)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Svibanj 02, 2012, 09:27:11
Citat:
ne mo×eÜ ga "skinuti" jer je to zabranjeno  ;D jedino mo×eÜ sve to osobno provjeriti!!! ;) ;)

ZaboravljaÜ da moji "korijeni" vuku iz zagorski brega a imam i "d×ipa" ;D ;D ;D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Svibanj 02, 2012, 12:08:13
Citat:
ne mo×eÜ ga "skinuti" jer je to zabranjeno  ;D jedino mo×eÜ sve to osobno provjeriti!!! ;) ;)

ZaboravljaÜ da moji "korijeni" vuku iz zagorski brega a imam i "d×ipa" ;D ;D ;D

ImaÜ sve preduvjete i otvorenu pozovnicu !!!   Samo se najavi


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Svibanj 02, 2012, 12:20:47

Citat:
ImaÜ sve preduvjete i otvorenu pozovnicu !!!   Samo se najavi

Iako ve? dosta dugo ne konzumiram niÜta alkoholno nisam zaboravio ono izvrsno pi?e od jagode..... ;)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 02, 2012, 12:34:32

Citat:
ImaÜ sve preduvjete i otvorenu pozovnicu !!!   Samo se najavi

Iako ve? dosta dugo ne konzumiram niÜta alkoholno nisam zaboravio ono izvrsno pi?e od jagode..... ;)

nemaÜ brige!  8) smjestili bumo te u ×enski "separe"  ;D ;D, makar i s njima se nije Üaliti!! :o ?ul sam da su neke sa ove zagor?eve feÜte doÜle doma vrlo kasno (ili rano)kak se zeme!! ;D sad imaju hladne obloge na glavi! :angel:[/b][/i][/color]


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Svibanj 02, 2012, 22:32:52
Dobro Zula, ono nije bil baÜ reprezentativni video, ali ovo je !!!
P.S. u ovoj je rubrici jer je to ve? opisani dio u reporta×i s dru×enja v Zagorju.


http://youtu.be/KYR5sUgl3YU (http://youtu.be/KYR5sUgl3YU)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 03, 2012, 08:16:24
Dobro Zula, ono nije bil baÜ reprezentativni video, ali ovo je !!!
P.S. u ovoj je rubrici jer je to ve? opisani dio u reporta×i s dru×enja v Zagorju.e,pa vidiÜ! ovo ti je pogodak! :) na ovom filmi?u se vidi energija, znanje i upornost zagorca u zastupanju svojih stavova! to je energi?nost kojom rjeÜavaju probleme, nema filozofiranja i muljanja ko naÜi politi?ari!
zqagorec ti veli kaj te ide i bok, svi?alo ti se ili ne! ;D njegov "koalicijski" partner je odigral na krivu kartu i vidiÜ kaj mu se desilo! situacija je sasvim suprotna onome kaj nam se deÜava u stvarnom ×ivotu!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Svibanj 03, 2012, 15:16:14
Dobro Zula, ono nije bil baÜ reprezentativni video, ali ovo je !!!

Kad si me ve? povlekel sa reprezentativnim, evi ti originalni video  8)

http://youtu.be/IiEfS7ohq8U (http://youtu.be/IiEfS7ohq8U)
Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 03, 2012, 21:39:16
Dobro Zula, ono nije bil baÜ reprezentativni video, ali ovo je !!!

Kad si me ve? povlekel sa reprezentativnim, evi ti originalni video  8)

http://youtu.be/IiEfS7ohq8U (http://youtu.be/IiEfS7ohq8U)
ovo je situacija dok je joÜ "koalicija" funkcionirala!! ;D na snimci se lijepo vidi kak koalicijskom partneru u crvenoj majici po?inju drhtati riuke i karte mu ispadaju iz ruke! nakon toga hi?e krivu kartu i tada slijedi onaj prethodni video! ;) borgia, nemreÜ nam mazati o?i sa ovakvim "nevinim" uradcima, kad znamo kakva je realnost! :P :P


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Svibanj 12, 2012, 21:34:52
Bilo je to u jednoj zemlji seljaka, na brdovitom prigorju :
(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336849301_8544790_51c85e3a25.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515487/51c85e3a)De?ki, ko zna kak bu to ispalo.
(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336849458_5007144_afa854c285.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515489/afa854c2)Gle ovo ! Tu je mala ?aÜica.
(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336849517_7936330_0789e2b744.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515491/0789e2b7)Prvo bum dal Branku pa ak' je dobra, bum i ja.
(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336849579_4609724_2ad0d63985.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515493/2ad0d639)Sad bum ja, ali nekaj je sumnjivo s roÜtiljem ?
(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336849643_5824115_3826a79c6c.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515496/3826a79c)Ma daj, sve je OK, samo fali vam joÜ mesa. Bum ja dela.
(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336849691_3442250_46d2654dbf.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515498/46d2654d)Ja nebum jela taj roÜtilj. Nebum ni ja.
(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336849748_3807127_7377fad574.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515499/7377fad5)Ak zahebem roÜtilj, ti si Branko kriv. Ti si predsjednik.
(http://storage4.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336849801_7721228_bd4e1adbb6.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515501/bd4e1adb)Maknite se, ja preuzimam .
(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336849846_8200792_c73014136a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515503/c7301413)Sad ja vodim igru, a vi de?ki pijte.
(http://storage7.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336849908_1633748_b25d5111ea.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515504/b25d5111)Pogodite kaj imam u rukama, a iza Forkove je glave.
(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336849981_6511058_13f8244c9a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515506/13f8244c)Ho?emo i mi biti na slikama.
(http://storage4.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850036_4822706_ed7b1e6deb.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515510/ed7b1e6d)KuÜ !
(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850091_5511643_c6d1c241d1.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515511/c6d1c241)Koji je ovaj lik ?
(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850158_8656902_99be648962.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515512/99be6489)Maco, samo da ne uprskaÜ roÜtilj. O?e naÜ ...
(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850211_7960271_d08b4f5c5e.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515515/d08b4f5c)Nebu s toga niÜta.
(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850261_1716454_f38c85e0d7.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515516/f38c85e0)I ja mislim.
(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850315_9814276_43e4086853.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515517/43e40868)Mi bumo narezale kruh i salatu. To nemre biti sfuÜano.
(http://storage4.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850384_7447902_5fdb076cbe.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515519/5fdb076c)Ja bum vam dala tanjure i pribor. Nemojte biti pesimisti.
(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850439_2892527_2baf3d8baf.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515520/2baf3d8b)Mi bumo prve probale.
(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850486_4477653_8441cfd7d5.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515521/8441cfd7)Bum i ja probala.
(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850535_8138715_c58d1047fb.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515525/c58d1047)Ja vam to nebum jel.
(http://storage4.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850585_7082253_2b7756e748.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515528/2b7756e7)?ovje?e, to je za prste polizati. Daj joÜ !
(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850662_5749138_0e7d25cb0d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515529/0e7d25cb)Dobro je, samo hebeÜ roÜtilj na plin. Ugljen, ugljen !
(http://storage7.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850742_8311024_ed1f967a91.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515531/ed1f967a)Imam prijedlog. Ajmo poslije klope kopati.
(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850795_6868675_f954969c1c.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515533/f954969c)OK. Ali predsjednik prvi.
(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850848_1141568_33988bde58.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515534/33988bde)RoÜtilj majstor drugi ...
(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850900_8249596_443a51fbe9.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515536/443a51fb)A mi bumo sadile.
(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850948_3689737_6bdff54b7c.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515539/6bdff54b)Pa bumo i kopale.
(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336850995_2410437_d782aac944.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515541/d782aac9)Ja bum tu gdje su zemlju obradili mravi.
(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336851039_1833230_5afe9157c9.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515542/5afe9157)Kak ho?eÜ. Ja bum u ve? iskopanu rupu.
(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336851088_3232542_6f382ca249.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515543/6f382ca2)Mi de?ki idemo u berbu gljiva.
(http://storage4.static.itmages.com/i/12/0512/s_1336851146_2156934_11e6c51b3a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/515546/11e6c51b)Evo na ovom panju smo naÜli i kaj bumo dalje iÜli u potragu. Ajmo k Branku doma piti.

Nastavlja se ...


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Svibanj 20, 2012, 21:44:51
Krasno Gringo. Kad bu nastavak...


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Svibanj 21, 2012, 09:37:50
 ProÜle su smr?kijade i marohlinijade pa da se samo malo podsjetimo gdje smo to bili :

 (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0521/s_1337583437_5233321_2d39b9ba1a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/523747/2d39b9ba) UMAG

 (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0521/s_1337583616_2400235_366387953d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/523749/36638795) Na okupljanju poznate face

 (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0521/s_1337583824_2399164_2f08b9e355.jpeg) (http://itmages.com/image/view/523752/2f08b9e3) Kaj je ovome, od ?ega je tak narasel ???

 (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0521/s_1337584005_7529809_01e78609a6.jpeg) (http://itmages.com/image/view/523758/01e78609) (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0521/s_1337584106_4089236_5e09a27314.jpeg) (http://itmages.com/image/view/523761/5e09a273) (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0521/s_1337584196_3031207_933bafefd8.jpeg) (http://itmages.com/image/view/523763/933bafef) Bilo je ?AK i Smr?aka, gljiva (neistra×enog porijekla) a i Ütapova na zidu

 (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0521/s_1337584474_4566211_8c89633e9b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/523770/8c89633e) Doma?in kao i obi?no u elementu (podjela zahvalnica, nagrada i priznanja)

 (http://storage4.static.itmages.com/i/12/0521/s_1337584682_3810614_43649e5c25.jpeg) (http://itmages.com/image/view/523772/43649e5c) Veselo, veselo Zagorci i oni drugi...

 (http://storage5.static.itmages.com/i/12/0521/s_1337584830_6977017_97c7644838.jpeg) (http://itmages.com/image/view/523773/97c76448) Nazdravljanje novoj ?lanici HMGS-a ili ... ?

 (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0521/s_1337585041_1298087_4a73de1398.jpeg) (http://itmages.com/image/view/523778/4a73de13) (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0521/s_1337585240_4753215_3e2645a937.jpeg) (http://itmages.com/image/view/523779/3e2645a9) (http://storage5.static.itmages.com/i/12/0521/s_1337585396_6356138_3fc1d867f6.jpeg) (http://itmages.com/image/view/523782/3fc1d867) (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0521/s_1337585506_5477061_ff40d6bc32.jpeg) (http://itmages.com/image/view/523786/ff40d6bc)
 MA KAKVI SMR?CI, ZANIMLJIVIJE JE BILO UZ MIRIN ŐTAND SA LAVANDAMA A I NE?IM DRUGIM ...

 Sve u svemu to je bilo ono najzanimljivije iz Umaga, a Üto da vam ka×em KAO I OBI?NO  ??? ;D :)

  NASTAVLJA SE ... u sljede?em nastavku Sesve?ani u ?akovcu ...


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Svibanj 21, 2012, 21:59:35
Krasno Gringo. Kad bu nastavak...

Borgia, kod Branka smo se napili i nisam slikal. Nema nastavka. THE KRAJ !


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Svibanj 21, 2012, 22:04:29


 Sve u svemu to je bilo ono najzanimljivije iz Umaga, a Üto da vam ka×em KAO I OBI?NO  ??? ;D :)

  NASTAVLJA SE ... u sljede?em nastavku Sesve?ani u ?akovcu ...
[/quote]

To Mentore, reporta×a je super !


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Svibanj 22, 2012, 00:50:26
 Evo kona?no i ?akovca - to je onaj obe?ani nastavak :

 (http://storage8.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337637687_1585259_7b1846cafa.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524505/7b1846ca) (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337637779_4436341_3dc6286803.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524507/3dc62868) Malobrojna ekipa se skupila ali nisu joÜ spremni za pokret (ne bez "poglavice" - slika 2) ; KONA?NO IDEMO...

 (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337638041_9723035_d107f00e84.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524509/d107f00e) (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337638122_3251820_4f7b18bf43.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524512/4f7b18bf) Svi za?u?eno gledaju a Toni pita PA GDE STE TO NAŐLE - tam gde ste vi bili !!!?

 (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337638351_6525658_dee9826641.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524516/dee98266) PONOSNE BERA?ICE

 (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337638500_8572254_ef91910ef1.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524521/ef91910e) (http://storage8.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337638670_7482665_6a4ec42024.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524523/6a4ec420) Neki su se uz "loÜeg vodi?a" prebacili na berbu trave - sre?om nije bilo mrazovca

 (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337638774_6911095_7196d9a28d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524524/7196d9a2) (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337638842_7558180_86fa995f7c.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524527/86fa995f) ŐTA JE MENI OVO TREBALO

 (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337639016_2908913_6950de9f75.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524531/6950de9f) No dobro Danko, jedna cigareta pa idemo po nagrade  ???

 (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337639181_4056277_6ca5f47f94.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524534/6ca5f47f) Kakva gu×va, zakasnili smo A GDJE "ZLATNI SMR?AK" ZAVRŐIL

 (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337639389_7268293_7e6dc55fdb.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524535/7e6dc55f) Kakvo osiguranje,?ak i doma?ini osiguravaju ono Üto se nazire

 (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337639585_7595586_fcdbe267db.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524536/fcdbe267) (http://storage5.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337639736_7888725_4b74ba90cd.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524538/4b74ba90) Kona?no smo se probili kroz "jake" snage osiguranja i doÜli do ZLATNOG SMR?KA I njegovih ?UVARICA

 (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337639962_5640792_1a7df832a8.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524539/1a7df832) (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0522/s_1337640075_8118085_51f5aa564d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/524540/51f5aa56) Gle tko bi to rekel, PRAVI ZAGORSKI SMR?AK

 NIŐT MI NIJE JASNO, NAŐ FOTOGRAF JE STALNO "NEKAJ " SLIKAL - DODJELU PRIZNANJA, AGDE SMO TU MI - PA NI SLIKA NEMA  ??? ?INI MI SE DA AK NISI NIŐ DONESEL, NIŐ NEBUŐ NI ODNESEL, IDEMO DOMA ... ;D

 Nastavak slijedi :DELNICE - MAROHLINIJADA


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Svibanj 26, 2012, 00:21:18
 DELNICE - 28. TRAVNJA 2012. GODINE

 (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337981120_3529730_ef442e8d0a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528810/ef442e8d) (http://storage8.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337981273_3248227_1d45bce8f1.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528815/1d45bce8) (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337981360_6132267_021449ee6c.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528816/021449ee) (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337981443_3703106_8f0e8e2ab1.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528817/8f0e8e2a) (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337981519_7199139_63b901808b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528821/63b90180)
Sesve?ani stigli u Delnice
 (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337981688_9205294_b431baf544.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528822/b431baf5) Ko ka×e da su svi medvjedi pobjegli pred nama
 (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337981893_3297544_5e6accf8dd.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528824/5e6accf8) (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337982016_6767362_819aed849f.jpeg)(http://storage4.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337982113_2834352_f1b1a1ecaa.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528826/819aed84) Tak se beru marohlini
 (http://storage5.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337982317_2558570_549122d7a5.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528828/549122d7) Most uzdisaja u Brodu na Kupi
 (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337982512_1006081_331f7875cd.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528830/331f7875) I konji popadali na 25 % C
 (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337982660_1226748_94de6dde71.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528833/94de6dde) (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337982738_1737567_aaf5175f7d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528837/aaf5175f) Marohlina ni za lijek a kud sada, mo×da na rafting
 (http://storage8.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337982887_7969137_195e4e723c.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528839/195e4e72) (http://storage8.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337982887_7969137_195e4e723c.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528839/195e4e72) Ovo sam moral ponovit jer treba znati zauzeti pravo mjesto kad "paparazi" snimaju
 (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337983100_7216890_c26c2f678d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528841/c26c2f67) Ekipa koja je pokuÜala osvojiti Brod na Kupi
 (http://storage4.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337983288_7784155_72757b964f.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528843/72757b96) (http://storage5.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337983373_7527283_31cb730fb7.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528844/31cb730f) (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337983488_5357479_45b89cab26.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528845/45b89cab) Nedostatak marohlina uz i?e i pi?e nadomjestio nam je naÜ doma?in gospodin Mili?
 (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337983685_3391027_6783ee382b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528846/6783ee38) Tu za stolom smo ipak najbolji (http://storage5.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337983845_1622526_7670c488ba.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528860/7670c488) (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337983939_4219416_c77019a666.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528861/c77019a6) (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337984083_6514878_a968300948.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528864/a9683009)
 (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337984230_8672701_99ea47a225.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528866/99ea47a2) I na kraju joÜ jednog lijepog dru×enja zabrinuto lice Predsjednika Saveza - kao da se pita ( zar je to zaista pravi smisao ovih naÜih dru×enja ) ??? ??? ???
 


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 27, 2012, 21:31:49 (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337984230_8672701_99ea47a225.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528866/99ea47a2) I na kraju joÜ jednog lijepog dru×enja zabrinuto lice Predsjednika Saveza - kao da se pita ( zar je to zaista pravi smisao ovih naÜih dru×enja ) ??? ??? ???
 
[/quote]

legendarnooooo !!!!! ;D ;D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Svibanj 29, 2012, 23:56:22
 (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0530/s_1338326636_4036732_aa79e010af.jpeg) (http://itmages.com/image/view/534089/aa79e010) (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0530/s_1338326729_9275482_43e16653fb.jpeg) (http://itmages.com/image/view/534090/43e16653) (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0530/s_1338326928_2673225_68b02ff4dc.jpeg) (http://itmages.com/image/view/534092/68b02ff4)

  Dana 12. svibnja 2012. godine na prvu godiÜnjicu Gljivarskog druÜtva "Kneginja" iz Siska odr×ana je izvjeÜtajna SkupÜtina u prekrasnom ambijentu HraÜ?anske gore (u Planinarskom domu). Slu×beni dio odradio je brzo i ekspeditivno Predsjednik druÜtva - Mile Bo×i?evi? sa svojim suradnicama (Üto se lijepo vidi na fotografiji. Nakon toga je svojim ?lanovima i gostima priredio nezaboravno dru×enje uz gljivarski kotli?. Bilo je tu i Üetnje Üumom, razgledavanje prekrasnog okoliÜa i ugodnih razgovora.Gljivarsko druÜtvo je potvdilo svrhu svog postojanja i ?vsto se name?e kao jedna od najozbiljnijih ?lanica naÜeg Saveza. Bravo Sis?ani - samo tako naprijed !!!

Evo joÜ nekoliko fotografija (bez komentara)

(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0530/s_1338327677_9735154_214dae6320.jpeg) (http://itmages.com/image/view/534095/214dae63) (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0530/s_1338327791_4169625_c6ac206b9a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/534096/c6ac206b) (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0530/s_1338327882_3646541_03591b91ac.jpeg) (http://itmages.com/image/view/534097/03591b91) (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0530/s_1338327965_8026067_66f4922a5b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/534098/66f4922a)
(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0530/s_1338328077_6963067_e6e66a8d8a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/534099/e6e66a8d) (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0530/s_1338328163_1410344_41e363fdb5.jpeg) (http://itmages.com/image/view/534100/41e363fd) (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0530/s_1338328289_8620978_b7654aab8a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/534104/b7654aab) (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0530/s_1338328459_5736021_19855c1b04.jpeg) (http://itmages.com/image/view/534106/19855c1b)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Svibanj 30, 2012, 19:27:29
(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0526/s_1337984230_8672701_99ea47a225.jpeg) (http://itmages.com/image/view/528866/99ea47a2) I na kraju joÜ jednog lijepog dru×enja zabrinuto lice Predsjednika Saveza - kao da se pita ( zar je to zaista pravi smisao ovih naÜih dru×enja ) ??? ??? ???
 legendarnooooo !!!!! ;D ;DUop?e nije  :(

Ne razumijem Üto bi po Mentoru i Zuli bio smisao gljivarskih dru×enja? Mo×da hobisti?ko izu?avanje znanstvene grane zvane "mikologija"?

Glivari moji, pitajte prijatelja ribi?a da li mu je poznata slijede?a vrsta ribe:
Kingdom: Animalia, Phylum: Chordata,Class: Chondrichthyes, Subclass:Elasmobranchii, Order: Carcharhiniformes, Family: Scyliorhinidae, Genus: Bythaelurus, Type species, Scyllium canescens
Uvjeren sam da nije. I nije ga briga. On je ribi?  :o

Zar gljivar treba znati da taksonomija vrganja izgleda ovako:
Kingdom: Fungi, Division: Basidiomycota, Class: Agaricomycetes, Order: Boletales, Family: Boletaceae, Genus: Boletus, Species: Boletus edulis
Po meni ne treba.
Pustite nas gljivare da budemo ono Üto jesmo. Da se dru×imo, u×ivamo u prirodi, tragamo za gljivama, beremo ih i pripremamo gljivarske delicije. Obu?imo se, da se ponaÜamo prema gljivarskom kodeksu, da poÜtujemo prirodu i zaÜti?ene gljiva, da ?uvamo ono Üto imamo. Ako govorimo o znanosti onda je za to pravo mjesto Agronomski fakultet - smjer mikologije, pa tko ×eli, nikad nije kasno da upiÜe studij i bavi se znastvenim istra×ivanjem, pa mo×da i doktorira i pridonese svojim znastvenim radom razvoju mikologije. 

Molim Zulu, Metora i ostale ?lanove foruma da pojasne svoj stav koji je to "pravi smisao gljivarskih dru×enja" ??? Pa nitko nikog ne tjera da ide tam gdje ne ×eli  ;)

Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Svibanj 30, 2012, 21:44:17
Borgia, po meni je to samo stilska figura, a ne ovo o ?emu ti piÜeÜ. Ja bar nisam tako shvatio.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Svibanj 30, 2012, 21:57:44
Borgia, po meni je to samo stilska figura, a ne ovo o ?emu ti piÜeÜ. Ja bar nisam tako shvatio.

Moram priznati da se i meni ?inilo da je to samo dobra zafrkancija ali eto @borgiu je neÜto jako naljutilo.  Hm, kada ve? pitaÜ za gljivarska dru×enja ja sam ve?inu onih u RH obiÜao i zapravo niÜta nisam zaklju?io ???  Zapravo mislim da bi najispravnije bilo re?i " Kako si napraviÜ-tako imaÜ " iako moram priznati da sa svim tim gljivarijadama u op?e nisam bio impresioniran. Naravno to je moj stav s toga kak bi rekao @borgia :P " Najte kaj zameriti"!!!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 30, 2012, 22:06:58
;D ;D ;D evo opet borgie-trova?a sa njegovim malim bo?icama!! ne ku×im kaj ga je zapalilo tollko! loÜ dan? loÜa probava? :P :P ×uljaju ga nove gojzerice? 8)
pa nisam niÜ napisal osim jedne rije?i komentara na dobro uhva?en trenutak face predsjednika! :-\
naravno, sve ono kaj si borgia napisal mo×e se komentirati, dapa?e bilo bi dobro da se i o tome razvije diskusija! viÜe miÜljenja, kvalitetnije rjeÜenje! ;) ;)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Svibanj 30, 2012, 22:16:01
;D ;D ;D evo opet borgie-trova?a sa njegovim malim bo?icama!! ne ku×im kaj ga je zapalilo tollko! loÜ dan? loÜa probava? :P :P ×uljaju ga nove gojzerice? 8)
pa nisam niÜ napisal osim jedne rije?i komentara na dobro uhva?en trenutak face predsjednika! :-\
naravno, sve ono kaj si borgia napisal mo×e se komentirati, dapa?e bilo bi dobro da se i o tome razvije diskusija! viÜe miÜljenja, kvalitetnije rjeÜenje! ;) ;)


Ha ?uj, gljivarstvo ima Üirok spektar interesa.....mene ne zanima mikroskopija i gljive koje u svojoj punoj snazi dosti×u veli?inu 2 mikrona. Tko god da to organizira tu me sigurno ne?eÜ vidjeti ali to ne zna?i da ne poÜtujem i taj vid prou?avanja i determiniranja gljiva. Osobno smatram da je to "razred viÜe" a to u meni ne pobu?uje apsolutno nikakav interes jer i ovaj vid mog odlaska u Üumu ( koji je na ×alost sve manji ) mi je na  desetom mjestu u ×ivotu.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 30, 2012, 23:20:42Molim Zulu, Metora i ostale ?lanove foruma da pojasne svoj stav koji je to "pravi smisao gljivarskih dru×enja" ??? Pa nitko nikog ne tjera da ide tam gdje ne ×eli  ;)[/color]

[/quote]

zapraf,sad si me povlekel za jezik (pa moram malo ozbiljno, makar mi to te×e ide nego Üala) iako dobro znaÜ kaj ja mislim ve? godinama i niko me nemo×e uvjeriti u suprotno, jer me nitko do sad nije pobio  protuargumentima!
ali glede ostalog puka,  :)ne radi se tu, kak ti veliÜ ni o kakvoj nauci, forsiranju gljivara da postanu vrhunski mikolozi! ja mislim da ovakve gljivarijade,(a pohodim ih fala bogu dvadesetak godina) sadr×ajno iscrpljene, dosadno monotone,
gdje se organizira takmi?enje u Üto ve?em "pustoÜenju" gljiva, nema nikakvog smisla!nema okupljanja gdje nisam vidio vagu, a nakon "dru×enja" negdje u grmlju hrpe ba?enih gljiva! pa zar ti je to smisao okupljanja gljivara?
ja sam uvijek za dru×enja, upoznavanja novih ljudi, gljivarskih terena, puno Üale, smijeha i vedrine!pa i moje druÜtvo je sigurno, Üto se ti?e odlazaka u prirodu, "bilateralnih" dru×enja sa ostalim druÜtvima sigurno najaktivnije :police:
no, masovni skupovi nas viÜe ne zanimaju, ne samo mene, nego i ve?inu ostalih ?lanova. njihov komentar je - dosadno! sve su ve? proÜli, sva doga?anja znaju u minutu i to im je ono - de ja vu !!
a takmi?enja u branju gljiva? pa to prijateljima koji nisu gljivari pri?am kao viceve! molim vas da mi netko pojasni koji je smisao takmi?enja, recimo u branju smr?aka koji idu na vagu, zna?i tko ubere viÜe, ako ve?ina onih koji sudjeluju
donasu gljive iz "svojih vrtova"? naravno, tu su i gljive koje uop?e ne rastu na podru?ju doma?ina takmi?enja! :o koji je smisao takmi?enja u branju Üto viÜe vrsta, kad su i prije samog odlaska u Üume koÜare pune u "gepekima" automobila?
koji je smisao takmi?enja kad sudjeluje i doma?in, a uop?e se ne ponaÜa doma?inski! pojedini (ne svi) izvrÜe takve "pripreme" da ostali gosti nemaju nikakve Üanse za pobjedu! pa imate onda slu?ajeve da od pet prvih mjesta, ?etiri osvoje doma?ini,
a onaj peti-gost, koji se uspio uvu?i me?u njih, uspio je samo zato jer je imao sre?u ubrati dovoljno gljiva na svojim terenima!i onda ono najkomi?nije- podjela priznanja za osvojena mjesta ??? ja jednostavno ne mogu shvatiti, kako bi se ja kao
doma?in mogao radovati nagradi koju sam sam sebi dodijelio skoro pa unaprijed!!? kako se mogu radovati nagradi kao gost, kad znam da sam igrao nepoÜteno, da sam doÜao sa punim gepekom gljiva i da oni "obi?ni" gljivari koji joÜ nisu vi?ni
ovakvim smicalicama nisu imali nikakve Üanse!  ne jednom sam gledao iznena?ene poglede friÜkih gljivara kad su ugledali pune koÜare gljiva, a na terenima takmi?enja je joÜ mort-sezona za gljive! ka×em, u toliko godina "dru×enja" na "gljivarijadama"
nagledao sam se svega i sva?ega, a radi toga Üto sam nekima rekao istinu(a istina uvijek boli), bio sam ×igosan kao neprijatelj i remetitelj idile u odre?enom druÜtvu!
no, ve?ina vas sve to dobro zna, samo Üuti i dopuÜta da ga voda nosi onako kako te?e! no, ja volim malo veslati, pa ponekad i uzvodno! ;D
borgia, prosim lepo da li sam te zadovoljio? ;D ;D :P


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Svibanj 30, 2012, 23:31:30
borgia, prosim lepo da li sam te zadovoljio? ;D ;D :P


(http://i288.photobucket.com/albums/ll189/yodomaster/73d434b353275255e2429fb68141b812.gif)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 30, 2012, 23:39:02
borgia, prosim lepo da li sam te zadovoljio? ;D ;D :P


([url]http://i288.photobucket.com/albums/ll189/yodomaster/73d434b353275255e2429fb68141b812.gif[/url])


to ti je najzanimljiviji dio cijelog posta? >:( >:(


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Svibanj 31, 2012, 06:50:27
borgia, prosim lepo da li sam te zadovoljio? ;D ;D :P
[/quote]

He,he,he... tolko Zula nije napisal teksta u pol godine ::) Vidite, treba ga samo motivirati  ;D
Dok ipak nebi bilo istina da napiÜem da se ne sla×em s njegovim razmiÜljanjem  :angel: :angel: :angel:  

@ Zula, zar nije vrijeme da HMGS osmisli, pripremi i organizira jedno godiÜnje gljivarsko dru×enje, sa zanimljivim i atraktivnim sadr×ajem  ??? ??? ???
Uvjeren sam da potencijala ima  8)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Svibanj 31, 2012, 08:15:37
borgia, prosim lepo da li sam te zadovoljio? ;D ;D :P

(http://i288.photobucket.com/albums/ll189/yodomaster/73d434b353275255e2429fb68141b812.gif)

to ti je najzanimljiviji dio cijelog posta? >:( >:(

Naravno da je, za sve  ostalo Üto si napisao sam i od prije znao ali ovo mi je novost  :P :P :P


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Svibanj 31, 2012, 08:18:45
borgia, prosim lepo da li sam te zadovoljio? ;D ;D :P


He,he,he... tolko Zula nije napisal teksta u pol godine ::) Vidite, treba ga samo motivirati  ;D
Dok ipak nebi bilo istina da napiÜem da se ne sla×em s njegovim razmiÜljanjem  :angel: :angel: :angel:  

@ Zula, zar nije vrijeme da HMGS osmisli, pripremi i organizira jedno godiÜnje gljivarsko dru×enje, sa zanimljivim i atraktivnim sadr×ajem  ??? ??? ???
Uvjeren sam da potencijala ima  8)


Sla×em se u potpunosti, treba razbiti monotoniju gljivarskih susreta....dakle doÜlo je vrijeme za go-go plesa?ice i koncert psihomodo popa!!! ;D ;D :P


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 31, 2012, 08:26:29
borgia, prosim lepo da li sam te zadovoljio? ;D ;D :P

(http://i288.photobucket.com/albums/ll189/yodomaster/73d434b353275255e2429fb68141b812.gif)

to ti je najzanimljiviji dio cijelog posta? >:( >:(

Naravno da je, za sve  ostalo Üto si napisao sam i od prije znao ali ovo mi je novost  :P :P :P

zakaj novost? pa to ti je sad u trendu :o vidiÜ da ima sve viÜe raznoraznih "povorki" :P :-* a uostalom, svaka promjena dobro do?e :P :P :-* :-* :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Svibanj 31, 2012, 08:32:16
zakaj novost? pa to ti je sad u trendu :o vidiÜ da ima sve viÜe raznoraznih "povorki" :P :-* a uostalom, svaka promjena dobro do?e :P :P :-* :-* :-*

Ne?eÜ valjda raditi referendum za izmjenu grba....mo×da dodati dugu... ( mislim devetku) :angel: :angel: :P :P


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 31, 2012, 08:42:54
@ Zula, zar nije vrijeme da HMGS osmisli, pripremi i organizira jedno godiÜnje gljivarsko dru×enje, sa zanimljivim i atraktivnim sadr×ajem  ??? ??? ???
Uvjeren sam da potencijala ima  8)[/b]
[/quote]

da, krajnje je vrijeme i o tome pri?am ?etri godine, svi su za, ali na tome ostaje! stanje ti je ko u dr×avi, niko ne bi radio u op?em interesu, lokalni "Üerifi" ostaju u svojim dvroriÜtima, jer ako iza?u u masu, gube na va×nosti!!! ::)
danas nitko ne ×eli neÜto raditi ako se ne mo×e okrenuti kakvo "perje"! zajedni?ki rad za op?e dobro, danas je u sferi nau?ne fantastike! razumijem i to, takva su vremena, ali nije mi teÜko biti "posljednji mohikanac", Üto god tko mislio!! ;)
ovime se isklju?ujem iz rasprave na ovu temu, zapravo monologa!!  ;D 8) :P


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 31, 2012, 08:50:19
zakaj novost? pa to ti je sad u trendu :o vidiÜ da ima sve viÜe raznoraznih "povorki" :P :-* a uostalom, svaka promjena dobro do?e :P :P :-* :-* :-*

Ne?eÜ valjda raditi referendum za izmjenu grba....mo×da dodati dugu... ( mislim devetku) :angel: :angel: :P :P

pa dugine boje su krasne, uvijek sam volio gledati dugu koja se stvori poslije kiÜe i pokuÜavao pro?i ispod nje, jer ka×u stari ljudi da ti se onda ostvari ×elja! :D
no, vidio sam da je to nemogu?e, pa mi nije jasno kak su neki odabrali te boje ;), vjerojatno misle?i da se buju i njima ostvarile ×elje!? :P :P :P


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 03, 2012, 20:55:48
u subotu smo bili na gljivarijadi (jubilarnoj) u organizaciji gd sesveta i gd blagaji?a! sve ?estitke organizatorima, okupljanje gljivara upravo kakvo treba biti, u le×ernoj atmosferi
i bez takmi?arskih tenzija! doma?in nas je proveo svojim Üumama, pronaÜlo se i prili?no vrsta gljiva i nitko nije bio previÜe nezadovoljan Üto nije ubrao par kila vrganja ;D ;D
mentori su okupili gljivare oko stolova sa ubranim gljivama i odr×ali predavanje, zapravo, viÜe je to bio razgovor uz razmjenu miÜljenja i brojna pitanja! :angel: naravno da poslije
takvih napora ogladnite, no nema brige, kuharice su skuhale preko sto litara...... ?ega?  :o ne, nije gljivarski kotli? :P nego grah sa kobasicama i suhim mesom kakav treba samo
po×eljeti! ;D " ubijali" smo se u jelu! :D
sve ?estitke organizatorima, a fotke ?e valjda postaviti netko od njih koji su fotografirali! Üteta Üto se nije na ovo okupljanje odazvalo viÜe druÜtava,(ne?u komentirati i biti zlo?est :P :P) jer ambijent uz jezero je odli?an,
doma?ini srda?ni, vrijeme je bilo dobro, zapravo sve je bilo taman! ;)
pet + za doma?ine!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Lipanj 03, 2012, 23:11:42
u subotu smo bili na gljivarijadi (jubilarnoj) u organizaciji gd sesveta i gd blagaji?a! sve ?estitke organizatorima, okupljanje gljivara upravo kakvo treba biti, u le×ernoj atmosferi
i bez takmi?arskih tenzija! doma?in nas je proveo svojim Üumama, pronaÜlo se i prili?no vrsta gljiva i nitko nije bio previÜe nezadovoljan Üto nije ubrao par kila vrganja ;D ;D
mentori su okupili gljivare oko stolova sa ubranim gljivama i odr×ali predavanje, zapravo, viÜe je to bio razgovor uz razmjenu miÜljenja i brojna pitanja! :angel: naravno da poslije
takvih napora ogladnite, no nema brige, kuharice su skuhale preko sto litara...... ?ega?  :o ne, nije gljivarski kotli? :P nego grah sa kobasicama i suhim mesom kakav treba samo
po×eljeti! ;D " ubijali" smo se u jelu! :D
sve ?estitke organizatorima, a fotke ?e valjda postaviti netko od njih koji su fotografirali! Üteta Üto se nije na ovo okupljanje odazvalo viÜe druÜtava,(ne?u komentirati i biti zlo?est :P :P) jer ambijent uz jezero je odli?an,
doma?ini srda?ni, vrijeme je bilo dobro, zapravo sve je bilo taman! ;)
pet + za doma?ine!

Najbitnije je da ste se vi dobro proveli.......sve ostalo.....NEBITNO!!!!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Lipanj 04, 2012, 01:38:31
 Hvala Zula na pohvalama i Yodi na lagano otrovnom komentaru. Slijedi slikopisna reporta×a :

 (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338760464_1843627_c3747514b6.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541676/c3747514) (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338760571_9153026_20274a684f.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541679/20274a68) Sve je ovako po?elo, trebalo se malo zagrijati za odlazak u Üumu

 (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338760755_3922250_2726c80c19.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541682/2726c80c) (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338760882_8429725_bcd0d97d57.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541686/bcd0d97d) (http://storage8.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338760979_4218437_ef2f12337a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541688/ef2f1233) Sve pripreme za zajutrak tekle su pod budnim okom doma?ina iz ŐRD Zelina, a Vjeko je cure kao pravi profesionalac "Ütundal" kak bu najbolje priredile tacne

 (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338761275_9814062_4be779e922.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541691/4be779e9) (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338761358_2358476_03a923ee48.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541692/03a923ee) Dok su neki ugodno ?askali Forko je "nepovjerljivo" pregledavao Üto to kuharica radi. A kaj ti mi moremo kad ti nisi Ütel kuhat ?
  Nakon obilnog doru?ka promolilo se sunce kroz oblake te su se gljivarke i gljivari razmilili po Üumi :

 (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338761834_1101388_172b485a9d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541695/172b485a) Prvo pa Kra?un. A ja mislio gljiva kad su me zvali na determinaciju (bogme lijepi cvijet-Nekaj sam nau?il !

 (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338762233_6494838_3b1aa1d706.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541699/3b1aa1d7) Kak nebi bil vesel kad je ve? nakon 10 minuta skoro napunil koÜaru !

 (http://storage4.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338762424_5800766_f66dab6533.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541701/f66dab65) (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338762570_9731569_c813898988.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541704/c8138989) (http://storage8.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338762671_9151605_c1106a1e79.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541705/c1106a1e) A onda joÜ i BINGO  ???

 (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338762834_2210319_0f6c754ced.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541706/0f6c754c) Dajte i nama da se s njim poslikamo  ;D :)

 (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338763002_1692252_05865e10fe.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541707/05865e10) (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338763086_3552557_ea6e616a7d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541708/ea6e616a) (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338763175_2170097_2e035d2a63.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541710/2e035d2a) (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338763271_6339616_6846e3a186.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541711/6846e3a1)
 Bilo je stvarno zanimljivih nalaza - svakakvih gljiva !
 (http://storage8.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338763436_8552806_03b3ce7ae7.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541712/03b3ce7a) (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338763560_8833688_7584092970.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541714/75840929) (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338763668_9897096_5f7e59e865.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541715/5f7e59e8) (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338763747_8479302_31e6812411.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541716/31e68124)
 (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338763883_9289010_833f4ad385.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541718/833f4ad3) (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338763970_4152860_4e0d989fc3.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541721/4e0d989f) (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338764056_1342574_3e82b5025e.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541722/3e82b502) (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338764161_4225772_1dc41f141a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541724/1dc41f14)
 Bilo je svakakvih gljiva, neke su izazivale divljenje a druge strahopoÜtovanje !!! :-[

 (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338764362_4657772_8408b715a5.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541730/8408b715) (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338764493_5598768_ef5953073a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541732/ef595307) Veselo se bralo a bogme imalo se i kaj za pokazat- SVATKO NEŐTO

 (http://storage4.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338764732_4013762_7efbc9e850.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541734/7efbc9e8) (http://storage5.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338764846_1425826_5252968b86.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541735/5252968b) (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338764930_4176210_da743d8040.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541737/da743d80) (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338765064_6018936_21323e791c.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541739/21323e79)
 Po povratku iz Üume morali smo se pohvaliti svojim gljivama !!!

 (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338765247_8167324_0195cfbb57.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541742/0195cfbb) (http://storage5.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338765468_3692391_19dea70a3a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541744/19dea70a) Dok se Zoran trudio da popiÜe sve izlo×ene primjerke gljiva neki su se

 (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338765651_5691414_91c263fa5a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541746/91c263fa) ?vrsto dr×ali Üanka

 (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338765786_4638310_875f3af94b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541748/875f3af9) a ovi mladi?i svog stola u iÜ?ekivanju ... GRAHA

 A onda je doÜlo vrijeme za "MILENIJSKU " fotografiju

 (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338766045_2462074_2a344e681e.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541749/2a344e68) (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338766135_5841431_45584f5248.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541750/45584f52)

   
   A da skoro sam zavrÜil reporta×u a da vam nisam otkril tko je imal NAJVE?EG ...

 (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338766327_7996421_247453336d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/541751/24745333) Dobro Bo×o je da je najve?i ali i najsmrdljiviji  :) :) :) :laugh: :laugh: :laugh: ::) ::) ::) :o :o :o

 
 

 


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Lipanj 04, 2012, 08:26:03
Hvala Zula na pohvalama i Yodi na lagano otrovnom komentaru.


(http://i288.photobucket.com/albums/ll189/yodomaster/b0247.gif)Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Lipanj 04, 2012, 22:25:57
(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338838594_2927732_78d5fb4cb7.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542871/78d5fb4c)(http://storage7.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338838631_9202234_876c793327.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542872/876c7933)(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338838666_2320609_2bea5f9501.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542873/2bea5f95)(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338838698_9972855_4fc799eee9.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542875/4fc799ee)(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338838726_7736289_2b35bccbe8.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542876/2b35bccb)(http://storage4.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338838759_6252527_f3b853d755.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542878/f3b853d7)
(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338838787_5207029_16c6c6ddf9.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542879/16c6c6dd)(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338838820_4884086_0e583d0424.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542880/0e583d04)(http://storage7.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338838856_2078660_233a6471d3.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542881/233a6471)(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338838890_2534609_48abfd348f.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542882/48abfd34)(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338838928_1290986_59e2ae606b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542884/59e2ae60)(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338838961_6515389_e37f8ac8ae.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542886/e37f8ac8)
(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338838994_4405507_39fdf125fc.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542888/39fdf125)(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839021_7571336_8795648a57.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542889/8795648a)(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839068_7165037_f33e4d62c5.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542891/f33e4d62)(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839098_3473701_77c7288aae.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542892/77c7288a)(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839129_2174951_897f84f524.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542893/897f84f5)(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839156_2104842_e497e2a5bc.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542894/e497e2a5)
(http://storage4.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839189_6230400_196086c2dd.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542896/196086c2)(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839220_7223732_dd269a39ec.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542900/dd269a39)(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839295_4125133_a24becbd2d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542905/a24becbd)(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839345_2871660_ce94b31202.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542914/ce94b312)(http://storage7.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839380_6666635_7d1cedaa6a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542916/7d1cedaa)(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839410_6719751_81849a3260.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542918/81849a32)
(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839441_9142512_59e59f3d39.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542920/59e59f3d)(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839471_2584955_e22a9f4a4a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542921/e22a9f4a)(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839501_8858279_d420f1f0a9.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542922/d420f1f0)(http://storage7.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839533_1609004_ec9f43f8d0.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542923/ec9f43f8)(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839565_4276529_1e146b292b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542924/1e146b29)(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839600_7742688_413ec256d9.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542925/413ec256)
(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839629_5321454_ec59c8ad8e.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542927/ec59c8ad)(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839663_2794138_564c55bc91.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542928/564c55bc)(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839697_9837125_7934b98252.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542932/7934b982)(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839728_8365698_91c8cb8dee.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542933/91c8cb8d)(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839757_5941696_8dde4a5a98.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542936/8dde4a5a)(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839791_3848895_266adda5f0.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542937/266adda5)
(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839820_6488531_b6161ba33b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542938/b6161ba3)(http://storage7.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839850_3332608_d90c79a600.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542939/d90c79a6)(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839879_1580894_7fde6e12c4.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542940/7fde6e12)(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839907_3597686_d71a86becf.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542942/d71a86be)(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839935_4616139_14cbb990fb.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542944/14cbb990)(http://storage7.static.itmages.com/i/12/0604/s_1338839971_1156011_1336a00edd.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542947/1336a00e)
(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840002_6064788_3c7a34d939.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542948/3c7a34d9)(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840033_8258476_c16a08f211.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542950/c16a08f2)(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840067_8396698_a1513bb8f5.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542951/a1513bb8)(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840098_3503343_81739f4cea.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542952/81739f4c)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Lipanj 04, 2012, 22:30:14
(http://storage7.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840189_5734245_9f383c1c7c.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542955/9f383c1c)(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840218_4882011_5aa2f135a6.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542957/5aa2f135)(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840246_7629260_080cec3887.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542960/080cec38)(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840272_3433164_5faf1c3e58.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542961/5faf1c3e)(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840300_4453558_f6e02f2672.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542962/f6e02f26)
(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840330_6461595_24ee806373.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542963/24ee8063)(http://storage7.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840357_4823754_68e8e64d00.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542964/68e8e64d)(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840382_5543380_7d58ca1eb1.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542965/7d58ca1e)(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840407_3074512_89392597a0.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542967/89392597)(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840435_1380457_a23ed13b94.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542968/a23ed13b)
(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840466_8510054_d0b0cd68ee.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542969/d0b0cd68)(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840492_9696509_8d8d8fb508.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542971/8d8d8fb5)(http://storage7.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840518_4980435_c4aba78374.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542972/c4aba783)(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840548_9860330_da4692780d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542973/da469278)(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840573_8879961_5eb0ce0fd2.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542977/5eb0ce0f)
(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840603_7730369_210e80f732.jpeg) (http://itmages.com/image/view/542997/210e80f7)(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840628_3366631_3da0b0c0e4.jpeg) (http://itmages.com/image/view/543000/3da0b0c0)(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840654_9851725_4c025752fb.jpeg) (http://itmages.com/image/view/543001/4c025752)(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840683_1015306_35f08e2adb.jpeg) (http://itmages.com/image/view/543002/35f08e2a)(http://storage2.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338840711_3719647_261fe5d8cb.jpeg) (http://itmages.com/image/view/543003/261fe5d8)

A bilo je i gljiva !


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Lipanj 04, 2012, 22:57:01
(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338843361_6712907_117ea6c781.jpeg) (http://itmages.com/image/view/543033/117ea6c7)

Evo jedne dogodovÜtine iz Umaga.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 04, 2012, 23:13:56
(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0605/s_1338843361_6712907_117ea6c781.jpeg) (http://itmages.com/image/view/543033/117ea6c7)

Evo jedne dogodovÜtine iz Umaga.

legendarnooo!! ;D ;D ;D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 04, 2012, 23:16:28
[

A bilo je i gljiva !
[/quote]

hebote, kakav ti je to ?umbus????  :o ??? ??? ???


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Lipanj 05, 2012, 21:54:58
[

A bilo je i gljiva !

hebote, kakav ti je to ?umbus????  :o ??? ??? ???
[/quote]

Hebi ga !


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Lipanj 06, 2012, 21:58:03
Evo joÜ tri slike koje do?aravaju kako je bilo na gljivarskom dru×enju u Zelini.

(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0606/s_1339012423_9534236_11248fac2e.jpeg) (http://itmages.com/image/view/545322/11248fac)


(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0606/s_1339012467_6592472_00e75c35b5.jpeg) (http://itmages.com/image/view/545326/00e75c35)


(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0606/s_1339012507_2008385_bd0ca206a6.jpeg) (http://itmages.com/image/view/545328/bd0ca206)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Lipanj 07, 2012, 13:25:10
[

A bilo je i gljiva !

hebote, kakav ti je to ?umbus????  :o ??? ??? ???

Hebi ga !
[/quote]

GROZNO!!!!!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Lipanj 07, 2012, 13:33:07
Hvala Zula na pohvalama i Yodi na lagano otrovnom komentaru. Slijedi slikopisna reporta×a :

JoÜ mi je viÜe ×ao Üto nisam mogao do?i, kad vidim kak vam je bilo super.
Mala digresija na nedostatak tekstovnog opisa, sa osvrtom na prona?ene i determinirane vrste, kojih je kako vidim bilo jako puno.  ???
 


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Lipanj 07, 2012, 20:56:23
Hvala Zula na pohvalama i Yodi na lagano otrovnom komentaru. Slijedi slikopisna reporta×a :

JoÜ mi je viÜe ×ao Üto nisam mogao do?i, kad vidim kak vam je bilo super.
Mala digresija na nedostatak tekstovnog opisa, sa osvrtom na prona?ene i determinirane vrste, kojih je kako vidim bilo jako puno.  ???
 

Opravdana kritika. U nastavku je popis izlo×enih (prona?enih gljiva). Mogu?e su manje korekcije od strane Mentora.
1.   Agaricus abruptibulbus
2.   Agaricus silvicola
3.   Agrocybe dura
4.   Amanita eliae
5.   Amanita pantherina
6.   Amanita rubescens
7.   Amanita spissa
8.   Amanita vaginata var. alba
9.   Artomyces pyxidatus
10.   Auricularia auricula-Judae
11.   Boletus calopus
12.   Boletus reticulatus
13.   Calvatia excipuliformis
14.   Cantharellus cibarius
15.   Colybia cirrhata
16.   Collybia dryophila
17.   Coprinus picaceus
18.   Fomes fomentarius
19.   Galerina pumila
20.   Hypholoma fasciculare
21.   Lactarius quietus
22.   Leccinum duriusculum
23.   Leccinum aurantiacum
24.   Leccinum quercinum
25.   Lycoperdon mole
26.   Lycoperdon perlatum
27.   Macrolepiota konradii
28.   Macrolepiota rhacodes
29.   Marasmius bulliardii
30.   Megacollybia platyphylla
31.   Mutinus caninus
32.   Omphalotus olearius
33.   Oudemansiella radicata
34.   Panus rudis
35.   Phallus impudicus
36.   Pluteus cervinus
37.   Polyporus alveolarius
38.   Polyporus badius
39.   Rosites caperata
40.   Russula cyanoxantha
41.   Russula emetica var. silvestris
42.   Russula lepida
43.   Russula romelli
44.   Russula vesca
45.   Trametes versicolor
46.   Tremella lutescens
47.   Tremella mesenterica
48.   Trichaptum abietinum
49.   Xerocomus chrysenteron
50.   Xerocomus subtomentosus


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Lipanj 08, 2012, 22:06:28
(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0609/s_1339185809_3084605_70b344cf83.jpeg) (http://itmages.com/image/view/547695/70b344cf)
(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0609/s_1339185852_3914006_671dcb25ce.jpeg) (http://itmages.com/image/view/547697/671dcb25)


Evo podsjetnika na nedavno dru×enje gljivara u Pregradi


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Lipanj 09, 2012, 22:19:40
(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0610/s_1339272834_2213518_de552eb7ab.jpeg) (http://itmages.com/image/view/549135/de552eb7)

A evo i joÜ jedne zgode iz Umaga.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Lipanj 10, 2012, 10:20:35
(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0610/s_1339272893_4811474_a490ba3a53.jpeg) (http://itmages.com/image/view/549138/a490ba3a)
(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0610/s_1339272938_1469648_6fccf60b2f.jpeg) (http://itmages.com/image/view/549144/6fccf60b)

I iz Muljave.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 11, 2012, 23:01:27
no, da malo uozbiljimo gringa (makar dobro to dela sa fotkama), metnul bum par fotki sa subotnjeg okupljanja  gljivara gd. zet-zagreb  na kunagori (pregrada) ;D
ostale fotke u rubrici - novosti iz druÜtva- zet! 8)


(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100006-1.jpg) (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100006-1.jpg)
naÜ prijatelj i doma?in, zdravko, do?ekal nas je sa "koktelom"
za koji ima samo on tajni recept. mi smo mogli prepoznati samo
jagode koje su plivale u crnom vinu, a ostal i sastojci ostaju
vje?ita tajna i zdravko veli da i kad dojde pred svetog petra,
ni njemu nebu priznal. upozoril nas je da degustiramo u malim
dozama, a poseban efekt posti×e se kod ×ena.kad mi je Üapnul kak
djeluje napitak na njih, zeksal sam svoju dozu i bje× u Üumu! ;D
kak su ostali proÜli, nisam ni pital! :P


(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100002-1.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100002-1.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100008-1.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100008-1.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100020.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100020.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100021.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100021.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100025.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100025.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100030.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100030.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100042.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100042.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100076.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100076.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100071.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100071.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100088.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100088.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100097.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100097.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100083.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100083.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100066.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100066.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100067.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100067.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100069.jpg)  (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100069.jpg)(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100129.jpg) (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100129.jpg)
(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P6100026.jpg) (http://s427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/?action=view&current=P6100026.jpg)
od svih prona?enih gljiva, najviÜe nas je iznenadila pojava mrkih truba?a :o


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e - GD "Lisi?ica"
Autor: Borgia na Lipanj 25, 2012, 19:17:36
Prema programu rada gljivari GD "Lisi?ica" iz Pregrade zadnju nedelju lipnja dru×ili su se na svojoj destinaciji kod "Gljivarske ku?ice".  Ovaj puta bez pozvanih gostiju, od kojih neki nisu doÜli jer nisu mogli, a neki nisu doÜli jer nisu htjeli, a neki zbog bolesti odnosno posljedica subotnjeg dru×enja u "Kama?niku". Sami na svojem, zagorci su pokazali da svi od reda dobro poznaju proljetne vrganje, pa su uglavnom njih skupljali po Kunagori.

(http://storage9.static.itmages.ru/i/12/0625/s_1340644597_5872032_336da77db5.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/570543/336da77d) (http://storage1.static.itmages.ru/i/12/0625/s_1340643950_7950884_32a7c9e1d9.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/570528/32a7c9e1)  (http://storage6.static.itmages.ru/i/12/0625/s_1340644549_2034823_727088dd7d.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/570541/727088dd)  (http://storage7.static.itmages.ru/i/12/0625/s_1340644573_1927333_2d3d3c732d.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/570542/2d3d3c73)Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e - GD "Lisi?ica"
Autor: Borgia na Lipanj 25, 2012, 19:23:01
Dok su jedni "Üetali" Üumom, neki su imali zadu×enja oko pripreme ru?ka.

(http://storage5.static.itmages.ru/i/12/0625/s_1340644953_7863874_68c48f2f24.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/570548/68c48f2f)  (http://storage3.static.itmages.ru/i/12/0625/s_1340644842_4710078_94d1eb607b.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/570546/94d1eb60)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e - GD "Lisi?ica"
Autor: Borgia na Lipanj 25, 2012, 19:27:24
Dok se janje lagano grijalo, pristigli gljivari kratli su vrijeme prepri?avanjem tko je kolko vrganja naÜel i tradicionalnim kartanjem bele.

(http://storage2.static.itmages.ru/i/12/0625/s_1340645115_7195904_544de51272.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/570553/544de512)  (http://storage9.static.itmages.ru/i/12/0625/s_1340645202_7445934_522fc2e233.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/570559/522fc2e2)  (http://storage1.static.itmages.ru/i/12/0625/s_1340645225_5854609_7daf5703f2.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/570560/7daf5703)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e - GD "Lisi?ica"
Autor: Borgia na Lipanj 25, 2012, 19:32:42
U intermetzu do ru?ka, odlu?ivalo se o kroju ljetne gljivarske uniforme, pa su tako manekeni i manekenke proÜetali improviziranom pistom. Kratke hla?e uÜle su tako u slu×beno ljetno izdanje Pregradskih gljivara i gljvarica.

(http://storage9.static.itmages.ru/i/12/0625/s_1340645486_7573838_d789a66fe6.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/570567/d789a66f)  (http://storage4.static.itmages.ru/i/12/0625/s_1340645541_8206802_9abc9bcc9a.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/570571/9abc9bcc)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Lipanj 25, 2012, 19:44:05
Nestrpljivi i gladni gljivari degustirali su gljive sa janje?im sokom (determinaciju vrste dat ?e nam Mantor). No kona?no je nakon ?etiri sata dugog ?ekanja i ru?ak bio poslu×en, pa su uz vru?u janjetinu, luk i paradajz, gemiÜti od graÜevine bili ipak najtra×eniji. Krenula je i pjesma, pa je ve?er stigla i prebrzo. Da na gori ima struje i svjetla, teÜko bi se druÜtvo raziÜlo, a tako ih je sumrak rastjerao s pozdravima i ×eljom "vidimo se opet".

(http://storage1.static.itmages.ru/i/12/0625/s_1340646148_9632412_1751f8fa1b.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/570576/1751f8fa)  (http://storage2.static.itmages.ru/i/12/0625/s_1340646172_7617112_3bca277eae.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/570577/3bca277e)  (http://storage4.static.itmages.ru/i/12/0625/s_1340646190_3207613_2bfa310199.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/570579/2bfa3101)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 25, 2012, 20:57:11
borgia, joÜ jedna isprika zbog nedolaska, znaÜ da ja ovakve trenutke ne bi propustio, ;)ali dan ranije u kama?niku je bio toliko naporan da su mi ostale teÜke posljedice! ???
dvanaest godina odlazim u kama?nik, ali nikad "zavrÜnica" dru×enja nije bila ovako raspjevana i "naporna"! naravno, zna se ;D ko je pobjednik u branju gljiva, a ista ekipa je
bila posljednja u odlasku!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Lipanj 25, 2012, 21:11:42
Lijepa reporta×a, nema Üto.....


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Lipanj 26, 2012, 09:04:12
 KRASNA li janjca, a zato je bil tak dobar, ujedno isprika za nedolazak, Zula ti je sve rekel - ni ja baÜ nisam bil baÜ svoj kad sam na janjca zaboravil !


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 26, 2012, 12:25:26

 Prekrasna dru×enja. :-* Äao mi je Üto sam tako daleko,a moji iz udruge su svi malo "ohladili" za takve izlete.  >:( >:(

 No ,u Kama?niku je bilo troje gljivara iz "O×ujke",ali se nisu prijavili,jer im je vlak kasnio puna dva sata. Stigli su tek oko 13 sati.

 Lijepi pozdrav  :-* ;) :D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 26, 2012, 19:27:45

 Prekrasna dru×enja. :-* Äao mi je Üto sam tako daleko,a moji iz udruge su svi malo "ohladili" za takve izlete.  >:( >:(mala, pojam daleko ili blizu ti je danas relativna stvar! zagreb-rijeka, sat i pol vo×nje! ;) kaj je to daleko? pa meni u Üpici treba sat vremena da bi doÜel iz zapadnog u isto?ni dio zagreba!! :-\ ??? a to je samo 14 kilometara!!
pa sad ti reci kaj je daleko, a kaj je blizu! ;D zato, put pod noge i na feÜte! ;)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Lipanj 26, 2012, 19:34:33


pa meni u Üpici treba sat vremena da bi doÜel iz zapadnog u isto?ni dio zagreba!! :-\ ??? a to je samo 14 kilometara!!


A da si kupiÜ auto..... ;D ;D ;D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 26, 2012, 20:32:35


pa meni u Üpici treba sat vremena da bi doÜel iz zapadnog u isto?ni dio zagreba!! :-\ ??? a to je samo 14 kilometara!!


A da si kupiÜ auto..... ;D ;D ;D

bedak :P, pa o autu je i rije?!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 26, 2012, 22:37:00

 Da dragi Zula,sve je to blizu s autom,ali ja ne vozim.  >:(

 ProÜle godine sam dobila Kiu Sportage i dala je k?erki.I tako dva auta u dvoriÜta,a ja pjeÜak.
 Pa u?lanila sam se u gljivare da na?em "Üofera",ali nitko me ne?e- :-[ ;) :D
 
 


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Lipanj 27, 2012, 01:01:21
 Zula vas je ve? dobro informiral u rubrici svog DruÜtva a evo i pogleda na dru×enje u Kama?niku s isto?ne strane Zagreba

 (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340748092_8553135_03bd37f2e2.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571956/03bd37f2) (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340748625_5246897_fae7c25ce0.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571959/fae7c25c) (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340748722_4489227_aa17eceb86.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571960/aa17eceb) (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340748815_5744250_6ea51dc84f.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571961/6ea51dc8) (http://storage4.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340748923_6255250_306f0e7326.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571962/306f0e73) (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340749074_5447374_71c287a6be.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571964/71c287a6) (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340749207_9602364_614fa08ea5.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571965/614fa08e) (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340749289_3002052_3b9648d4c4.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571967/3b9648d4) (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340749374_5946657_61b9692a7d.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571969/61b9692a) (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340749458_8250605_ca0ede95f6.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571970/ca0ede95) (http://storage4.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340749546_6240297_5f6ebc289f.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571971/5f6ebc28) (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340749641_2034675_f47e2e8b0b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571973/f47e2e8b) (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340749717_5290757_b772ff0535.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571974/b772ff05) (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340749849_6136244_2c6c1348a1.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571976/2c6c1348) (http://storage1.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340749925_5271094_1a4e46c774.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571977/1a4e46c7) (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340750023_3900033_fba5eb6e78.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571978/fba5eb6e) (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340750125_2975483_22fbb81ae7.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571979/22fbb81a) (http://storage4.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340750244_4106623_17c8aab710.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571980/17c8aab7) (http://storage5.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340750326_3907708_f7bee34c3b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571981/f7bee34c) (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340750429_6549868_4e5a1fde78.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571982/4e5a1fde) (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340750522_6943342_dc0083d40f.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571983/dc0083d4) (http://storage8.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340750655_3627664_320e26ce63.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571984/320e26ce) (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340750792_4152054_d85156c8ea.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571985/d85156c8) (http://storage2.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340750883_4983163_6b89d0b2d9.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571987/6b89d0b2) (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340751006_5829893_a38c5c5c86.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571988/a38c5c5c) (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340751087_6779032_75e24aee41.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571992/75e24aee) (http://storage8.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340751172_4183130_8cd711e2c3.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571993/8cd711e2) (http://storage9.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340751251_7686640_a7d0d27117.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571994/a7d0d271) (http://storage3.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340751324_3402181_8c73a4b6e0.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571997/8c73a4b6) (http://storage4.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340751405_8373460_5d9285a3f7.jpeg) (http://itmages.com/image/view/571998/5d9285a3) (http://storage6.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340751492_5562725_72ca5b9cb2.jpeg) (http://itmages.com/image/view/572000/72ca5b9c) (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0627/s_1340751577_7496337_b69431638e.jpeg) (http://itmages.com/image/view/572001/b6943163)
Dovi?enja u KAMA?NIKU i sljede?e godine  :) :) :)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 28, 2012, 08:20:19

 Da dragi Zula,sve je to blizu s autom,ali ja ne vozim.  >:(

 ProÜle godine sam dobila Kiu Sportage i dala je k?erki.I tako dva auta u dvoriÜta,a ja pjeÜak.
 Pa u?lanila sam se u gljivare da na?em "Üofera",ali nitko me ne?e- :-[ ;) :D
 
 

paaaa, obzirom da tako galantno dijeliÜ aute, nudim ti se da me usvojiÜ! ;D ;D ;D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Lipanj 28, 2012, 09:02:33
paaaa, obzirom da tako galantno dijeliÜ aute, nudim ti se da me usvojiÜ! ;D ;D ;D

Daj molim te, pa tko bi "ovo" htio usvojit..... ;D ;D ;D

(http://i288.photobucket.com/albums/ll189/yodomaster/beba3ly.jpg)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 28, 2012, 09:48:31
  Pa imam samo k?er Dinu (35godina),ona vozi.
  A ja ,u  59-toj ,da idem polagati voza?ki, nema Üanse.
  Jedino Üto me joÜ  veseli i Üto ×elim imati je mala "ku?ica" -5/5 negdje u G.Kotaru,a to ?u, nadam se, ostvariti slijede?u godinu. :) :D
  
  Pozdrav svima i ugodna dru×enja   ;) :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Lipanj 28, 2012, 14:37:38

 Da dragi Zula,sve je to blizu s autom,ali ja ne vozim.  >:(

paaaa, obzirom da tako galantno dijeliÜ aute, nudim ti se da me usvojiÜ! ;D ;D ;D

@Mala, ovo ti je jedinstvena prilika POSVOJI GA !!! Ovakva ponuda se ne propuÜta  :o   ;D ;D ;D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Lipanj 28, 2012, 19:08:56
 SvaÜta ?ovjek ovdje mo×e pro?itati. A zakaj postoji PRI?AONICA I SVAŐTARA !!!  E moj Zula, Borgia, Yoda i ostali   ??? ;D :)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Lipanj 28, 2012, 23:01:40
A ko bu mene posvojil ?


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 01, 2012, 01:24:22

 Da Mentore,tu se mo×e svaÜta pro?itati i otkriti ili doznati - ;)  :-* :-*

 No,sve u nekim granicama,a, i u ovo teÜko vrijeme, dobro do?e i malo zezancije.

 De?ki-gljivari super ste mi  :) :laugh: :-*Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Srpanj 01, 2012, 09:11:57
 Mala ja sam ti samo malo ljubomoran, a konkurencija je "×estoka". Lijepi pozdrav sa ve? 28 c.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 01, 2012, 10:51:05

 I, da zavrÜimo pri?u sa usvajanjem,jer joj tu nije mjesto- sorry

 Ima jedan sa ovog foruma kojeg bi rado usvojila -moj tip, ali "tajna,budi moja tajna".  ;) ;)
 
 Selimo u pri?aonicu.   :D :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: stock na Srpanj 01, 2012, 17:59:11
pa ovdje se sve manje pri?e o gljivama a sve viÜe o hm ... eto kaj jedna ×ena napravi me?u ?oporom muÜkaraca  ;)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 23, 2012, 15:01:25
(http://storage3.static.itmages.com/i/12/0723/s_1343049268_9316743_e8cdc786be.jpeg) (http://itmages.com/image/view/606438/e8cdc786)


  UG " O×ujka" i dragi gosti GD SESVETE


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 23, 2012, 15:27:27
(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0723/s_1343049767_8681483_d922fcf31f.jpeg) (http://itmages.com/image/view/606454/d922fcf3)


07.07. Izlet na Kupjaku


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Srpanj 23, 2012, 21:19:31
Bravo Mala. Uspjela si !!!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 23, 2012, 21:27:14

Gringo . Hvala na poduci i strpljivosti.  :)Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 23, 2012, 22:00:27
(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0724/s_1343073797_8408302_922f6c10df.jpeg)[/url
 (http://itmages.com/image/view/606963/922f6c10)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 23, 2012, 22:10:15
(http://storage1.static.itmages.com/i/12/0724/s_1343074177_9993485_9066e9e26e.jpeg) (http://itmages.com/image/view/606972/9066e9e2)

Bilo je lijepo,nezaboravno.

PONOVIT ?EMO


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 26, 2012, 23:42:42
(http://storage4.static.itmages.com/i/12/0727/s_1343338540_2364912_1cc2c25e58.jpeg) (http://itmages.com/image/view/610624/1cc2c25e)  (http://storage8.static.itmages.com/i/12/0727/s_1343338833_6261113_b35150d2f7.jpeg) (http://itmages.com/image
/view/610628/b35150d2)  (http://http:bd.jpeg) (http://itmages.com/image/view/610629/008016d5)  
(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0727/s_1343339099_6933676_7a2c057b08.jpeg) (http://itmages.com/image/view/610634/7a2c057b)

(http://storage6.static.itmages.com/i/12/0727/s_1343339174_8675060_1ccf1fae7d.jpeg)[/url

[url=http://itmages.com/image/view/610636/272c50a5](http://storage7.static.itmages.com/i/12/0727/s_1343339231_5434586_272c50a586.jpeg) (http://itmages.com/image/view/610635/1ccf1fae)

(http://storage9.static.itmages.com/i/12/0727/s_1343339300_1365530_db20a65f6c.jpeg) (http://itmages.com/image/view/610638/db20a65f)  (http://storage7.static.itmages.com/i/12/0727/s_1343339541_8590173_1d4c0d964b.jpeg) (http://itmages.com/image/view/610645/1d4c0d96)

(http://storage5.static.itmages.com/i/12/0727/s_1343339374_9241776_fb77b3279c.jpeg) (http://itmages.com/image/view/610643/fb77b327)
(http://storage8.static.itmages.com/i/12/0727/s_1343339652_6738229_db49166cc4.jpeg) (http://itmages.com/image/view/610646/db49166c)

Ovo je ispalo svakako,ali nema veze izlet kod "Anke Ro×anke" u Rogima pamtit ?u po lijepim trenucima. Prekrasno dru×enje,a slijede?e ?e biti joÜ zanimljivije???? Radim na tome. :) ;) :D :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 27, 2012, 00:04:25
Nekad poznato izletiÜte "Kod Anke Ro×anke",trenutno zatvoreno.

(http://storage4.static.itmages.com/i/12/0727/s_1343340087_2502934_c20d899b71.jpeg) (http://itmages.com/image/view/610651/c20d899b)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Srpanj 27, 2012, 06:50:31
Nekad poznato izletiÜte "Kod Anke Ro×anke",trenutno zatvoreno.

Mala,prema mojim informacija, pao je dogovor za vaÜu prvu jesensku gljivarijadu.  ;D
Evo malog dodatka:

http://youtu.be/N2MN2nifujE (http://youtu.be/N2MN2nifujE)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 27, 2012, 07:43:12
Da Borgia dobru ste informaciju dobili.

29.09.2012.godine ODRÄAT ?E SE U SKRADU "1.ME?UNARODNA GLJIVARIJADA" UG OÄUJKE I OP?INE SKRAD.
(u 27.godina postojanja udruge).

Danas Üaljem obavijesti o doga?anju svim GD i UG .

I vjerujem da se vidimo.
  

Hvala Borgia na ovom dodatku. ;) :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Rujan 23, 2012, 09:15:04


   29.09.2012. "1.ME?UNARODNI SUSRET GLJIVARA" u Skradu

    Utorak ,25.09.2012. je posljednji dan za prijavu


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Listopad 07, 2012, 22:30:27
u subotu, u sklopu gljivarijade odr×ane u muljavi, odr×an je i prvi ispit za zvanje - determinator i to.........uspjeÜno!!! ;D ;D
?estitke svim kandidatima ( a posebno gringu  ;))koji su pokazali zavidno znanje i time stekli zvanje determinator!!
prvi determinatori koji su zvanje stekli - pokazanim znanjem! ;) ;) 8)
joÜ jedamput ?estitka!!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Listopad 07, 2012, 22:48:15
u subotu, u sklopu gljivarijade odr×ane u muljavi, odr×an je i prvi ispit za zvanje - determinator i to.........uspjeÜno!!! ;D ;D
?estitke svim kandidatima ( a posebno gringu  ;))koji su pokazali zavidno znanje i time stekli zvanje determinator!!
prvi determinatori koji su zvanje stekli - pokazanim znanjem! ;) ;) 8)
joÜ jedamput ?estitka!!

Ja stavio reporta×u o tome na topic "you tube" samo nitko ne reagira....


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Listopad 07, 2012, 23:11:58
Ja stavio reporta×u o tome na topic "you tube" samo nitko ne reagira....

zato kaj je reporta×a - bez veze! ??? u minutu i ?etrdeset strpano zbrda-zdola, bez nekakvog smisla!a puno bitnih stvari nije re?eno !!
no, najdra×e mi je bilo vidjeti metereologa nove-tv! :P :P vjerojatno su radi njega i doÜli!  ;D ;D :P


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: gringo na Listopad 08, 2012, 19:17:40
u subotu, u sklopu gljivarijade odr×ane u muljavi, odr×an je i prvi ispit za zvanje - determinator i to.........uspjeÜno!!! ;D ;D
?estitke svim kandidatima ( a posebno gringu  ;))koji su pokazali zavidno znanje i time stekli zvanje determinator!!
prvi determinatori koji su zvanje stekli - pokazanim znanjem! ;) ;) 8)
joÜ jedamput ?estitka!!

Hvala Zula. JoÜ to trebamo prvom prilikom proslaviti !


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Listopad 09, 2012, 22:39:03
    

    Muljave - 06.10.2012.

    Prelijepo gljivarsko dru×enje ,prekrasna priroda .....

    (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1031/s_1383206519_3743631_c71b2ed9ed.jpg) (http://itmages.com/image/view/1298847/c71b2ed9)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1031/s_1383206532_3159556_4fb0c7e43a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1298850/4fb0c7e4)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1031/s_1383206536_1598013_af48ef6180.jpg) (http://itmages.com/image/view/1298851/af48ef61)  

    -zdravica nakon polo×enog ispita za determinatora

   (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1031/s_1383206538_7352807_319831c495.jpg) (http://itmages.com/image/view/1298852/319831c4)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1031/s_1383206541_9990860_3ef68c6abc.jpg) (http://itmages.com/image/view/1298853/3ef68c6a)

    

    Nije im bilo lako....


     (http://storage1.static.itmages.com/i/12/1010/s_1349814324_5765072_40ae29e4ed.jpeg) (http://itmages.com/image/view/708652/40ae29e4)  (http://storage2.static.itmages.com/i/12/1010/s_1349814397_5234743_bdae4c281e.jpeg) (http://itmages.com/image/view/708653/bdae4c28)  (http://storage4.static.itmages.com/i/12/1010/s_1349814461_1415879_195a219075.jpeg) (http://itmages.com/image/view/708655/195a2190)  (http://storage6.static.itmages.com/i/12/1010/s_1349814597_9238458_c887fbd470.jpeg) (http://itmages.com/image/view/708657/c887fbd4)  (http://storage7.static.itmages.com/i/12/1010/s_1349814667_2281794_e5ad10955a.jpeg) (http://itmages.com/image/view/708658/e5ad1095)  (http://storage8.static.itmages.com/i/12/1010/s_1349814719_6714151_4d1e8a2997.jpeg) (http://itmages.com/image/view/708659/4d1e8a29)  (http://storage9.static.itmages.com/i/12/1010/s_1349814805_8775703_63b2f430b5.jpeg) (http://itmages.com/image/view/708660/63b2f430)  

na kraju smo dobili ?etiri determinatora i dva determinatora-pripravnika  

?ESTITKE SVIMA  :) ;) :D :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Svibanj 02, 2013, 11:18:59
Oni silni smr?ci zavrÜili su u ujuÜku od smr?aka, kojeg gljivarice GD "Lisi?ica" Pregrada obo×avaju, a pripremi ih na "kiselo" naÜa Danijela.
Ako tome dodam da smo postali jaka konkurencija priteljima zetovcima, glede lijepÜeg dijela ?lanstava,  nebi vas trebalo uvjeravati u to
kako je prvomajsko cjelodnevno dru×enju pregradskog druÜtva na Kuna Gori,  bilo lijepo, ugodno i zabavno :)(http://storage3.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367485923_5198970_3d2646c71e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1008789/3d2646c7)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367485928_7054660_195163380d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1008790/19516338)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367485929_7263921_34e0f9fbbe.jpg) (http://itmages.com/image/view/1008791/34e0f9fb)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367506863_1599192_656d07abbd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1009330/656d07ab)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367506907_7959198_2bc7740135.jpg) (http://itmages.com/image/view/1009332/2bc77401)

(http://storage1.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367506468_5701402_95381df169.jpg) (http://itmages.com/image/view/1009318/95381df1)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367506468_2116405_74b321aa0e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1009317/74b321aa)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367506464_8661415_4d68b7a42a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1009314/4d68b7a4)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367506467_2619200_5705fd859e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1009316/5705fd85)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367506471_4038615_0d60031b03.jpg) (http://itmages.com/image/view/1009320/0d60031b)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367506472_9727131_09f0f687c2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1009321/09f0f687)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367506474_5980950_36a6e7878a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1009322/36a6e787)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367506475_4038615_060ed57eb0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1009323/060ed57e)Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 02, 2013, 17:01:56
Oni silni smr?ci zavrÜili su u ujuÜku od smr?aka, kojeg gljivarice GD "Lisi?ica" Pregrada obo×avaju, a pripremi ih na "kiselo" naÜa Danijela.
Ako tome dodam da smo postali jaka konkurencija priteljima zetovcima, glede lijepÜeg dijela ?lanstava,  nebi vas trebalo uvjeravati u to
kako je prvomajsko cjelodnevno dru×enju pregradskog druÜtva na Kuna Gori,  bilo lijepo, ugodno i zabavno :)(http://storage3.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367485923_5198970_3d2646c71e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1008789/3d2646c7)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367485928_7054660_195163380d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1008790/19516338)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367485929_7263921_34e0f9fbbe.jpg) (http://itmages.com/image/view/1008791/34e0f9fb)


svaka ?ast zagorci,tak se feÜta! ;D vidim da se druÜtvo popravlja, morali bumu ubrzo "su?eliti"  tvoje ×enske  i moji muÜ..,pardon,×enske ?lanovei! >:D >:D ;D
evo,pozivamo se da izvrÜimo provjeru "podzemnog spremiÜta" kod ku?ice, ima li kakvih koli?ina, kakva je radna temperatura i izmjerimo kolko je promila "u zraku" oko ku?ice >:D ;
po starom zagorskom obi?aju :D :D, se bumo donesli sa sobom! :police:
Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Svibanj 02, 2013, 17:07:59

(http://storage2.static.itmages.com/i/13/0502/s_1367507099_8179770_a76a833d7c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1009337/a76a833d)

Ma Zula znaÜ kakve su danas kazne, strah se osje?al u zraku da bi mogla iza koje bukve zletiti lizalica  :police:
pa je tak silazak s Kuna Gore bil ve? tradicionalan  ;D ;D ;D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 02, 2013, 17:18:26


Ma Zula znaÜ kakve su danas kazne, strah se osje?al u zraku da bi mogla iza koje bukve zletiti lizalica  :police:
pa je tak silazak s Kuna Gore bil ve? tradicionalan  ;D ;D ;D
[/quote]

jel to tradicionalni silazak (normalni) ili tradicionalni u mojem stilu??? ;D ;D ;D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 03, 2013, 10:46:26


    Nakon dugooooo vremena evo malo fotografija sa "11.gljivarijade" na ribnjaku Mokrice pored Sv.Ivana Zeline


     (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0603/s_1370248706_7135688_53b73a1a0e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1057442/53b73a1a)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0603/s_1370248713_8048086_8d2635bb3c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1057444/8d2635bb)

(http://storage2.static.itmages.com/i/13/0603/s_1370248727_9726507_85db9a9702.jpg) (http://itmages.com/image/view/1057447/85db9a97)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0603/s_1370248707_6523019_6dd81a6db0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1057443/6dd81a6d) 

ovom zagrljaju su se svi slatko nasmijali,

(http://storage8.static.itmages.com/i/13/0603/s_1370248718_8048086_2fe72eb4c4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1057445/2fe72eb4)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0603/s_1370248722_1553592_24d60ba842.jpg) (http://itmages.com/image/view/1057446/24d60ba8) 

(http://storage3.static.itmages.com/i/13/0603/s_1370249069_1578471_ebdbe08708.jpg) (http://itmages.com/image/view/1057456/ebdbe087)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0603/s_1370249071_7394699_f0438f7af3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1057457/f0438f7a)

 Lijepi pozdrav svima. Vidimo se u KustoÜijama i tamo ?u ja uzeti foti? u svoje ruke   :) ;) :D :D :D :-* :-* :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Lipanj 03, 2013, 11:45:20
Vidim na slikama neke nove/stare ;D ;D ;D.......pozdrav Donjem Miholjcu. ;) ;) ;)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Lipanj 03, 2013, 15:20:05
Vidim na slikama neke nove/stare ;D ;D ;D.......pozdrav Donjem Miholjcu. ;) ;) ;)

Ma da  ;D Nemoj da te kingcrankey dohvati  hi5


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Lipanj 09, 2013, 09:22:56
Lijep pozdrav svima iz NaÜica  hi5 
(slika mi je ustupljena od vlasnika koji zna da ?e biti ovdje objavljena i ostvarujem na nju autorsko pravo) ;)


(http://i288.photobucket.com/albums/ll189/yodomaster/th_IMG_0595_zps46b069af.jpg) (http://s288.photobucket.com/user/yodomaster/media/IMG_0595_zps46b069af.jpg.html)Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Sanja na Lipanj 09, 2013, 12:43:04
U hebo te led  :o taj kao da je iz ?ernobila doÜao  ;D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Lipanj 09, 2013, 12:55:09
Yoda ?estitke nalazniku lijepi pozdrav ! :)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 09, 2013, 23:12:16
yoda, jel imaÜ pravo i na vrganj?inu ?? ;D ;D jel to ovogodiÜnji ili evociraÜ uspomene?  blue1


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Lipanj 10, 2013, 16:27:53
yoda, jel imaÜ pravo i na vrganj?inu ?? ;D ;D jel to ovogodiÜnji ili evociraÜ uspomene?  blue1

Sliku sam dobio od poznanika kao Üto rekoh, a da li je slika od ove godine ili nekog proÜlog razdoblja kao Üto vidim ti si to ve? sve dobro isprovjeravao i dao odgovor.  :P :P :P


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Lipanj 12, 2013, 19:55:07
Danas smo na kratkom izletu primjetili dva novo postavljena ovakova panoa. Svidjeli su mi se viÜe od panoa Hrvatskih Üuma o pla?anju ulaska u Üumu >:D

(http://storage4.static.itmages.com/i/13/0612/s_1371058993_8473338_289c51a30f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1072023/289c51a3)

Poslikao sam i dio Hrvatskog zagorja iz specifi?ne perspektive:

(http://storage4.static.itmages.com/i/13/0612/s_1371059286_2731610_fcc77bc49f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1072032/fcc77bc4)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0612/s_1371059315_8020058_6b98dffa39.jpg) (http://itmages.com/image/view/1072033/6b98dffa)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0612/s_1371059340_7505670_5185d7caa2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1072034/5185d7ca)

Na izletu malo smo se dru×ili, malo radili i poneÜto ubrali:

(http://storage7.static.itmages.com/i/13/0612/s_1371059456_7565173_31d6316cf3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1072035/31d6316c)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0612/s_1371059486_4525399_4d5811527f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1072036/4d581152) (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0612/s_1371059511_1779377_c4361ee945.jpg) (http://itmages.com/image/view/1072037/c4361ee9)

BTW: u privatnim Üumama, da nebi bilo zabune. blue1


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: bambi na Lipanj 12, 2013, 21:21:35
Lijepe pejsa×ne fotke :)!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mihaeld na Lipanj 12, 2013, 21:58:09
lijepo,u kojem je to dijelu Zagorja Borgia ?
vidim tu neke va×nije vrhove Zagorja al nemogu se baÜ orjentirat  ???


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Lipanj 13, 2013, 07:12:52
lijepo,u kojem je to dijelu Zagorja Borgia ?
vidim tu neke va×nije vrhove Zagorja al nemogu se baÜ orjentirat  ???

Pogled s Brezovice. Nasuprot Strahinj?ice koju sam postao kao tre?u fotku.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 13, 2013, 09:43:44
Danas smo na kratkom izletu primjetili dva novo postavljena ovakova panoa. Svidjeli su mi se viÜe od panoa Hrvatskih Üuma o pla?anju ulaska u Üumu >:D

(http://storage4.static.itmages.com/i/13/0612/s_1371058993_8473338_289c51a30f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1072023/289c51a3)

Poslikao sam i dio Hrvatskog zagorja iz specifi?ne perspektive:

(http://storage4.static.itmages.com/i/13/0612/s_1371059286_2731610_fcc77bc49f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1072032/fcc77bc4)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0612/s_1371059315_8020058_6b98dffa39.jpg) (http://itmages.com/image/view/1072033/6b98dffa)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0612/s_1371059340_7505670_5185d7caa2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1072034/5185d7ca)

Na izletu malo smo se dru×ili, malo radili i poneÜto ubrali:

(http://storage7.static.itmages.com/i/13/0612/s_1371059456_7565173_31d6316cf3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1072035/31d6316c)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0612/s_1371059486_4525399_4d5811527f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1072036/4d581152) (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0612/s_1371059511_1779377_c4361ee945.jpg) (http://itmages.com/image/view/1072037/c4361ee9)

BTW: u privatnim Üumama, da nebi bilo zabune. blue1Borgia - poslikaj joÜ malo tu prekrasnu prirodu,u×ivam gledaju?i odakle potje?u moji pradjed i prabaka. :) :) :) :D :D :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 16, 2013, 10:39:23
 

     6. ME?UNARODNA BLAGIJADA

     meni prva,prekrasno dru×enje,puno dragih osoba ..........dan koji ne?u nikad zaboraviti   ;) ;) :D :D :D

     (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369735_1109463_82755fe12e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077151/82755fe1)  i ovaj smo brijeg savladali

    (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369747_2866377_dcb5ccbe43.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077153/dcb5ccbe)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369747_1499814_bc9982cb21.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077154/bc9982cb)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369763_5429895_a96db2037e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077156/a96db203)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369766_9978849_49a992a3af.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077157/49a992a3)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369770_8389096_7cae235373.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077158/7cae2353) gljiva malo  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369778_5429895_db1df103b4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077159/db1df103) 

  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369784_1587341_4ba8a7c3ca.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077160/4ba8a7c3)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369794_7999747_77ed236d10.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077162/77ed236d)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369807_3196015_a6f48eab84.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077165/a6f48eab) 
 


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 16, 2013, 10:48:54
  
   nastavak 15.06.2013. Stara streljana - KustoÜije

   (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369811_8812064_f0afefd679.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077166/f0afefd6)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369811_7549891_2c3abb0f4b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077167/2c3abb0f)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369819_5236264_418cc50514.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077168/418cc505)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369826_6863644_06d84ba524.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077169/06d84ba5)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369826_9812511_e9c291ac76.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077170/e9c291ac)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369839_6337337_eb22a2650c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077171/eb22a265)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369844_9831598_7a51697310.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077172/7a516973)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369857_4035322_29c4c2524f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077174/29c4c252)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369862_2954432_25ebd5b83d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077175/25ebd5b8)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369863_5981136_dc30a1db86.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077176/dc30a1db)  

  mala sa tri draga gljivara Ivek,Cico  i Slavek  
 
  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369871_4207890_25adfb6194.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077177/25adfb61)  

  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369884_1970561_9fc7e506d0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077179/9fc7e506)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369884_2476039_33b8739dfb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077180/33b8739d)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369899_9064160_5933b91c65.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077181/5933b91c)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369900_3882595_e0dd7c6afb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077182/e0dd7c6a)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369907_3028965_da5e954a57.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077183/da5e954a)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369910_4592714_7c4eaf8bb2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077184/7c4eaf8b)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369912_4868414_0ea3c40e4c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077186/0ea3c40e)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369923_5741945_7d9a245c47.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077187/7d9a245c)   (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369927_4374812_749a9aefe3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077188/749a9aef)  


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 16, 2013, 10:58:42


  joÜ malo
 
  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369930_6447018_95904c36a9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077189/95904c36)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369939_2215751_87981a46ef.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077190/87981a46)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369942_4064395_684eb4e896.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077191/684eb4e8)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369945_5459697_18e5ca87e7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077192/18e5ca87)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369955_1894161_5b75db2ab6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077193/5b75db2a)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369960_6546567_794c92ce6c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077195/794c92ce)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369962_2372976_e76a81ea4b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077196/e76a81ea)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369966_8539130_92af7f50d6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077197/92af7f50)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369971_7524173_74a3e04df2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077198/74a3e04d)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369976_2171176_e6b50516e9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077199/e6b50516)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371369987_1433713_33c10dc946.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077201/33c10dc9) 

  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371370029_6447802_ae7b1e0ecd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077208/ae7b1e0e)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371370030_6826461_574a02d6be.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077209/574a02d6)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371370051_5486583_ccccbc572d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077214/ccccbc57)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371370062_8696769_6c4854c303.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077215/6c4854c3)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371370062_8696769_6c4854c303.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077215/6c4854c3)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0616/s_1371370063_7582613_306608e36c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1077216/306608e3) 

  lijepoooooooooooooooooooo dru×enje

  Lijepi pozdrav svim gljivarima

   vidimo se u Kama?niku   :) :) :D :D :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Lipanj 16, 2013, 15:52:08
Lijepa reporta×a. Ne znam zakaj su se moji ×alili da je bila gu×va i da nisu imali gdje sjesti ::)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 19, 2013, 10:33:38
  
   Gljivarsko dru×enje u KustoÜiji posebno ?e pamtiti naÜa ?lanica Vlasta - bivÜa   odbojkaÜica

   (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0619/s_1371629591_2114593_da5e954a57.jpg) (http://itmages.com/image/view/1081807/da5e954a)

    i Ozren Bona?i? - bivÜi vaterpolista

     (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0619/s_1371630400_6188483_306608e36c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1081837/306608e3)

     1975. godine u?estvovali su na Mediteranskim igrama u Al×iru. ProÜlo je dugih 38 godina do njihovog susreta na Blagijadi.

      

      


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 23, 2013, 00:07:41

   Tradicionalni izlet UG "OÄUJKA" u Klani

    zapo?eo je nesretno s padom naÜe tajnice,koja je zavrÜila u bolnici.

   Dru×enje je zapo?elo nakon Üto ju je hitna odvezla. Svi smo uz Jagodu i ×elimo joj brzi oporavak

      (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936257_7822757_bc2ed73fcf.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087171/bc2ed73f)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936268_6829583_c18acf19b1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087173/c18acf19)  ?lanovi udruge u iÜ?ekivanju kola hitne pomo?i

   (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936273_7254460_b44a49a5f2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087174/b44a49a5)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936285_7959343_a59c98e343.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087175/a59c98e3)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936291_1132609_897f2f887a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087176/897f2f88)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936291_2263851_e8a50cb8c9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087177/e8a50cb8)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936306_7760579_3dd7040229.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087179/3dd70402)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936314_8728088_a58370e9af.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087182/a58370e9)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936330_7841561_3e4a859f25.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087185/3e4a859f) 

predsjednik udruge pozdravlja sve prisutne prije odlska u potragu za gljivama
 
  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936339_8877099_98d67137f7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087187/98d67137)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936353_8173946_0bf8318c26.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087189/0bf8318c) 

 zajedni?ka fotografija

  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936353_8173946_0bf8318c26.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087189/0bf8318c)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936390_4557531_70d4b5f4e7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087193/70d4b5f4)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936394_2873171_3e6b134608.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087194/3e6b1346)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936405_8582210_b1efc7157b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087196/b1efc715)
  imali smo i dva prekrasna ?uvara   (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936412_6290933_46e0816cfe.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087197/46e0816c)

   (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936413_8001693_00110b2cde.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087198/00110b2c) ove gljive su krive za kupanje u potoku 
  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936421_7774117_1e4fe164eb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087199/1e4fe164)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936431_9635543_a8f9cc7088.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087200/a8f9cc70)  zato treba uvijek imati "dodatnu opremu"  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936441_3948433_ab57be7c6c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087203/ab57be7c)

 

 

   


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 23, 2013, 00:20:16


   odmor nakon hodanja po Üumi i iÜ?ekivanje delicija sa roÜtilja

  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936454_3860251_21e9e79a88.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087205/21e9e79a)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936459_6799417_a9117ce9ee.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087206/a9117ce9)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936469_2325996_6650251a22.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087207/6650251a)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936475_2485697_cbadca4afe.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087208/cbadca4a)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936476_1134905_df6cc69a18.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087209/df6cc69a)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936487_3735343_1193a09922.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087212/1193a099)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936490_8774478_7601cc2b49.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087214/7601cc2b)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936505_3093898_c734f6ea8e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087218/c734f6ea)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936505_7565869_dac90fd7e7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087219/dac90fd7)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936522_2348445_e864185d9b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087221/e864185d)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936529_7965640_76f38dac91.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087222/76f38dac)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936529_8010954_a506ba2bf3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087223/a506ba2b)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0623/s_1371936565_3859428_41a4eee1a1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1087228/41a4eee1)

   pozdrav do slijede?e gljivarske reporta×e    :) ;) :D :D :D :-* :-* :-* :-* :-* :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: satanas na Lipanj 23, 2013, 08:39:49
Bravo Mala. :D Dirljiv susret Vlaste i Ozrena! Moglo bi se re?e....kak je svet mali....ili, tak blizu a tak daleko! No, glavno da su se sreli. Sigurno su imali kaj za re?i jedan drugome! ;)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: satanas na Lipanj 23, 2013, 08:43:44
Lijepi pozdrav Jagodi i ×elim joj brzi oporavak! :)
Naravno lijepi pozdrav i kuharici......  :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 24, 2013, 00:28:56
mala, naviÜe mi se dopada ona fotka di le×erno sjediÜ u potoku ! ;D ;D pa kaj je bilo tak vru?e da si se
tak morala rashla?ivati?  :P
fotka di si kraj roÜtilja - neznam jel ti to njega pereÜ ili pripremaÜ za pe?enje ili ga gladiÜ samo za fotkanje!? ;)
nigde nema onog glavnog - ono kaj ide na roÜtilj!!!! :o :o


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 24, 2013, 11:04:07
mala, naviÜe mi se dopada ona fotka di le×erno sjediÜ u potoku ! ;D ;D pa kaj je bilo tak vru?e da si se
tak morala rashla?ivati?  :P
fotka di si kraj roÜtilja - neznam jel ti to njega pereÜ ili pripremaÜ za pe?enje ili ga gladiÜ samo za fotkanje!? ;)
nigde nema onog glavnog - ono kaj ide na roÜtilj!!!! :o :o


  zula - u potok sam pala,a od smijeha nisam mogla ustati   :D :D :D :D :D :D :D

   bit ?e i novih fotkica  sa punim roÜtiljem  :) :) :D :D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 25, 2013, 02:08:44
  Zula,fotkice koje sam dobila

   Luki i meni se pridru×ila Irma,naÜa nova-stara ?lanica

    (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0625/s_1372118587_3832928_6d355449df.jpg) (http://itmages.com/image/view/1090244/6d355449)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0625/s_1372118591_8061102_c5748de24b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1090247/c5748de2)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0625/s_1372118592_8018114_46004b3b27.jpg) (http://itmages.com/image/view/1090248/46004b3b)   (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0627/s_1372311239_4077538_59db5a4368.jpg) (http://itmages.com/image/view/1093597/59db5a43)

  


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 25, 2013, 02:17:22
mala, naviÜe mi se dopada ona fotka di le×erno sjediÜ u potoku ! ;D ;D pa kaj je bilo tak vru?e da si se
tak morala rashla?ivati?  :P

(http://storage4.static.itmages.com/i/13/0625/s_1372119136_6306080_1e4fe164eb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1090261/1e4fe164)

 to ti plavuÜa "peca" sa gljivarskim Ütapom   ;) ;) ;) :D :D :D :D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 25, 2013, 21:13:28

  Zula,fotkice koje sam dobila

   Luki i meni se pridru×ila Irma,naÜa nova-stara ?lanica

    (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0625/s_1372118587_3832928_6d355449df.jpg) (http://itmages.com/image/view/1090244/6d355449)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0625/s_1372118591_8061102_c5748de24b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1090247/c5748de2)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0625/s_1372118592_8018114_46004b3b27.jpg) (http://itmages.com/image/view/1090248/46004b3b)

  

vidim, opet problemi s roÜtiljem ;D ;D stalno nekaj popravljate, mo×da vam je plin scuril??   blue1
opet nema niÜ na plo?i!!  :laugh: :laugh:


vrijeme je da se nau?ite kak se roÜtilja :P :P evo ti dole ogledni primjer!! ;D ;D :police:

(http://i427.photobucket.com/albums/pp355/zula64/th_P5180019_zps7de72bc2.jpg) (http://s427.photobucket.com/user/zula64/media/P5180019_zps7de72bc2.jpg.html)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 25, 2013, 21:47:03

  Zula,fotografi su zakazali,a ja se nisam micala od roÜtilja . Nismo imali tako puno mesa kao vi,no svi su zadovoljni.

   06.07. roÜtiljamo tamo gdje je proÜle godine Borgia pobirao vrganje - bit ?e nas viÜe,bit ?e i veselije ,a vjerujem bit ?e i gljiva.  :) ;) :D :D :D :D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 25, 2013, 21:59:43
  Zula,fotografi su zakazali,a ja se nisam micala od roÜtilja . Nismo imali tako puno mesa kao vi,no svi su zadovoljni.

   06.07. roÜtiljamo tamo gdje je proÜle godine Borgia pobirao vrganje - bit ?e nas viÜe,bit ?e i veselije ,a vjerujem bit ?e i gljiva.  :) ;) :D :D :D :D


a di to roÜtiljate da vam dojdem vu×gati plin!!!?? ;D ;D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Lipanj 25, 2013, 23:14:22
E MOJ ZULA BRKOVI TI MASNI  :) zivjeli1 :angel: :laugh: hi5


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 25, 2013, 23:15:45
E MOJ ZULA BRKOVI TI MASNI  :) zivjeli1 :angel: :laugh: hi5

 zivjeli2 zivjeli2 zivjeli2 hi5

ja sam na bijelom!!! >:D >:D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Lipanj 25, 2013, 23:19:48
PAZI ZA SAD SI NA BIJELOM A MOGEL BI SE UTOPIT U KAKVOM IZVORU ILI RIJE?INI  ;D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 30, 2013, 12:51:41


  Kama?nik - 29.06.2013.

   (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588097_1468906_e02541c1f3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098812/e02541c1)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588133_1063962_a4f6ff6b16.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098818/a4f6ff6b) 

    (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588079_6485940_373ff082b9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098810/373ff082)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588090_7333085_8aeda0bff7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098811/8aeda0bf)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588098_5636735_d28f000a7f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098813/d28f000a)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588105_1307325_bd21fd6978.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098814/bd21fd69)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588113_3505416_46c991d110.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098815/46c991d1)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588129_8502028_8aa097db91.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098817/8aa097db)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588136_5375265_56377aba35.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098819/56377aba) 

  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588149_8176058_c1778dbce0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098820/c1778dbc)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588150_9860921_bbd009af71.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098821/bbd009af)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588175_7825957_405c1bb83f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098826/405c1bb8)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588176_3896403_58f0071cdb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098827/58f0071c)

  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588186_1743500_9fb62471ab.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098828/9fb62471)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588194_4489637_acec5cc207.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098829/acec5cc2)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588204_9838085_e099b41e6c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098830/e099b41e)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588217_2990347_c0ed87dd74.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098833/c0ed87dd)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588225_8654282_ff2c268b85.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098834/ff2c268b)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588228_1151029_4c58eed252.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098835/4c58eed2)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588235_3580509_5fef9b33ca.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098836/5fef9b33)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588238_4918940_f7c90ad130.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098837/f7c90ad1) 

   (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588246_4690393_b278ae7fac.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098838/b278ae7f)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588247_1177939_8bd70dad68.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098839/8bd70dad)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588258_5957642_62a99aad52.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098840/62a99aad)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0630/s_1372588271_2982271_1b2aa47150.jpg) (http://itmages.com/image/view/1098843/1b2aa471) 

 Dan prekrasan za dru×enje,sretna jer sam vidjela punoooooooooo dragih gljivara,ali nema mi do dru×enja u Ivanecu,KustoÜijama,Muljavama i jezeru Mokrice.


 Svim gljivarima ×elim lijep i ugodan ljetni odmor    :) ;) :D :D :D :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Lipanj 30, 2013, 19:21:03
Ovo mi je uvijek bila jedna od lijepÜih destinacija a koliko vidim joÜ uvijek dolaze poznati likovi... >:D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 30, 2013, 22:01:53
Ovo mi je uvijek bila jedna od lijepÜih destinacija a koliko vidim joÜ uvijek dolaze poznati likovi... >:D

je,yoda,joÜ uvijek puno poznatih likova, jer " gdje ?eljad nije bijesna, ku?a nije tijesna!" ;) ;) ;) >:D

veliki pozdrav tebi i  zivjeli2


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Lipanj 30, 2013, 22:04:33
je,yoda,joÜ uvijek puno poznatih likova, jer " gdje ?eljad nije bijesna, ku?a nije tijesna!" ;) ;) ;) >:D

veliki pozdrav tebi i  zivjeli2


Vidim uveo si neke nove modne detalje... :P :P :P


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 30, 2013, 22:07:21
Vidim uveo si neke nove modne detalje... :P :P :P

znaÜ ti mene, cijeli ×ivot mi je bila ×elja biti maneken!! ;D ;D blue1 blue1


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Lisi?ica na Lipanj 30, 2013, 22:10:23


   Lijepo,jako lijepo,Üteta Üto nisam mogla i ja do?i.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Lipanj 30, 2013, 22:11:16
znaÜ ti mene, cijeli ×ivot mi je bila ×elja biti maneken!! ;D ;D blue1 blue1

Mislio sam na onu pancirku Üto nosiÜ na sebi..... ;D ;D ;D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 30, 2013, 22:18:55
Mislio sam na onu pancirku Üto nosiÜ na sebi..... ;D ;D ;D

pa gledaj, bez obzira na uobi?ajeni sastav prisutnih i Üto nije bilo bijesnih ;) ;D, nikad neznaÜ kad ?e neko
"prolupati" pa moram biti pripravan! :police: iskustvo iz proÜlosti! :P blue1


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Lipanj 30, 2013, 22:22:33
pa gledaj, bez obzira na uobi?ajeni sastav prisutnih i Üto nije bilo bijesnih ;) ;D, nikad neznaÜ kad ?e neko
"prolupati" pa moram biti pripravan! :police: iskustvo iz proÜlosti! :P blue1


Meni se samo ?ini da je bilo manje ljudi nego ina?e, doduÜe mo×da je samo u pitanju krivi kut snimanja.. ??? ???


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 01, 2013, 10:12:35
a di to roÜtiljate da vam dojdem vu×gati plin!!!?? ;D ;D


    RoÜtiljamo kod "Anke Ro×anke" ,pojave li se ovih dana gljive,Üaljem ti obavijest,pa nam "dojdite vu×gati" plin.   :) :) :D :D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Srpanj 01, 2013, 14:15:22
RoÜtiljamo kod "Anke Ro×anke" ,pojave li se ovih dana gljive,Üaljem ti obavijest,pa nam "dojdite vu×gati" plin.   :) :) :D :D

Iman najsvje×iji info.
Nema jos vrganja na Rogima, tu i tamo pokoji, slabo. Nocna pada ispod 10 i to je to. Vlage ima dovoljno.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Srpanj 01, 2013, 15:04:40
Iman najsvje×iji info.
Nema jos vrganja na Rogima, tu i tamo pokoji, slabo. Nocna pada ispod 10 i to je to. Vlage ima dovoljno.

a kam se ti borgia rivleÜ!! ??? ??? ti si ko diverzant, miniraÜ mi "bliske susrete gljivarske vrste" ! >:D
pa kaj ak nema gljiva, to nije razlog da se nekaj ne "potkuri"! ;D ;D 8)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 01, 2013, 17:02:15


    Zula,Borgia - kurit ?emo mi i ovu i drugu subotu,a u srijedu idem po klju? od "Anke Ro×anke".Za jesen pripremamo dru×enje dva-tri dana.Ima unutra kuhinja,ima Üank,pe? ili kamin-zaboravila sam,sanitarije kompletne- sve  ?u provjeriti.
     :) :) ;) :D :D :D :D :D
 


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: bambi na Srpanj 01, 2013, 21:22:34
Zna?i - nema zime! :)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 01, 2013, 22:09:18


   Zula,sve je dogovoreno za subotu,samo nam nedostaje determinator. Ja ?u kurit,a uz "SANGRIU" zivjeli1, mo×da po?nem i gljive determinirat. Bit ?e veselo. :D :D :D

     


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 06, 2013, 21:59:09
  

    KUPJAK 06.07.2013.

     (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139319_5698338_67d655819e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109831/67d65581)

   (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139323_3981636_6371e6296b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109833/6371e629)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139337_7983927_ba8146f09e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109835/ba8146f0)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139352_4845226_4ea46152b8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109837/4ea46152)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139398_6014669_45fa40c0c4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109846/45fa40c0)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139412_8860894_a67fcd00b5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109848/a67fcd00)   (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139417_3710295_7b6a9fcc53.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109849/7b6a9fcc)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139410_4269825_6a5ceb07ed.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109847/6a5ceb07)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139424_3803578_197ce1d572.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109850/197ce1d5)
   malo nas je,al smo slo×ni...
  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139449_9653971_04cd4574e0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109856/04cd4574)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139490_7954881_864a83e4f9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109857/864a83e4)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139495_5206580_80e59fee05.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109858/80e59fee)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139500_2984169_ca67a0e307.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109859/ca67a0e3)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139508_8582250_91ef8d283d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109860/91ef8d28)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139517_4678381_05e3c991da.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109862/05e3c991)  

kiÜa nas je potjerala unutra

   (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139524_6471016_1d8bd52bf3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109864/1d8bd52b)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139535_5022289_f0b74cc262.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109866/f0b74cc2)  

  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139531_3273095_36c13357c5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109865/36c13357)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139541_9178799_c2f31ae1d1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109867/c2f31ae1)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139562_2764959_69f1be2284.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109870/69f1be22)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139562_1044262_31c1d02b55.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109871/31c1d02b)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0706/s_1373139567_2520528_64a83b5dc6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1109872/64a83b5d)

  ponavljamo izlet  13.07.  ???    zivjeli1 zivjeli2

    


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 14, 2013, 00:36:01   Zula ,ovo je samo za tebe ,gledaj,u×ivaj   

     (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0714/s_1373753863_1077782_3a090741f4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119093/3a090741)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0714/s_1373753869_8732626_a19da20f6a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119094/a19da20f) 

     (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0714/s_1373753828_1731484_53b76cdf93.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119087/53b76cdf)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0714/s_1373753836_7564281_aeaff65879.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119089/aeaff658)

     :) :) :) :D :D :D :D zivjeli1 zivjeli2
Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Srpanj 14, 2013, 21:23:35


   Zula ,ovo je samo za tebe ,gledaj,u×ivaj   

     (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0714/s_1373753863_1077782_3a090741f4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119093/3a090741)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0714/s_1373753869_8732626_a19da20f6a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119094/a19da20f) 

     (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0714/s_1373753828_1731484_53b76cdf93.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119087/53b76cdf)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0714/s_1373753836_7564281_aeaff65879.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119089/aeaff658)

     :) :) :) :D :D :D :D zivjeli1 zivjeli2
toooo, mala, o tome smo pri?ali! hi5 zna?i ono pokazivanje prazne plo?e roÜtilja
je bila priprema za ovu prezentaciju !! :P :P imaÜ sre?u kaj sam u velikoj obnovi stana,
ina?e neznam kolko bi ostalo na ovoj plo?i!! lepi pozdrav, i sam tak nastavite! zivjeli2 zivjeli2


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 14, 2013, 22:27:00


   Hrane je bilo dosta i svi su bili zadovoljni,ali sam kiksala sa pi?em-sokovi su ostali i pivo,a crnog vina je bilo malo . ;) :D :D :D :D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Srpanj 14, 2013, 23:03:30

   Hrane je bilo dosta i svi su bili zadovoljni,ali sam kiksala sa pi?em-sokovi su ostali i pivo,a crnog vina je bilo malo . ;) :D :D :D :D

normalno, kad daju ×enama da brinu o pi?u!!  ;D ;D kod mene je i roÜtilj i briga o pi?u ISKLJU?IVO muÜki posel! >:D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 14, 2013, 23:16:22

   Ovako je to bilo 13.07.2013.0na Kupjaku.... :)

   Na ovaj izlet nam se pridru×io i naÜ najmla?i determinator po sta×u An?elko

   (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373833782_7279920_71703bbcd3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119946/71703bbc)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373833796_6261017_76d82a061b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119947/76d82a06)  

  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373833797_4081577_1cb00c9f3b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119948/1cb00c9f)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373833840_8349546_794a32ff93.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119955/794a32ff)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373833850_9293017_42f8d6ca10.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119958/42f8d6ca)  

   zdravica za Dinu  zivjeli2
   (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373833926_5043371_6d8cb2f155.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119973/6d8cb2f1)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373833943_8779254_886beb8ce1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119976/886beb8c)  

  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373833938_2260783_3a090741f4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119975/3a090741)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373833964_8299800_190709f499.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119979/190709f4)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373833967_6963605_fb0338b3b8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119980/fb0338b3)  druÜtvo je bilo jako veselo i opuÜteno - svi su u×ivali u danaÜnjem dru×enju

  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373833968_5329501_9e8ffcf503.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119981/9e8ffcf5)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373833980_6213721_3cf1fe903c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119982/3cf1fe90)  
   pjevalo se i pri?alo jako puno viceva   :D :D :D :D :D

    (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373834023_4151485_2e62dec134.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119988/2e62dec1)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373834036_8102292_0ad359f40b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119990/0ad359f4)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373834039_2653611_fc9df23c43.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119991/fc9df23c)  

   naÜa najstarija ?lanica teta Marija i mala

  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373834051_9365501_f6d390fe61.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119992/f6d390fe)  
  nekima nije ni pjesma smetala, pa su spavali
  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373834052_5204355_bc89f7d492.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119993/bc89f7d4)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373834053_9511340_ade6666248.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119994/ade66662)

   (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373834065_1908293_24159a86d1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119995/24159a86)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373834069_3675915_47e98929f3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119996/47e98929)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373834074_2171023_92f05845fc.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119997/92f05845)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373834081_7601500_8310ad2e0b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1119998/8310ad2e)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373834094_1597830_af2d7b3fd1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1120001/af2d7b3f)  

  za kraj - kavica u Delnicama

  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373834132_9356531_1cb6078947.jpg) (http://itmages.com/image/view/1120009/1cb60789)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373834137_7438670_50aa856800.jpg) (http://itmages.com/image/view/1120010/50aa8568)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0715/s_1373834139_3783750_5c7c4e5a78.jpg) (http://itmages.com/image/view/1120011/5c7c4e5a)

 Pozdrav svima koji kad tad do?u na ove stranice da ih pogledaju i  :-* :-* :-* :-*
  


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 14, 2013, 23:21:27
normalno, kad daju ×enama da brinu o pi?u!!  ;D ;D kod mene je i roÜtilj i briga o pi?u ISKLJU?IVO muÜki posel! >:D


 Da,samo kod nas se nitko ne?e prihvatiti nabave ni pi?a ni hrane ,no sad znam kako ?u slijede?i put - najviÜe crnog vina,pa  zivjeli1 zivjeli1 zivjeli1.

   Veseli me sve to  :D :D :D :D :D, joÜ neko vrijeme, a onda   ??? ??? ??? ???


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Kolovoz 19, 2013, 08:39:26
      Dobro jutro.......  i nek vam je svima ugodan i vesel dan i da vam smijeÜak krasi lica cijeli dan....

     susret gljivara nakon dugih 15 godina -Őije -G.Kotar
    (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0819/s_1376893413_6565701_075c0a9a4c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1175002/075c0a9a)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0819/s_1376893392_8205824_2d10eff482.jpg) (http://itmages.com/image/view/1174999/2d10eff4)

 
    
(http://storage8.static.itmages.com/i/13/0819/s_1376893385_2651264_6b89e5f34b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1174996/6b89e5f3)

          Kupjak - "LIPE"

    (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0819/s_1376893356_8053597_406552b3ef.jpg) (http://itmages.com/image/view/1174990/406552b3)
  
  
          
            


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Kolovoz 19, 2013, 23:23:43
     Dobro jutro.......  i nek vam je svima ugodan i vesel dan i da vam smijeÜak krasi lica cijeli dan....

     susret gljivara nakon dugih 15 godina -Őije -G.Kotar
    (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0819/s_1376893413_6565701_075c0a9a4c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1175002/075c0a9a)
            

kaj nije to mo×da sa lijeve strane (ne onaj crveni) :P gospon vizjak?? :o


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Kolovoz 20, 2013, 00:04:39
kaj nije to mo×da sa lijeve strane (ne onaj crveni) :P gospon vizjak?? :o
 
 zula,pun pogodak, je gospon Vizjak..... 


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Kolovoz 20, 2013, 01:01:52
znam ga jer smo prije 10-etak godina (mo×da i viÜe) ::)po?eli obavezno dolazili kod njega pri povratku sa gljivarskih dru×enja u
velom loÜinju! uvijek je bio ljubazan, do?ekao naÜ bus i pripremio finu klopu! ;D  zivjeli2  kako smo se uvijek ugodno osje?ali,
odlu?ili smo u to vrijeme  da i jedan od izleta u godiÜnjem planu aktivnosti bude  jesenski odlazak u gljivarenje u Üije!
no, u posljednje vrijeme smo malo zanemarili gorski kotar, pa mi je ovo dobar podsjetnik da to promijenimo! ;)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Kolovoz 20, 2013, 09:05:09
znam ga jer smo prije 10-etak godina (mo×da i viÜe) ::)po?eli obavezno dolazili kod njega pri povratku sa gljivarskih dru×enja u
velom loÜinju! uvijek je bio ljubazan, do?ekao naÜ bus i pripremio finu klopu! ;D  zivjeli2  kako smo se uvijek ugodno osje?ali,
odlu?ili smo u to vrijeme  da i jedan od izleta u godiÜnjem planu aktivnosti bude  jesenski odlazak u gljivarenje u Üije!
no, u posljednje vrijeme smo malo zanemarili gorski kotar, pa mi je ovo dobar podsjetnik da to promijenimo! ;)


   zna?i,dobro da sam stavila tu fotografiju???pri?ali smo i o dru×enjima,o njihovom gljivarskom druÜtvu "zaspalom" ,pokazao nam je novu konobu .
   bilo je ugodno i veselo ....
   zna?i : vidimo se u gorskom kotaru  :) :) :D :D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Kolovoz 20, 2013, 21:55:35
.
   zna?i : vidimo se u gorskom kotaru  :) :) :D :D[/b]
[/quote]

 hi5 hi5


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: satanas na Kolovoz 23, 2013, 12:48:21
kaj nije to mo×da sa lijeve strane (ne onaj crveni) :P gospon vizjak?? :o
A onaj "crveni" kaj ni to mo×da naÜ precednik ??? ;D zivjeli2


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Rujan 02, 2013, 08:37:28

     Sastanak HMGS 30.09.2013. na Kupjaku
     Sve fotografije od NataÜe Bla×evi?-Star?evi? -tajnice GD "GRLJAK"

     Predsjednik HMGS-a Dragutin Vahtari? i glavni tajnik Branko Bartoli?
  
     
      (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0902/s_1378104943_2440218_f7945275b7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1196684/f7945275)
 
okupljanje u Rogima
  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0902/s_1378104641_1357274_3af7d7d2f0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1196675/3af7d7d2)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0902/s_1378104684_7608430_ccae135c8b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1196676/ccae135c) 
  

 NataÜa piÜe - Li? i Umag nazdravljaju
 
(http://storage7.static.itmages.com/i/13/0902/s_1378104476_7983962_bc74bebf90.jpg) (http://itmages.com/image/view/1196671/bc74bebf)
      
   Tadi? i Bartoli?  

   (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0902/s_1378104561_4602432_21649e3f65.jpg) (http://itmages.com/image/view/1196673/21649e3f)

    NataÜa i Jagoda - tajnice GD "GRLJAK" i UG "OÄUJKA"
  
   (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0902/s_1378104397_3759691_9f4f18734e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1196667/9f4f1873)

  sastanak HMGS na Kupjaku u prostoru "Anke Ro×anke"

 
  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0902/s_1378104753_5447574_c98ee0964e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1196680/c98ee096)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0902/s_1378104752_4737879_016c32ee6d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1196679/016c32ee) 

    GD "GRLJAK" - predsjednik Dr×islav Tadi? i Dra×en Star?evi?
  
   (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0902/s_1378104830_9354106_11d5a48dc0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1196681/11d5a48d)

   gljivarski no×i?

   (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0902/s_1378104876_2227921_f5469730b1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1196682/f5469730)  


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Rujan 08, 2013, 22:30:52     Susret na Kupjaku

    Borgia - Zdravko ti podnosi referat,pa je malo za×mirio....,a druga fotka nije uspjela 

   (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0909/s_1378671944_9259703_ebf97bfc1b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1207584/ebf97bfc)

    Zdravko i supruga - ?lanovi "GD"LISI?ICA" -Pregrada

   (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0909/s_1378672110_2662743_73f017f61c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1207591/73f017f6)

     


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Rujan 15, 2013, 21:41:22
      Izlet GD" ZET- Zagreb" kod Anke Ro×anke
         -neki su ?lanovi Üetali i razgledavali Üumu na Kupjaku,
        (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379272215_8818193_337c18bdae.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218867/337c18bd)  

         a neki su u×ivali u kartanju -

        (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379272216_8754069_a6ad2eb1ae.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218868/a6ad2eb1)

       (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379272551_3609421_9986c7ec21.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218871/9986c7ec)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379272556_4108979_b9e5bca853.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218873/b9e5bca8)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379272569_7506850_b2ef13a4a7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218874/b2ef13a4)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379272570_3574075_a6b216bace.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218875/a6b216ba)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379272582_7673188_b5dc2fb706.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218876/b5dc2fb7)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379272583_5523333_3da40e430c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218877/3da40e43) 

     dan prekrasan za dru×enje..i vjerujem da su svi bili zadovoljni

     pala je i pjesma -
     (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379272590_8403364_0f140e7ce1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218878/0f140e7c)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379273223_7456156_ef8f20ba62.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218902/ef8f20ba)  

   (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379273225_8872890_f2eb7bd604.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218903/f2eb7bd6)  
  
   (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379273228_8913486_ac869c8a51.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218904/ac869c8a)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379273238_9550344_0fd17130fb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218905/0fd17130)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379273240_3212538_74c801553a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218906/74c80155)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379273253_2756850_fe332ea3b8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218908/fe332ea3)  

   (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379273252_8640641_fa840452c6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218907/fa840452)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379273262_8727761_fef630e02b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218909/fef630e0)  

    i gljivarski kotli? i roÜtilj za DESET

    (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379273276_2855162_07bcf57421.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218911/07bcf574)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379273277_6731222_ec550786b7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218912/ec550786)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379273290_7150865_37bc3247cd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218916/37bc3247)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379273292_1966360_baa459a51f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218917/baa459a5)  

   nakon ru?ka opet malo pjesme,bilo je i plesa - ali ???
   (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379273298_4624122_1941e42859.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218918/1941e428)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379273300_7609158_31fdd7e89a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218919/31fdd7e8)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379275189_5049614_70e4a1c362.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218947/70e4a1c3)   (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379274492_2920607_5b6736b51e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218935/5b6736b5)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0915/s_1379274491_6141192_499f3e37d3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1218933/499f3e37)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0924/s_1379969736_4089254_ca27b9a4bd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1235473/ca27b9a4)

  - prekrasno dru×enje,nadam se da ?e se ponoviti

   Pozdrav i puno  :-* :-* :-* :-* :-* :-*   ?lanovima GD " ZET - ZAGREB" !!!!
        


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Ivan na Rujan 15, 2013, 22:54:48
Mala, hvala i tebi Üto si nam posvetila svoje slobodno vrijeme i dru×ila se s nama! zivjeli2
Bilo nam je odli?no, a autobus se uspjeÜno "provukao" Üumskim putem hi5
Ja ?u sutra postaviti neÜto fotki, a vidim da ti fali i video sa plesa!! ;) ;)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Rujan 16, 2013, 16:22:32
Mala, hvala i tebi Üto si nam posvetila svoje slobodno vrijeme i dru×ila se s nama! zivjeli2
Bilo nam je odli?no, a autobus se uspjeÜno "provukao" Üumskim putem hi5
Ja ?u sutra postaviti neÜto fotki, a vidim da ti fali i video sa plesa!! ;) ;)


     Ivane,za takva dru×enja uvijek imam vremena.

      Moramo to ponoviti .  :) :) :) :)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Rujan 18, 2013, 22:53:22


     Slu?ajan susret kod "Anke Ro×anke"
       
       ?lanovi  GD "ÄURDANA" -KaÜtelir

      (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0919/s_1379537038_1586513_c95a0bfd7a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1226776/c95a0bfd)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0919/s_1379537043_5458572_f87536f8e7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1226777/f87536f8)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0919/s_1379537051_4423439_f222b64a92.jpg) (http://itmages.com/image/view/1226778/f222b64a)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0919/s_1379537051_6153581_5867878e12.jpg) (http://itmages.com/image/view/1226779/5867878e)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0919/s_1379537026_7095819_e55d4075bc.jpg) (http://itmages.com/image/view/1226774/e55d4075)

        :) :) :) :)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Ivan na Rujan 22, 2013, 23:03:01
mala, ostal sam ti du×an jedan video, pa evo......sa zakaÜnjenjem! ;D zivjeli2

http://youtu.be/BCGb8mKwr_g (http://youtu.be/BCGb8mKwr_g)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Rujan 22, 2013, 23:08:47
mala, ostal sam ti du×an jedan video, pa evo......sa zakaÜnjenjem! ;D zivjeli2

http://youtu.be/BCGb8mKwr_g (http://youtu.be/BCGb8mKwr_g)

    Hvala Ivane  :) :) :D   zivjeli2


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Rujan 22, 2013, 23:19:17    Ivane,sad smo imali gitaru i bilo je predivno  zivjeli2...
   
   05.na 06.i 06.10.2013. godine  bit ?e tu i harmonika ,pa ako nam se pridru×ite ?? i sa gitarom ...gljivarsko dru×enje za pam?enje    zivjeli1 zivjeli2 zivjeli1 zivjeli2

     


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Ivan na Rujan 22, 2013, 23:23:46


    Ivane,sad smo imali gitaru i bilo je predivno  zivjeli2...
   
   05.na 06.i 06.10.2013. godine  bit ?e tu i harmonika ,pa ako nam se pridru×ite ?? i sa gitarom ...gljivarsko dru×enje za pam?enje    zivjeli1 zivjeli2 zivjeli1 zivjeli2

     

tko zna? sve je mogu?e!! ;) ;) zivjeli2


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Rujan 29, 2013, 01:00:01
     "II ME?UNARODNI SUSRET GLJIVARA"  Skrad - 28.09.2013.

      Ka×u bilo je dobro,bilo je lijepo,nezaboravno i malo neobi?nije od ostalih dru×enja ....vjerujmo im

    (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380407196_8450006_d31e3fe1d4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1243498/d31e3fe1)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380407197_8131476_44e3e2696c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1243500/44e3e269)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380407211_2051309_bf8e36df0f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1243501/bf8e36df)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380407212_7256010_2c28720dcd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1243502/2c28720d)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380407218_2642134_7059b4e812.jpg) (http://itmages.com/image/view/1243503/7059b4e8)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380407224_9642229_70647841ed.jpg) (http://itmages.com/image/view/1243504/70647841)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380407231_1978860_20285c2bd1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1243505/20285c2b)  

    - determinaciju gljiva i predavanje o ubranim gljivama obavio je mentor-determinator gospodin Mladen Stri×ak

     (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380407234_5230354_34e3036942.jpg) (http://itmages.com/image/view/1243506/34e30369)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380407236_5724394_e6acb7dfab.jpg) (http://itmages.com/image/view/1243507/e6acb7df)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380407245_2473559_07902c4f01.jpg) (http://itmages.com/image/view/1243508/07902c4f)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380407249_4368948_026b5c71da.jpg) (http://itmages.com/image/view/1243509/026b5c71)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380407250_1004957_02f7c2ff4d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1243510/02f7c2ff)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380407330_3251886_c7f6b10b57.jpg) (http://itmages.com/image/view/1243526/c7f6b10b)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380407339_4268082_b0e401fa22.jpg) (http://itmages.com/image/view/1243527/b0e401fa)  
  
  


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Rujan 29, 2013, 16:05:20
     Podjelili smo i dva priznanja za najmla?u gljivaricu dru×enja,a to je i najmla?i ?lan UG "OÄUJKA"

        Eni Cve?i?
       (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461811_7786392_cb36ceac40.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244460/cb36ceac)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461797_7716266_2401d6d4a7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244457/2401d6d4)
      
       i najmla?i gljivar  Nicholas Na?inovi?

      (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461809_3377247_203e2918ed.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244459/203e2918)

      Podjela zahvalnioca udrugama i druÜtvima za sudjelovanje na " II me?unarodnom susretu gljivara"

      (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461740_9942894_6c52fd7796.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244442/6c52fd77)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461746_7872186_6903846c79.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244443/6903846c)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461749_5580017_51ccae7e16.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244444/51ccae7e)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461758_3994448_c1f4f7c31d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244445/c1f4f7c3)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461758_4938416_95c98c157a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244446/95c98c15)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461761_5860883_21c0c527b5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244448/21c0c527)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461772_2664629_853559eb87.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244450/853559eb)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461774_2788572_b428587bc0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244452/b428587b)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461786_9150600_c1dc393cad.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244454/c1dc393c)  

     izabrali smo i najve?u gljivu

    (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461809_1645911_5bec1da76b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244458/5bec1da7)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461823_8052124_2fea763fde.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244463/2fea763f)


     te nagrada za najljepÜu gljivu

   (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461823_2941109_55720e60ec.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244462/55720e60)  

    i nagrade hrabrima za pokazano znanje o poznavanju gljiva

    (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461796_3446394_42508acd36.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244456/42508acd)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461853_7898958_0fc1f63316.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244470/0fc1f633)  (http://storage3.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461857_4877703_b559b90b99.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244471/b559b90b)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461865_5054868_b93259e349.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244473/b93259e3)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461881_8276618_9bf03a5ed6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244477/9bf03a5e)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461890_1420781_4d1320b6d8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244479/4d1320b6)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461892_5572903_adcec1f11b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244480/adcec1f1)  
 
  plesalo se ,plesalo, bilo je veselo.... :D :D :D :D :D

    (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461892_5572903_adcec1f11b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244480/adcec1f1)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461723_3583211_cb3f29e7a9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244439/cb3f29e7)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461722_2343055_c3a39e8315.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244438/c3a39e83)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461714_7091836_bf6003715c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244437/bf600371)  (http://storage2.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461706_7203735_16a56d9468.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244434/16a56d94)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461695_9820470_24c2f13a4d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244433/24c2f13a)  (http://storage1.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461693_8454505_7ca3acb2bc.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244431/7ca3acb2)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461633_6636092_46cb12fbe4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244415/46cb12fb)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461614_1941200_365523ac0c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244412/365523ac)

  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461679_7203905_5bea5b6e00.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244429/5bea5b6e)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461665_8298622_017d01137d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244422/017d0113)  (http://storage4.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461656_9431810_19efcf713f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244420/19efcf71)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461614_3359819_5fec1a996f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244413/5fec1a99)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/0929/s_1380461615_4564002_b4ead6a3c5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1244414/b4ead6a3)


     Lijepo i nezaboravno,a nadam se da ?e tako biti i u nedjelju kod Anke Ro×anke.   zivjeli1 zivjeli2 zivjeli2

     U Skradu se vidimo slijede?e godine   :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*
    

      

     (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1010/s_1381442278_3447833_b3e9bf1df8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1262896/b3e9bf1d)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1010/s_1381442279_4059731_34548f09ed.jpg) (http://itmages.com/image/view/1262897/34548f09)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1010/s_1381442283_6075474_b49fae9749.jpg) (http://itmages.com/image/view/1262899/b49fae97)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1010/s_1381442287_6327279_d2a0c00b47.jpg) (http://itmages.com/image/view/1262901/d2a0c00b)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1010/s_1381442288_7814789_61ebf25bf8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1262902/61ebf25b)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1010/s_1381442289_6591248_c0c567bf63.jpg) (http://itmages.com/image/view/1262903/c0c567bf)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1010/s_1381442291_5418245_b4779466c6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1262905/b4779466) 
     Gospo?i Lidiji hvala na fotografijama .... :) :)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Listopad 07, 2013, 11:10:50


      Muljave 05.10.2013.godine

       (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136057_7933556_2834237c42.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255970/2834237c)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136069_5655972_366f413358.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255973/366f4133)

    (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136081_9850411_5a1bc3345a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255974/5a1bc334)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136095_7630112_5b9c65753d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255976/5b9c6575)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136081_8988186_3f7d7ea258.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255975/3f7d7ea2)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136096_8122174_0015fcf03f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255977/0015fcf0)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136099_9026403_9b89161a0f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255978/9b89161a)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136122_4453546_9324e93f5a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255982/9324e93f)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136114_1739216_2fbe1ded74.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255980/2fbe1ded)

     (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136128_2948367_55840ca3f2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255983/55840ca3)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136133_6110799_06184895dc.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255985/06184895)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136136_4839343_fb82e33a28.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255986/fb82e33a)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136148_3650653_65dd9038f3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255988/65dd9038)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136146_5479513_078bb46869.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255987/078bb468) 

    (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136160_5598208_33d53b523c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255990/33d53b52)   (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136157_1226376_18c641241e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255989/18c64124)

   (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136167_5789220_960777a5a2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255991/960777a5)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136176_5363271_3d6dfd5e36.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255993/3d6dfd5e)   (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136185_4499739_cd54e118e6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255994/cd54e118)   (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136188_7985690_ce77b96f81.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255996/ce77b96f)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136191_5286027_32a533cba6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255997/32a533cb)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136203_2266406_d40f060503.jpg) (http://itmages.com/image/view/1255998/d40f0605)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136208_2440037_b25173505f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256000/b2517350)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136221_4578430_7ec0f3dcdd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256001/7ec0f3dc)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136221_8980326_2253ec95ef.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256002/2253ec95) 

   Lijepi pozdrav svima    :) :) :-* :-* :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Listopad 07, 2013, 11:15:51


      Kupjak 05.10.2013.
      -povratak sa Muljava bio je avanturisti?ki- "zalutale" smo u Cetingrad... :o,pa nas je prva ekipa ?ekala dva i pol sata na Kupjaku  :)

      (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136232_3818628_7af5fd7fb2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256003/7af5fd7f)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136239_1892591_ad2150db59.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256004/ad2150db)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136242_6226451_f90a944669.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256005/f90a9446)

   


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Listopad 07, 2013, 11:27:35


   05.10.2013. - dru×enje UG " Donji Miholjac" i UG " O×ujka"  u Rogima kod Anke Ro×anke

    (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136252_7001844_ed49fc77d1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256006/ed49fc77)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136252_9388323_1f2eb6c359.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256007/1f2eb6c3)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136263_6813660_48fa4d853d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256009/48fa4d85)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136273_9654415_1004f24200.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256011/1004f242)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136273_9160613_4f7013fae5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256012/4f7013fa)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136284_2231869_c1ff8ca5be.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256013/c1ff8ca5) 

     (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136296_2409250_b6aff55efa.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256015/b6aff55e)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136298_2508401_fd7be31753.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256016/fd7be317)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136298_3880329_7d19d1741f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256017/7d19d174)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136313_3139682_cba644859f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256018/cba64485)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136316_7655091_32f4955d6d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256019/32f4955d)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136349_9989998_27f07f7d80.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256024/27f07f7d)   (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136318_4682555_62b5618b15.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256020/62b5618b)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136329_8587609_6fab9301de.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256021/6fab9301)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136334_6059454_f67e30a087.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256022/f67e30a0)   
(http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136341_9638918_5ca43014c5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256023/5ca43014)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136350_9567975_c2f1e5b5b4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256025/c2f1e5b5)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136358_4448023_c15847cc61.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256027/c15847cc)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136363_6144656_dca557500e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256028/dca55750)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1007/s_1381136366_5707682_c9e30bc220.jpg) (http://itmages.com/image/view/1256029/c9e30bc2) 

   Predsjednik i ?lanovi UG " Donji MIholjac" su oduÜevljeni sa Kupjakom,Rogima i "Ankom Ro×ankom ".
 

          Vidimo se na prolje?e ,dolaze u radnu akciju obnove "Anke Ro×anke".
       


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Listopad 08, 2013, 17:49:25
Uvijek mi je drago vidjeti Miholj?ane.....pozdrav "Kezi" i ekipi hi5


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: satanas na Listopad 12, 2013, 18:16:18
Jako dobre fotke sa Muljave :D :D :D :D :D zivjeli1 zivjeli2


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Listopad 30, 2013, 00:00:04
evo malo fotki sa kestenijade odr×ane u subotu na sljemenu!! ;D

(http://storage8.static.itmages.com/i/13/1029/s_1383086568_8274828_4d0d718af1.jpg)   (http://itmages.com/image/view/1296106/4d0d718a)(http://storage5.static.itmages.com/i/13/1029/s_1383086579_8583313_0be0867f69.jpg)   (http://itmages.com/image/view/1296108/0be0867f)(http://storage8.static.itmages.com/i/13/1029/s_1383086598_4299366_32472b4d97.jpg)   (http://itmages.com/image/view/1296111/32472b4d)(http://storage9.static.itmages.com/i/13/1029/s_1383086599_6005226_43c81afb0a.jpg)   (http://itmages.com/image/view/1296112/43c81afb)(http://storage5.static.itmages.com/i/13/1029/s_1383086602_6288061_98b03407b4.jpg)   (http://itmages.com/image/view/1296113/98b03407)(http://storage7.static.itmages.com/i/13/1029/s_1383086629_6381834_543a9f0127.jpg)   (http://itmages.com/image/view/1296115/543a9f01)(http://storage8.static.itmages.com/i/13/1029/s_1383086631_3870910_a04320ba37.jpg)   (http://itmages.com/image/view/1296116/a04320ba)(http://storage9.static.itmages.com/i/13/1029/s_1383086643_9210939_9c5d38e1fd.jpg)   (http://itmages.com/image/view/1296117/9c5d38e1)(http://storage5.static.itmages.com/i/13/1029/s_1383086652_3361785_851994960b.jpg)   (http://itmages.com/image/view/1296118/85199496)(http://storage6.static.itmages.com/i/13/1029/s_1383086666_7682955_37eb794ae8.jpg)   (http://itmages.com/image/view/1296119/37eb794a)(http://storage6.static.itmages.com/i/13/1029/s_1383086667_8874819_c6d389c75f.jpg)   (http://itmages.com/image/view/1296120/c6d389c7)(http://storage7.static.itmages.com/i/13/1029/s_1383086686_9779234_1500cb8bdd.jpg)   (http://itmages.com/image/view/1296121/1500cb8b)(http://storage8.static.itmages.com/i/13/1029/s_1383086689_4625277_3e39bdcfcc.jpg)   (http://itmages.com/image/view/1296122/3e39bdcf)(http://storage9.static.itmages.com/i/13/1029/s_1383086690_2230357_6dd00ae6da.jpg) (http://itmages.com/image/view/1296123/6dd00ae6)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Studeni 17, 2013, 22:26:13
    Edukativni izlet UG "OÄUJKA"

     Otok Krk - prekrasno malo mjesto ?i×i?i  (16.11.2013.)

     (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384721841_8044127_eb6cbc4fbb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334067/eb6cbc4f)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384721849_5210336_30dd98d7d8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334068/30dd98d7)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384721857_7851465_671e3dd588.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334070/671e3dd5)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384721865_1434460_fec4979808.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334071/fec49798)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384721856_8372068_ac1307e34e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334069/ac1307e3)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384721840_7909162_89ed9caa0c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334066/89ed9caa)

    (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384721889_7924693_709d21b9d2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334073/709d21b9)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384721909_2985041_10ebd170d0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334075/10ebd170)  

(http://storage6.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384721940_7002943_16c33f7729.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334079/16c33f77)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384721962_5804051_c63e19bc6d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334082/c63e19bc)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384721966_3633448_1dac8902c9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334084/1dac8902)  

    Determinaciju prona?enih gljiva obavio je naÜ determinator Predrag

   (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384722034_4773504_914e99e981.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334095/914e99e9)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384722025_6325580_4b87dc5daf.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334094/4b87dc5d)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384722037_1168220_ededc8bd39.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334096/ededc8bd)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384722042_9309400_e18a913429.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334097/e18a9134)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384722056_3118941_be1e1c0be4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334100/be1e1c0b)    (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384722056_3118941_be1e1c0be4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334100/be1e1c0b)

   (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384722051_7112430_213ac8da3a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334099/213ac8da)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384722051_5793461_b1cc61878f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334098/b1cc6187)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384722011_3669215_53dac02982.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334092/53dac029)
 

     :) ;) ;) :-* :-* :-* :-*
   (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1117/s_1384722005_1243456_0c89229979.jpg) (http://itmages.com/image/view/1334091/0c892299)Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Studeni 23, 2013, 22:35:05


     23.11.2013.godine - Vugrovec Donji

     
  GD " SESVETE" osovano je 1988.godine. Prvi predsjednik druÜtva bio je Branko Bartoli?,a i danas je na toj funkciji.
  Kroz sve te godine postavili su 26 izlo×bi,odr×ali preko dvjesto predavanja,organizirali puno edukativnih izleta.

  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241096_2370212_5f70a20546.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346224/5f70a205)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241107_2361690_449f4b8eed.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346226/449f4b8e)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241111_4965942_201f315185.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346227/201f3151)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241119_8033062_17d4e522da.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346229/17d4e522)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241125_5856927_92178b116c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346231/92178b11) 
 
 (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241121_7597894_d8598cc419.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346230/d8598cc4)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241133_3087110_450bb54606.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346232/450bb546)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241133_8501442_2a04050b92.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346233/2a04050b)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241134_6365376_36114bbf15.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346234/36114bbf)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241144_9724657_235951578a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346235/23595157)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241148_4091224_6ba7a325bc.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346236/6ba7a325)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241148_8292973_4ac278b1ba.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346237/4ac278b1)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241155_2498422_5f007458b9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346238/5f007458) 
   (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241159_2026187_1dbe6bd74c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346239/1dbe6bd7)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241160_7031618_6354f4588a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346241/6354f458)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241169_1940971_240a9f1a4b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346242/240a9f1a)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241169_3659288_00b851668a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346243/00b85166)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241174_2594983_64f397f965.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346244/64f397f9)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241176_1669582_9de7c388a0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346245/9de7c388)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1123/s_1385241107_4790715_266ff9f5db.jpg) (http://itmages.com/image/view/1346225/266ff9f5)

    Od srca im ×elimo joÜ puno izlo×bi,predavanja,gljivarskih dru×enja,edukativnih izleta..... :) :) :)   zivjeli1 zivjeli2


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Studeni 27, 2013, 17:20:25
Za malo mla?e  ;D
Tak to gljivari moj pajdo  hi5

Picking mushrooms like Speedy Gonzalez (http://www.youtube.com/watch?v=YbKAXcUvvP0#ws)Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: satanas na Prosinac 04, 2013, 05:47:37
E, sad neznam kakve taj spot ima veze sa gljivarstvom ???


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Prosinac 04, 2013, 10:59:26    Satanas!!!! pa gdje si ti nestao ?????

     Bit ?e u subotu ili nedjelju lijepe gljivarske reporta×e,nadam se.

        :) :) :D :D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: satanas na Prosinac 08, 2013, 17:05:24
ProÜla subota, evo, skoro i nedjelja a nema reporta×e................ ???


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Prosinac 08, 2013, 21:31:55     Satanas !
     kasnim,ali sti×e reporta×a... :) :) ;) ;) ;) :D :D :D :D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Prosinac 08, 2013, 22:39:21


     Tradicionalni "zimski" izlet UG"OÄUJKA" u Rabac  07.12.2013.

     Gljiva nije bilo,ali gljivarsko dru×enje ?lanova  GD"MARTIN?ICA"  i   UG"OÄUJKA"  bilo je prekrasno i nezaboravno.  

   U kampu su nas do?ekale Marija i Bo×ena,?lanice GD" MARTIN?ICA" iz Labina...

     (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536738_4359515_86fb9d03e0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372832/86fb9d03)  (http://storage7.static.[url=http://itmages.com/image/view/1372837/717aadd2]  [img]http://storage8.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536766_4286692_717aadd276.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372830/925b770b)  itmages.com/i/13/1208/s_1386536726_2661544_925b770bf4.jpg[/img][/url]  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536742_3382896_be09c76a9e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372833/be09c76a)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536748_9193726_76af0e60f7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372834/76af0e60)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536763_6321285_e04c065a88.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372835/e04c065a)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536763_2416215_5de31a36bb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372836/5de31a36)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536795_4340429_aa51595e69.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372839/aa51595e)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536816_4199061_925b770bf4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372840/925b770b)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536817_1368297_76af0e60f7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372841/76af0e60)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536819_2502285_b98551e41f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372844/b98551e4)
   nakon zajedni?ke fotografije u kampu ,kre?emo u potragu za gljivama....

   (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536838_2739838_e82af40fb0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372846/e82af40f)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536895_9997223_72e38034ac.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372859/72e38034)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536902_3621665_d5c864d5f6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372860/d5c864d5)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536914_2888167_f1424e9c59.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372862/f1424e9c)  

   uvala pored Üume u kojoj smo uvijek naÜli puno gljiva....

(http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536932_8800283_4592cecc21.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372864/4592cecc)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536934_1038754_193e502349.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372865/193e5023)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536942_2015528_0b4a146d64.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372866/0b4a146d)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536952_3548296_d4669883e3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372867/d4669883)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536952_8097488_3da56cd4fb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372868/3da56cd4)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536964_9927846_21c550781e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372869/21c55078)  

      nema gljiva,ali ima kupanja u brrrrrrrrrr hladnom moru    Alemka i Nino

   (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536980_4697797_c23b388c26.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372871/c23b388c)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386536996_1694420_0fd9fff8a0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372872/0fd9fff8)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537013_7237008_84beefeacd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372875/84beefea)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537037_3469391_b0dc0418bf.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372877/b0dc0418)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537057_8087985_e0370fcda3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372880/e0370fcd)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537081_2222793_6bdba9c3fd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372883/6bdba9c3)  

 i dok su se oni kupali,ostali ?lanovi  su u×ivali na suncu (+5)
  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537098_8720541_135651ed18.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372885/135651ed)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537113_9208774_0a11ce5a1a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372888/0a11ce5a)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537134_2355723_5016c7b98d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372890/5016c7b9)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537176_3252214_55ef4b7315.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372898/55ef4b73)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537176_5394914_ea97a0d845.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372899/ea97a0d8)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537196_9613056_480f87e0ea.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372902/480f87e0)


    

      


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Prosinac 08, 2013, 23:12:27


     
Gljiva nije bilo,ali nije ni bitno.
 "O×ujkice"i "Martin?ice" su ostatak tog prekrasnog sun?anog dana nasatvile dru×enjem  u lova?koj ku?i u Ripendi .


Srda?an do?ek doma?ina   i od svih nas  VELIKO VELIKO HVALA

   (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537235_2069658_e4732c5f51.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372909/e4732c5f)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537296_4995501_00d884cbaf.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372915/00d884cb)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537304_9338998_9c32906ec7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372916/9c32906e)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537324_7979044_5b23c629a5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372917/5b23c629)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537343_2258469_b29b36ca87.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372920/b29b36ca)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537357_3008237_b991181a52.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372922/b991181a)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537362_5276854_2f1bf9a1b0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372923/2f1bf9a1)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537367_6409189_39b3d366c9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372924/39b3d366) 

Zula! tu bi se ti dobro uklopio,roÜtilj ogroman,kamin

(http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537380_5029323_9c1f12422b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372925/9c1f1242) 

   (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537390_6608252_6edf7ab00f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372926/6edf7ab0)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537444_3448664_8f45353c82.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372931/8f45353c)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537455_8976072_0684fdf30d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372932/0684fdf3)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537455_2658126_04a0f77170.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372933/04a0f771)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537472_1212640_9a9e4ed607.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372934/9a9e4ed6)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537473_4510653_f00006df2e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372935/f00006df)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537475_2096731_57c379151f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372936/57c37915)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537490_5680423_db3b81e68a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372942/db3b81e6)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537495_7056482_92697c2970.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372943/92697c29)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537496_7585840_1517ca9e3d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372944/1517ca9e)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537498_4920015_5cec9a6c08.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372945/5cec9a6c)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537523_5534827_e6e4c5280a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372949/e6e4c528)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537530_9904264_9586f8a6ca.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372951/9586f8a6)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537534_2928169_3c7f7e8ab2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372952/3c7f7e8a)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537535_6394828_f794ca1cbf.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372953/f794ca1c) 

 Pozdravio nas je predsjednik GD"MARTIN?ICA"

  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537548_7895437_7b995706a3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372955/7b995706)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537548_4429472_86ab9ea6d7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372956/86ab9ea6) 

 prisutne je pozdravio i predsjednik UG"OÄUJKA"

   (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537553_3238833_c7ed6e0d7e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372957/c7ed6e0d) 

   - bilo je i ozbiljnog razgovora
   (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537559_2287583_963a65da4d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372958/963a65da)

   a bilo je i pjesme i plesa
    (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537560_5488166_08c78a92ed.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372959/08c78a92)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537570_2837899_3dba270950.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372961/3dba2709)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537573_1850904_eb0a34b130.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372962/eb0a34b1)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537579_5082353_c2faf9ccb4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372964/c2faf9cc)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537585_6789705_8ac30babd4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372965/8ac30bab)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537586_5299653_74e6fc0ef4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372966/74e6fc0e)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537599_8473959_0484cb3fd4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372968/0484cb3f)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537600_3832299_a62352de8f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372969/a62352de)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537613_1730552_13e8f6e6b3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372971/13e8f6e6)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537614_1742455_5a1d810f7b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372972/5a1d810f)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537623_7196859_5501f71d0d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372973/5501f71d)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537623_4345113_b7129a5d45.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372974/b7129a5d) 

    i za kraj zajedni?ka fotografija

   (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537636_7209838_930c1c790e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372976/930c1c79)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537637_8642470_65acef28d7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372977/65acef28)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1208/s_1386537640_4703098_cf995f5896.jpg) (http://itmages.com/image/view/1372978/cf995f58) 

   MARTIN?ICE !!!  HVALA VAM  OD SRCA !   I VELIKA     :-*.

       Vidimo se slijede?e godine,u prolje?e, na naÜem terenu.....


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Prosinac 26, 2013, 22:26:43
    


     16.12.2013. - Domjenak ?lanova UG "OÄUJKA"
    
     (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090526_6788748_6a5c443b7e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401319/6a5c443b)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090525_6138225_49f94d1bcc.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401318/49f94d1b)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090537_6224085_3e9457953b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401321/3e945795)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090543_2187187_d58be8fcf8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401322/d58be8fc)  (http://storage9.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090552_2624493_01dd213a43.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401324/01dd213a)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090597_6221346_1a34a3d8ef.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401333/1a34a3d8)(http://storage6.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090561_8470688_2daec121fc.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401326/2daec121)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090558_9702571_25381713e5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401325/25381713)  
(http://storage7.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090567_3661905_60a772c7f2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401327/60a772c7)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090573_1286870_cfefab1342.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401328/cfefab13)  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090585_5394828_afe6b531f8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401331/afe6b531)    (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090621_6542490_b1d11ff3fa.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401337/b1d11ff3)
  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1227/s_1388177027_1570105_4f8ba5568b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1402995/4f8ba556)
(http://storage6.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090637_1302977_92355ecf7a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401341/92355ecf)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090643_4627244_a525a7df46.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401343/a525a7df)(http://storage7.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090640_4377310_78ffa74478.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401342/78ffa744)  
(http://storage6.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090705_1901068_b6ff417ef2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401357/b6ff417e)
   (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090682_1263331_be57fc1dec.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401352/be57fc1d)  (http://storage5.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090720_8914854_d043e4bd09.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401361/d043e4bd)  
(http://storage6.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090726_1126568_1160ef9ce8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401363/1160ef9c)  
(http://storage9.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090717_9522425_52b1d9088a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401360/52b1d908)  

(http://storage8.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090783_5813792_6e11971b68.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401369/6e11971b)  (http://storage7.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090771_7083101_4045e7ae81.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401368/4045e7ae)  

(http://storage7.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090731_3630671_4799107ea7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401364/4799107e)  (http://storage8.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090737_3178591_6f68590e9b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401365/6f68590e)  

 NaÜa mlada i nova ?lanica  Martina, nam je donijela tortu

  (http://storage6.static.itmages.com/i/13/1226/s_1388090792_7516960_14c3b69647.jpg) (http://itmages.com/image/view/1401372/14c3b696)

  Lijepo i nezaboravno  ...   :) :) :) :) :-* :-* :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Velja─Źa 01, 2014, 15:46:35


      Sastanak ?lanova UO HMGS-a na Sljemenu ,31.01.2014.


      (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0201/s_1391264418_3336739_467553b355.jpg) (http://itmages.com/image/view/1469152/467553b3)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0201/s_1391264423_3031937_1fa321f8a4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1469154/1fa321f8)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0201/s_1391264433_1211123_159eefa056.jpg) (http://itmages.com/image/view/1469155/159eefa0) (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0201/s_1391264438_5747634_59f25b4d82.jpg) (http://itmages.com/image/view/1469157/59f25b4d)
  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0201/s_1391264438_7641874_cce51266f1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1469156/cce51266)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0201/s_1391264447_9627882_39e26c5cf6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1469158/39e26c5c)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0201/s_1391264470_9277500_2704715e6f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1469163/2704715e)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0201/s_1391264455_9794228_c9db71a5cc.jpg) (http://itmages.com/image/view/1469159/c9db71a5)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0201/s_1391264465_5364353_da448b7158.jpg) (http://itmages.com/image/view/1469162/da448b71) 

   Nedostaju Ivan Forko i Zdravko Preglej.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Velja─Źa 05, 2014, 10:01:25


       Sljeme ,31.01.2014.godine.

                 (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0205/s_1391590814_3060538_2cc0435709.jpg) (http://itmages.com/image/view/1477258/2cc04357)

                 :) :) :) :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Velja─Źa 05, 2014, 13:37:37

       Sljeme ,31.01.2014.godine.

                 (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0205/s_1391590814_3060538_2cc0435709.jpg) (http://itmages.com/image/view/1477258/2cc04357)

                 :) :) :) :-*

Bla×ena me?u muÜkarcima ::)  Vidim da su svi veseli, da li zbog kraja mandata, ili po?etka neke nove pri?e >:D
Jedino mi je ovaj "?u?avac" nedoku?iv ;D A mo×da je to danas in u koroprativnoj hijerarhijskoj strukturi :angel:Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: satanas na Velja─Źa 07, 2014, 01:36:39

Bla×ena me?u muÜkarcima ::)  Vidim da su svi veseli, da li zbog kraja mandata, ili po?etka neke nove pri?e >:D
Jedino mi je ovaj "?u?avac" nedoku?iv ;D A mo×da je to danas in u koroprativnoj hijerarhijskoj strukturi :angel:

Mo×da su veseli kaj nema "najlepÜega"....! :laugh:


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na O┼żujak 29, 2014, 22:05:28

    Danas je bilo ×ivahno kod "Anke Ro×anke"

   Kre?e sezona gljivarskih dru×enja,pa smo dom opremili sa neÜto najpotrebnijeg namjeÜtaja. Prvi gljivari nam sti×u 04.04.2014..

   Hvala ?lanovima GD " MARTIN?ICA " iz Labina,Mladenu,Anti i Vladimiru, koji su se cijeli dan mu?ili oko preseljenja namjeÜtaja iz Ravne Gore u Rogi.

     (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396122991_8976702_b2ce34e080.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582956/b2ce34e0)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396122979_6202641_ef42aa74aa.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582953/ef42aa74)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396122961_2539000_a70ac1e99e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582947/a70ac1e9)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396122958_9585105_dd53cdee9b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582946/dd53cdee)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396122961_8983387_32e238c4a5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582948/32e238c4)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396122969_1048939_b7b55f4fc6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582950/b7b55f4f)  

(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396122971_4154441_ba47e921f4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582951/ba47e921)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396122986_5988189_bd53792b44.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582954/bd53792b)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396123020_3249959_88ef7e7912.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582964/88ef7e79)  
(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396123024_1919591_a5cff57f94.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582965/a5cff57f)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396123016_9715119_b40cbc4970.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582962/b40cbc49)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396123016_4296621_69050de3a3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582963/69050de3)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396123037_3311500_61f5ac629c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582967/61f5ac62)Hvala Manci, koji je svoju neradnu subotu "odradio" sa nama,prevoze?i namjeÜtaj u kombiju vatrogasnog druÜtva iz Skrada ,kojeg je i on ?lan.

(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396123004_6830327_99a8478a8d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582959/99a8478a)


 I na povratku ku?i de?ki su si nato?ili u boce "ÄELEZNU VODU" .
(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396123046_5034141_9ed6b7bb40.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582969/9ed6b7bb)  
  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396123064_4593438_3d78db0cdc.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582971/3d78db0c)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0329/s_1396123066_4024077_8a91099afc.jpg) (http://itmages.com/image/view/1582973/8a91099a)  


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Travanj 06, 2014, 11:32:24
                     Smr?ijada u Umagu 05.04.2014. godine

                 Lijepo dru×enje,veselo, oko 20-tak gljivarskih druÜtva-udruga,ali nije bilo smr?aka.

                 (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776244_2522854_74f6f993d5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597908/74f6f993)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776246_5277559_df719989c9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597909/df719989)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776253_6429814_394c659903.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597910/394c6599)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776277_5137998_0b34e9b49c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597913/0b34e9b4)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776288_8581789_08f7e90b36.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597915/08f7e90b)  
     ro?endanski poklon i ?estitka
(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776290_4435352_3281f8de8e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597916/3281f8de)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776292_3850840_aa8a6345d2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597917/aa8a6345)  


(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776299_4553354_881db54549.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597918/881db545)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776305_9474808_8140de9d6a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597919/8140de9d)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776305_1297984_7fb60c5c92.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597920/7fb60c5c)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776312_7804300_f5aa899213.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597921/f5aa8992)  

(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776319_1995234_df366487ea.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597923/df366487)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776326_9262029_8dc2e43661.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597924/8dc2e436)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776329_9723968_4612a41cfb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597925/4612a41c)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776331_2231485_fb8a8a9b63.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597926/fb8a8a9b)  
(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776341_5209927_c0d6e92889.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597927/c0d6e928)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776356_5612286_4162b38261.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597931/4162b382)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776365_9566752_9b806a5b6b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597933/9b806a5b)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0410/s_1397126711_4517543_d5f0b89f1c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1605944/d5f0b89f)

(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776372_8418979_ee98bbadbe.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597935/ee98bbad)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776381_8515942_c5446a6fdd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597936/c5446a6f)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776388_1888631_bd8aba3081.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597938/bd8aba30)
(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776382_8440093_1cfc86eab9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597937/1cfc86ea)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776395_7567649_0a70e091d9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597940/0a70e091)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776434_3751464_888542e9cd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597948/888542e9)  
(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776454_7459192_7b2f1fac77.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597953/7b2f1fac)  
(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776432_8117083_7f3473ad3f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597947/7f3473ad) (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0410/s_1397126711_8547041_6362534969.jpg) (http://itmages.com/image/view/1605945/63625349)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776446_4011021_630d5ed86d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597951/630d5ed8)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776454_3519332_f273412663.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597952/f2734126)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776455_7902224_728f43f751.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597954/728f43f7)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0406/s_1396776439_8437389_658620fca4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1597949/658620fc)  


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Travanj 27, 2014, 21:42:05
U petak,25.travnja gljivarsko druÜtvo "KRASNICA" iz Krapine odr×alo je prvu izvjeÜtajnu skupÜtinu u velikoj sali trgova?kog centra u Krapini! zivjeli2
SkupÜtini su nazo?ili kao gosti predsjednik i dopredsjednik hmgs-a Branko Bartoli?,prof i Ivan Ko?et, predsjednik gd "IVANEC" Josip Levani? te voditeljica Üumarije Krapina.
Skup su rutinski odradili predsjednik  Zdravko Kova?ec i tajnik Ivan Pelin-Pela. hi5
Evo par fotki sa doga?anja (samo prvi, slu×beni dio jer drugi dio............ >:D >:D)


(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398626268_2629718_c7e103f284.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1638069/c7e103f2)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398626268_8217992_e779a98863.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1638070/e779a988)(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398626286_7156607_d871223d11.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1638071/d871223d)(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398626384_1672260_9cc9f2e72b.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1638078/9cc9f2e7)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398626397_5155856_def0aaeed9.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1638079/def0aaee)(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398626407_5505563_11b963c236.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1638080/11b963c2)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398626501_2251776_87d1df8ee0.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1638081/87d1df8e)(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398626522_3124106_b5bd561a3e.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1638083/b5bd561a)(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398626504_1647049_7c55d25442.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1638082/7c55d254)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398626616_8160645_4e190bea5d.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1638086/4e190bea)(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398626626_9040739_0b042be520.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1638088/0b042be5)(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398626624_5977380_f788dd14da.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638087/f788dd14)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Travanj 28, 2014, 00:07:43


     U subotu, 26. travnja odr×ano je gljivarsko dru×enje u KurÜancu pored ?akovca. To je tradicionalno okupljanje -  "Lov na zlatnog smr?ka".

      Zlatnog sam fotografirala puno prije nego je proglaÜen "zlatnim". PronaÜao ga je ?lan GD iz Maribora.

      (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398634857_7713848_c96e0c2b01.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638209/c96e0c2b)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398634863_2463555_adc37998e7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638210/adc37998)

         (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398634869_2657577_290ff43aa6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638211/290ff43a)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398634881_6953059_7aa55ff721.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638213/7aa55ff7)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398634925_9873255_67acda2da9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638222/67acda2d)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398634934_7337508_26baa25872.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638223/26baa258) 

      GD " SESVETE "

     (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398634947_8526979_f6daa3d48c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638226/f6daa3d4)

      (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398634855_1538242_4e95305ed1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638208/4e95305e)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398634883_7160338_29a93f371c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638214/29a93f37)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398634885_4128456_012d5d1fb3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638215/012d5d1f)

     ProglaÜenje pobjednika : 1. Gljivari GD " SMR?AK " - iz ?akovca, 2. GD " SESVETE" - iz Sesvete, 3. GD "SMR?AK" - iz ?akovca.

     (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398634905_1816045_346ae481a5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638218/346ae481)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398634902_2182706_3b861d4d50.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638217/3b861d4d) 
(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398634893_7816860_1581cc005a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638216/1581cc00) 

           Zlatni smr?ak za gljivara iz Maribora

               (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0427/s_1398634918_3028820_5d05a11f28.jpg) (http://itmages.com/image/view/1638220/5d05a11f)
     


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Travanj 28, 2014, 22:03:54
Ove godine doma?in je zakazao, osvojio je "samo"  prvo i tre?e mjesto.  Ka×u na kladionici  da su " Sesvete" da bi upale me?u prva tri mjesta imale ve?i koeficijent nego Cibona u Beogradu........ve? tradicionalno smijeÜno natjecanje u kojem uporno sudjeluje doma?in i osvaja nagrade. Zapravo to je o?igledno jedina natjecanje gdje negdje neÜto i mogu osvojiti tako da ovaj rezultat "Sesveta" joÜ viÜe iznena?uje i s toga im iskreno  ?estitam. >:D >:D >:D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 02, 2014, 23:16:18
gljivari "ZET-ZAGREB" obilje×ili su praznik 1.svibnja dru×enjem na sljemenu uz gljivarski kotli? , roÜtilj te degustaciju vina poznatog vinara iz zagreba?ke okolice zivjeli2 zivjeli2
kao Üto i prili?i, praznik rada zapo?eo je radno, ure?enjem i ?iÜ?enjem okoliÜa "vrganja", a kad je "sanitarna komisija" tj. ja  >:D pregledala ura?eno, tek tada se krenulo sve?arski do kasno u no?! zivjeli2
ni kratkotrajna tu?a nije mogla pokvariti raspolo×enje.evo i par fotki, kako je to izgledalo! ;D


(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062220_4843373_37b0f10133.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646875/37b0f101)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062225_4271944_b536d0b7d6.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646878/b536d0b7)(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062231_1344812_918d201e8a.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646879/918d201e)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062344_9800939_004163064a.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646883/00416306)(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062360_1269911_fa1d768773.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646885/fa1d7687)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062360_6928825_c50a365f06.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646886/c50a365f)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062448_9809038_8075561e16.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646889/8075561e)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062485_6860325_59201d02c1.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646890/59201d02)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062623_4168313_e79854c1b3.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646893/e79854c1)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062673_9278453_85ccca5061.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646900/85ccca50)(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062742_4130338_980788df34.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646901/980788df)(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062776_7404929_cb7aeabffb.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646902/cb7aeabf)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062778_7608085_2e4a70ffb1.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646903/2e4a70ff)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062637_3627202_884c8c6272.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646895/884c8c62)(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062555_9393581_ff5100a08a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1646892/ff5100a0)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 02, 2014, 23:39:11
za par dana slijedi reporta×a iz "parka prirode medvednica" :P o "bri×nom" blue1 blue1 odnosu hrvatskih Üuma prema onome Üto im je narod dao na upravljanje!
kad sam vidio kako izgledaju podru?ja gdje je joÜ nedavno bila Üuma, smu?ilo mi se.! ??? ??? no oni i dalje tamburaju kako su zaÜtitnici prirode, Üuma i Üumskih "proizvoda" (gljiva i ostalih Üumskih plodova) ???
mladen deli? bi viknuo: ljudi, da li je to mogu?e? Üumari gljive nazivaju PROIZVODOM ! zar se uz ruÜenje Üuma bave i sadnjom gljiva?? pa je onda izrasla gljiva njihov proizvod? ne, njihov proizvod je pustoÜ
tamo gdje su nekad bile Üume! ali, o tome kasnije!


(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062846_5672429_cff790e608.jpg)
 (http://itmages.com/image/view/1646905/cff790e6)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Svibanj 03, 2014, 20:56:38
gljivari "ZET-ZAGREB" obilje×ili su praznik 1.svibnja dru×enjem na sljemenu uz gljivarski kotli? , roÜtilj te degustaciju vina poznatog vinara iz zagreba?ke okolice zivjeli2 zivjeli2
kao Üto i prili?i, praznik rada zapo?eo je radno, ure?enjem i ?iÜ?enjem okoliÜa "vrganja", a kad je "sanitarna komisija" tj. ja  >:D pregledala ura?eno, tek tada se krenulo sve?arski do kasno u no?! zivjeli2
ni kratkotrajna tu?a nije mogla pokvariti raspolo×enje.evo i par fotki, kako je to izgledalo! ;D


(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062220_4843373_37b0f10133.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646875/37b0f101)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062225_4271944_b536d0b7d6.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646878/b536d0b7)(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062231_1344812_918d201e8a.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646879/918d201e)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062344_9800939_004163064a.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646883/00416306)(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062360_1269911_fa1d768773.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646885/fa1d7687)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062360_6928825_c50a365f06.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646886/c50a365f)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062448_9809038_8075561e16.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646889/8075561e)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062485_6860325_59201d02c1.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646890/59201d02)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062623_4168313_e79854c1b3.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646893/e79854c1)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062673_9278453_85ccca5061.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646900/85ccca50)(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062742_4130338_980788df34.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646901/980788df)(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062776_7404929_cb7aeabffb.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646902/cb7aeabf)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062778_7608085_2e4a70ffb1.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646903/2e4a70ff)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062637_3627202_884c8c6272.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1646895/884c8c62)(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0502/s_1399062555_9393581_ff5100a08a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1646892/ff5100a0)
    Pravi ste!!!! Őteta Üto sam tako daleko.      :-* :-* :-* zivjeli2


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Svibanj 05, 2014, 01:04:28


                 Marohlinijada u Delnicama
                 
                 U Novom Listu piÜe da ni kiÜa nije sprije?ila gljivare da se okupe i prona?u "marohline".  A mogu vam re?i da je stvarno jako padala. No, zadovoljni smo ,jer smo ih i naÜli.

                  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242744_5449298_d07a082fb4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649895/d07a082f)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242745_8147095_0541bfbdc7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649896/0541bfbd)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242765_3301678_23b383b7cc.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649898/23b383b7)

      Svi marohlini/smr?ci su morali biti izvagani i to pod budnim okom komisije.

       
         (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242769_6940636_2baadeb56d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649899/2baadeb5)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242819_2004103_719e348a9e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649908/719e348a) 

    Prva mjesta su osvojili ?lanovi GD "MAROHLIN" . Me?utim, sve udruge su dobile nagrade za prona?ene marohline.
   Bilo nas je malo ,ali je dru×enje bilo lijepo.
(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242781_7647691_3d0e5776b5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649900/3d0e5776)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242798_6895688_241a0e411c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649902/241a0e41)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242801_9575275_db6bb604f1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649904/db6bb604)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242808_6011627_b7cea124f9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649905/b7cea124)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242812_1248974_edacef4376.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649906/edacef43) 
   
(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242817_8159424_cfd7b56c8d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649907/cfd7b56c) 
   (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242819_2004103_719e348a9e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649908/719e348a)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242830_7405961_c1ffa2ceae.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649911/c1ffa2ce)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242830_7264667_26902c1312.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649910/26902c13)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242844_1703426_d0647b63d7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649914/d0647b63)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242849_8821825_f27b60040a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649916/f27b6004)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242857_4484157_790217b25a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649918/790217b2)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242859_8169526_d70c74d474.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649920/d70c74d4)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242868_6010615_1d96cba65a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649921/1d96cba6)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242870_8721905_6493af9193.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649922/6493af91)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242877_2973230_c1b7e9e6ca.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649923/c1b7e9e6) 

?lanovi gljivarskog druÜtva iz Trsta

 (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242880_8141092_37a65a0d67.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649924/37a65a0d)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242882_1451557_29b90b8943.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649925/29b90b89)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0504/s_1399242887_6205558_2e3a2fb3c2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1649926/2e3a2fb3)

 


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Svibanj 07, 2014, 22:32:08

                 Marohlinijada u Delnicama
                 
        Prva mjesta su osvojili ?lanovi GD "MAROHLIN" .
 

hmmm, niÜta novo, tak je ve? godinama! >:D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Svibanj 08, 2014, 18:44:42
hmmm, niÜta novo, tak je ve? godinama! >:D

Ne budi sarkasti?an....poneku godinu pobjedi i ekipa "Marohlin 2" iz Delnica >:D >:D >:D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Sanja na Svibanj 19, 2014, 11:23:37
Par slikica iz Banovine u kojoj nemilice sjeku Üumu  :'(

Agaricus sp.

(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490504_6355899_28117421d3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674598/28117421)


Amanita gemmata-svjetlo×uta muhara

(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490679_2078478_9291d9d6b3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674606/9291d9d6)


Amanita rubescens - Biserka

(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490719_2390391_4635d979ea.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674607/4635d979)


Cantharellus cibarius - Lisi?arka

(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490745_3709925_cbc6069972.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674609/cbc60699)


Coprinus saccharinus-Blistava gnjiÜtarka

(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490771_4667882_c5ac602357.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674610/c5ac6023)


Entoloma sepium - Bjela Üljivova?a

(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490797_7739236_97502217e3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674613/97502217)


Hypholoma fasciculare -Sumpora?a

(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490820_7797525_7196701485.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674615/71967014)


Laetiporus sulphureus -Äuti kruh

(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490844_4787032_148525b359.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674617/148525b3)


Lycoperdon sp.

(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490869_1326074_49876ea06a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674618/49876ea0)


Macrolepiota rhacodes -Sun?anica

(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490893_4656109_3e551f6460.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674619/3e551f64)


Marasmius oreades-Vilin klin?ac

(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490919_6401397_54bec3b413.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674620/54bec3b4)


Pluteus sp.

(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490942_1436188_330297ef78.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674621/330297ef)


Polyporus squamosus - Ükrilplin

(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400491053_1094247_74f4aa6dfd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674631/74f4aa6d)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Sanja na Svibanj 19, 2014, 11:26:11
Krenule su i Russule i Vrganjevke od kojih mi je jedna vrlo zanmlljiva i prekrasna a nisam sigurna kud bi s njom  ???

Rasla je na putu pod Borom. Na presjeku skroz malo poplavi, a to plavilo nestaje nakon 2 minute.


(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400491572_1981389_e330eb6555.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674665/e330eb65)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Borgia na Svibanj 19, 2014, 19:20:27
Vrganjevke od kojih mi je jedna vrlo zanmlljiva i prekrasna a nisam sigurna kud bi s njom  ???
Rasla je na putu pod Borom. Na presjeku skroz malo poplavi, a to plavilo nestaje nakon 2 minute.


([url]http://storage7.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400491572_1981389_e330eb6555.jpg[/url]) ([url]http://itmages.com/image/view/1674665/e330eb65[/url])

Na tavu s njom hi5
Meni izvrsna gljiva :) Radi se o vrsti XEROCOMUS BADIUS ili kostanjevki. Poguglaj.
LP


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Sanja na Svibanj 19, 2014, 20:45:42
Hvala ti Borgia   hi5
I meni se Kostanjevka motala po glavi. Da sam je naÜla u Kestenovoj ili mjeÜanoj Üumi nebi dvojila, ali na putu i to pod Bororm me je totalno poljuljalo.
Äiv mi bio  zivjeli2


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: yoda na Svibanj 20, 2014, 14:53:24
Lijepi nalazi @sanja.......


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Sanja na Svibanj 21, 2014, 08:41:13
Hvala ti Zelenko  hi5


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mentor na Svibanj 23, 2014, 11:20:14
Par slikica iz Banovine u kojoj nemilice sjeku Üumu  :'(

Agaricus sp.

(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490504_6355899_28117421d3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674598/28117421)


Amanita gemmata-svjetlo×uta muhara

(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490679_2078478_9291d9d6b3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674606/9291d9d6)


Amanita rubescens - Biserka

(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490719_2390391_4635d979ea.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674607/4635d979)


Cantharellus cibarius - Lisi?arka

(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490745_3709925_cbc6069972.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674609/cbc60699)


Coprinus saccharinus-Blistava gnjiÜtarka

(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490771_4667882_c5ac602357.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674610/c5ac6023)


Entoloma sepium - Bjela Üljivova?a

(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490797_7739236_97502217e3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674613/97502217)


Hypholoma fasciculare -Sumpora?a

(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490820_7797525_7196701485.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674615/71967014)


Laetiporus sulphureus -Äuti kruh

(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490844_4787032_148525b359.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674617/148525b3)


Lycoperdon sp.

(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490869_1326074_49876ea06a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674618/49876ea0)


Macrolepiota rhacodes -Sun?anica

(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490893_4656109_3e551f6460.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674619/3e551f64)


Marasmius oreades-Vilin klin?ac

(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490919_6401397_54bec3b413.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674620/54bec3b4)


Pluteus sp.

(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400490942_1436188_330297ef78.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674621/330297ef)


Polyporus squamosus - Ükrilplin

(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0519/s_1400491053_1094247_74f4aa6dfd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1674631/74f4aa6d)
Sanjice lijepo te pozdravljam i nadam se da se ne?eÜ ljutiti ako ti determiniram neke gljive .

     AGARICUS AESTIVALIS  (LJETNA PE?URKA)
     PLUTEUS CERVINUS  (JELENSKA KROVNJA?A)
    CALVATIA UTRIFORMIS  (TRBUŐASTA PUHARA)
    POLYPORUS LENTUS (ÄILAVI RUPI?AR)

   LP   M


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Sanja na Svibanj 24, 2014, 17:34:26
Ne samo da se ne?u ljutiti, nego sam od srca zahvalna  hi5


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Svibanj 25, 2014, 10:57:34

       23.05.2014.godine - obilazak "Anke Ro×anke" i priprema za gljivarsko dru×enje....


         (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007281_2112372_58608fb4a0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684448/58608fb4)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007287_4009923_974e125a90.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684449/974e125a)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007288_4224852_85b3a86583.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684450/85b3a865)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007295_6065490_2144f216a8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684451/2144f216)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007307_5213526_24c6beef3c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684452/24c6beef)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007310_8140983_d0753cd5e5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684453/d0753cd5)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007317_4076127_16950e66ad.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684454/16950e66)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007325_6719452_407a5fde76.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684455/407a5fde) 

   Nakon dva sata trava je bila pokoÜena, miris te trave o?aravaju?i. Da sam mogla ostala bi i preko no?i i u×ivala u svje×em zraku, cvrkutu pti?ica, predivnom pogledu na okolna brda i planine...

          Bit ?e i to uskoro..... :D :D :D :D :D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Svibanj 25, 2014, 11:16:54

              24.05.2014. godine

        Dru×enje ?lanova GD :  " MARTIN?ICA " iz Labina, "IVANEC" iz Ivanca i "OÄUJKE" iz Rijeke.

            Iako nije bilo gljiva svi su bili sretni i prezadovoljni i svi su obe?ali da ?e brzo, jako brzo opet do?i - polo×aj doma, pogled, priroda - sve ih je to o?aralo.

            (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007352_6044792_92c562579b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684458/92c56257)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007333_7934611_7258d1590c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684457/7258d159)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007354_9019022_d40959dbe4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684459/d40959db)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007357_1176393_832840dbd0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684460/832840db)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007362_9261314_12e05f3f70.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684461/12e05f3f)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007376_3359741_410c3ef41c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684462/410c3ef4)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007379_1026096_dd444aee24.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684463/dd444aee)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007391_1258704_bf8e7edbaf.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684464/bf8e7edb) 

   (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007391_4160214_8fd6c6d289.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684465/8fd6c6d2) 

   Őetnja u prirodi...

   (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007414_3147415_02b3eca2f4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684469/02b3eca2)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007432_1543784_d74fa4205a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684472/d74fa420)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007434_1298032_0ecdf85cba.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684473/0ecdf85c) 

    Zajedni?ki ru?ak....

   (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007447_3664236_897b4f7506.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684475/897b4f75)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007445_5338838_1eb57f53cd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684474/1eb57f53)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007451_3908536_e2301a9576.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684476/e2301a95)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007461_2119977_1f87398ff9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684477/1f87398f)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007467_7697220_fd0d7ca119.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684478/fd0d7ca1)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007480_7786900_c25ac9b05a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684480/c25ac9b0)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007484_1822612_07bf96cb6b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684481/07bf96cb)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007492_3917053_688451a9ee.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684483/688451a9) 
(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007504_2118686_93abeb1d16.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684485/93abeb1d) 

(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007504_5038136_bd5eebc563.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684484/bd5eebc5)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007519_2859526_e203108dfb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684486/e203108d)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007521_6112814_e57b148009.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684487/e57b1480)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007521_3138999_dedd137516.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684488/dedd1375)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007538_8287142_3636aafcba.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684489/3636aafc)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007539_6741818_3cc9da8a97.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684490/3cc9da8a)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007540_3101827_1875d115ed.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684491/1875d115)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007549_4116642_38026d14bd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684492/38026d14)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007557_3391769_4b6cc6c264.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684493/4b6cc6c2)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007557_3590460_b56e922c1d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684494/b56e922c)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007564_6333002_7abe55059d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684495/7abe5505)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007571_4362524_e64685f404.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684497/e64685f4) 

   Drago mi je da su svi bili sretni i zadovoljni.

    Novo dru×enje kod "Anke Ro×anke" - 27/28/29. 06.2014. godine.

                           zivjeli1 zivjeli2    :-* :-* :-* :-*

   postavili smo i malu izlo×bu gljiva -

      (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0525/s_1401007572_6887030_403f8f55fa.jpg) (http://itmages.com/image/view/1684498/403f8f55)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 08, 2014, 14:44:15

                SV.IVAN ZELINA , 07.06.2014. godine.

              Prekrasan sun?an dan.
              Na ribnjaku "MOKRICE" okupilo se oko 120 gljivara iz Zagreba , ?akovca, Karlovca, Siska, Rijeke, Samobora, ?azme ,Ivaneca i  Sv.I.Zeline.

              GD"K.BLAGAI?" - Zagreb , GD SESVETE" - Zagreb, GU"AMANITA" - Sv.I.Zelina, UG"OÄUJKA" - Rijeka, GD"KARLOVAC" - Karlovac, GU"SUN?ANICA-SAMOBOR"- Samobor,GD"KNEGINJA" - Sisak,
              GD"SMR?AK" - ?akovec, GD"IVANEC" - Ivanec, te gljivari iz ?azme -podru×nica GD"SESVETE".

              Lijepo dru×enje - prelijepo, iako nije bilo vrganja, ali se naÜlo dosta drugih vrsta gljiva. Podijeljene su i nagrade za najviÜe prona?enih razli?itih vrsta gljiva, kao i za najljepÜu.

              Dru×enje je otvorio predsjednik GU"AMANITA" iz Zeline , Miroslav RI?ko. Pokrovitelj im je bio Grad Sv.I.Zelina i TZ . Ove su godine bili organizatori GD"K.Blagai?",GD"Sesvete", GU"Sun?anica-Samobor" i   
               GU"Amanita" ,koja ?e od slijede?e godine biti i jedini organizator te prelijepe manifestacije na ribnjaku "Mokrice".


             Nisu mi fotkice baÜ uspjele, ali mogu vam malo do?arati to preeeeeeeeeelijepo dru×enje.


             (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227516_9932344_6c914f9732.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709589/6c914f97) 
             
            (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227517_6190137_e785ee923d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709590/e785ee92)   (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227518_3706305_cd30258b27.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709591/cd30258b)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227546_8061640_db6d6dc496.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709600/db6d6dc4)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227529_9938696_5b21417156.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709594/5b214171)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227540_3739242_8ca2628fb3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709598/8ca2628f) 
             (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227530_2261376_0a3c1ee83e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709595/0a3c1ee8)   

     (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227546_9446095_e553d79cc4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709601/e553d79c)       (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227556_8288992_dad4aebfd6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709602/dad4aebf)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227562_5300826_6bb2ab91e4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709604/6bb2ab91)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227563_5860752_827f45229b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709605/827f4522)

     (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227575_6803228_86d898966d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709606/86d89896)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227576_9693134_475dfa2b9e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709607/475dfa2b)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227580_1717349_2752b955e7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709608/2752b955)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227589_3858521_18fe501c61.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709609/18fe501c) 

         (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227596_7181682_94d551de1d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709612/94d551de)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227602_5890906_1cf3c38d3a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709613/1cf3c38d)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227606_1434907_acbbc8792f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709614/acbbc879)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227613_2313166_a36e7440be.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709615/a36e7440)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227616_6068819_707c19c6b7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709616/707c19c6) 

(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227632_6392650_a0e8e5a0c8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709619/a0e8e5a0)
 (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227623_4747223_474e9bcd17.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709617/474e9bcd) 

(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227632_3268045_49ed3772bf.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709620/49ed3772)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227640_2972748_ef01415ebe.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709621/ef01415e)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227645_2602294_417b380249.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709622/417b3802)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227645_6776577_f125743292.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709623/f1257432)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227651_6373506_0326861a17.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709625/0326861a) 

(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227654_9012713_8bd2baf15d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709626/8bd2baf1)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227660_4287305_489a60477a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709627/489a6047)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227668_7697091_2a12e72da1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709628/2a12e72d)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227668_3058205_7cb9f38130.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709629/7cb9f381) 

(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227672_8717002_6852857c40.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709630/6852857c)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227679_7698918_09f07c2c43.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709631/09f07c2c)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227679_1055238_a94acf5e6e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709632/a94acf5e)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227689_8214618_b3ae85b4b5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709633/b3ae85b4)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227693_6208447_6b5cd403a7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709634/6b5cd403)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227694_2289827_de74c808ad.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709635/de74c808)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227700_3422677_61ad2c2ad7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709636/61ad2c2a)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227710_9055946_8fd5431ffc.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709637/8fd5431f)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0608/s_1402227712_6674448_d8cc92ec51.jpg) (http://itmages.com/image/view/1709638/d8cc92ec)                         :) :-*
Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 16, 2014, 22:17:15


              14.06.2014. godine - KustoÜije, "BLAGIJADA"

          Kako nam je bilo ? Lijepo , prelijepo. Fotografije govore viÜe od rije?i.

            (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948634_1542586_e49d28872b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726701/e49d2887)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948645_3172457_68c87acbd8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726702/68c87acb)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948646_3453666_1e5d2cddb3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726703/1e5d2cdd)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948648_7299054_d5f8e0cb27.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726704/d5f8e0cb)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948664_4244765_2950bd8e68.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726705/2950bd8e)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948664_9062390_646b6cebba.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726707/646b6ceb)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948677_4508939_93fc4e71cd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726708/93fc4e71) 

  ?lanovi UG "OÄUJKA" i GD "K.BLAGAI?" -  zajedno u Üumi 30 km dalje od KustoÜija - vodi? LACI

   
(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948717_3366942_78022be0c7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726715/78022be0)
(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948682_7365306_4ff0e66b69.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726709/4ff0e66b)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948697_4433989_c97310a205.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726711/c97310a2)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948706_8820688_a5c9134977.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726713/a5c91349)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948727_3059312_f74a310ec8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726716/f74a310e)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948731_4483064_6d08e8701a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726717/6d08e870)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948742_5214496_f858059c0e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726719/f858059c)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948745_2877110_fdf0847eda.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726720/fdf0847e)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948741_2059813_49c8d1e8cd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726718/49c8d1e8)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948761_9011310_7acbfec250.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726721/7acbfec2)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948761_8565915_6d7859e69b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726722/6d7859e6) 


  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948774_9161392_c146e66ca1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726724/c146e66c)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948777_7187376_75d4cf099e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726725/75d4cf09)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948784_8761571_7b06ae3435.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726726/7b06ae34) 

  Ovi de?ki su naj....pjevaju jako lijepo....

  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948792_2513303_a5f81a0549.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726727/a5f81a05)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948818_7530020_84782741a6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726732/84782741)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948827_8134111_f5e383065e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726733/f5e38306) 

  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948802_5055797_ebc0d3c275.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726728/ebc0d3c2)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948802_3879278_44140fe9ca.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726729/44140fe9)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948816_4278011_ffda093e39.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726731/ffda093e)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948816_4350472_f3c2bd3721.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726730/f3c2bd37)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948864_9806621_905bc4df0b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726742/905bc4df) 
(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948868_6384486_b830b26a80.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726744/b830b26a)

  Podjela priznanja
  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948831_4819824_c2e7a4506c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726735/c2e7a450)
  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948833_3502809_140194e238.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726736/140194e2)   (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948846_1767671_086dae2c9b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726738/086dae2c)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0616/s_1402948851_6655761_1e9bcc4dd7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1726740/1e9bcc4d) 


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Lipanj 30, 2014, 20:44:47
Vidim da nitko ne postavlja fotke sa 14.gljivarijade koja je odr×ana 28.6 u Kama?niku, pa ?u probati ja napraviti mali foto-podsjetnik na doga?anja tog dana! Gljivarsko druÜtvo äZET-ZAGREB sudjeluje na ovoj manifestaciji ?etrnaesti put, zna?i jedini smo koji nismo propustili ni jedno okupljanje, hi5 Üto govori koliko se naÜi gljivari dobro osje?aju u tom goranskom ambijentu i koliko se dobre ävibreô prenosi Kama?nikom. Ove godine smo odustali i od takmi?enja u branju gljiva jer viÜe nemamo mjesta na zidu gdje bi mogli izvjesiti priznanje za osvojeno prvo mjesto, >:D >:D a i moj veliki prijatelj, planetarno poznati äsamoboracô zivjeli2 je ve? par godina ädeÜperatanô u nastojanju da stane na najviÜe postolje blue1. To mu je i uspjelo ove godine i ja mu od srca ?estitam! zivjeli2 zivjeli2
Mi smo se zato prijavili na natjecanje u spravljanju gljivarskog kotli?a. I vidi vraga, iznena?enje!! >:D NaÜ kuhar Marinko nadmo?no osvaja prvo mjesto! E sad viÜe naznam, morat ?emo zamoliti Tanju da izmisli neku novu disciplinu za takmi?enje ili da koju godinu apstiniramo! Malo Üale!!!!!!
Zahvaljujemo TZ Vrbovsko na ?elu sa Tatjanom na odli?noj organizaciji i toplom prijemu!!
Vidimo se dogodine ! zivjeli2 Mo×da!! ;) Ako nas  pozovu! ;DNadamo se!Obe?ajemo da bumo dobri, samo bumo jeli i pili!  zivjeli2
:P :P

(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404067405_7957026_dc0fd06762.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1751975/dc0fd067)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404067189_5417843_4b2db8a730.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1751965/4b2db8a7)(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404067225_1124796_e6ec7ed3f9.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1751967/e6ec7ed3)(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404067333_2758675_64ed2a88f2.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1751972/64ed2a88)(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404067456_5027076_ab157ac80c.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1751976/ab157ac8)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404067568_5028877_05b07ce426.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1751980/05b07ce4)(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404067695_1120035_769cfcf5cc.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1751984/769cfcf5)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404067771_6875915_5a3f0876b8.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1751985/5a3f0876)(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404067774_5788444_b376c76ff6.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1751986/b376c76f)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404067795_3918559_f824028c08.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1751987/f824028c)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404067912_7004346_fc6a0d6d62.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1751990/fc6a0d6d)(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404067918_3988520_03cfaa0e18.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1751991/03cfaa0e)(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404068012_7475854_e455087b37.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1751996/e455087b)(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404068052_9649624_014dc58b43.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1751998/014dc58b)(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404068171_9562424_676af6838f.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1752001/676af683)(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404068416_2991309_19b99c2480.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1752008/19b99c24)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404068450_6800665_ba10d06ad5.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1752010/ba10d06a)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404068559_2526604_be93fb414e.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1752012/be93fb41)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404068336_3627273_a07a773e10.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1752007/a07a773e)(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404068581_1087440_02a90d4923.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1752014/02a90d49)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404068582_7091334_78d9fe61e9.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1752015/78d9fe61)(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404068755_7927720_8e9f6fa5e5.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1752020/8e9f6fa5)(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404068863_6004963_9a162dfe6c.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1752023/9a162dfe)(http://storage6.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404069012_3690099_911726bfc1.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1752028/911726bf)(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404069066_6172971_3f60f1b0f9.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1752029/3f60f1b0)(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404069173_4751670_00632ee832.jpg)  (http://itmages.com/image/view/1752034/00632ee8)(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0629/s_1404069189_7260816_a9058872e4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1752035/a9058872)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 01, 2014, 00:03:04
        Zula je lijepo sve napisao i opisao, a ja dodajem joÜ par fotki...

             (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164644_6074748_e92dd56c90.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754297/e92dd56c)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164652_7707059_ce4773168b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754299/ce477316)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164665_3579494_1cfbde9916.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754300/1cfbde99)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164667_6659509_0cff757f76.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754301/0cff757f)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164667_1168155_7fc4c4c9d9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754302/7fc4c4c9)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164683_5602299_f0148f684d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754303/f0148f68)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164691_4543448_a4b94cdc30.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754304/a4b94cdc)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164696_6484895_78b38e2fed.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754305/78b38e2f)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164704_7736668_03e3ac2c21.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754307/03e3ac2c)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164708_4686331_a03735e6aa.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754308/a03735e6)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164715_4816398_1ba30400c3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754309/1ba30400)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164715_5642098_6d34e1f3a9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754310/6d34e1f3)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164730_8072608_2832928c82.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754312/2832928c)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164735_8066069_31b4c95e99.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754313/31b4c95e)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164736_6467973_698076f449.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754314/698076f4)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164744_7214702_7e530076ed.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754315/7e530076)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164745_1111810_5bc1d7f307.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754316/5bc1d7f3)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164748_3190656_cf4d01a91a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754317/cf4d01a9)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164764_1996599_abb863eec3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754320/abb863ee)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164766_3509881_41d796c112.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754321/41d796c1)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164771_4786810_f926bb52fe.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754322/f926bb52)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164787_7750776_9544ab258b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754326/9544ab25)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164794_2381581_9cf86d1388.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754328/9cf86d13)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164807_8015867_1e122d3b68.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754329/1e122d3b)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164807_5784180_e764171d8c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754330/e764171d)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164821_6041080_d8c522defa.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754332/d8c522de)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164823_4166746_3296722998.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754333/32967229)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164823_8129017_6e9f49d908.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754334/6e9f49d9)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164835_3983259_d5c879ced2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754335/d5c879ce)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164835_4652060_06a0919e01.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754336/06a0919e)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164841_6817502_b7f5f277d0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754337/b7f5f277)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164850_9410321_e63786d00a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754338/e63786d0)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164853_9053836_8c89014de6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754339/8c89014d)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164854_5467550_75f9bafc41.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754340/75f9bafc)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164866_7708791_2da15516d5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754341/2da15516)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164870_9998729_aa325399e3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754342/aa325399)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164881_4469176_8b65635e39.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754344/8b65635e)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164886_9498020_0ee4bbbb0a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754345/0ee4bbbb)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164887_9815604_b4a1f3127a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754346/b4a1f312)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164899_1469649_ee209209e6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754347/ee209209)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164902_6815168_c67d44bf4c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754349/c67d44bf)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164910_4303287_39a57ca53a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754351/39a57ca5)  


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 01, 2014, 00:13:01


             27.06.2014. godine dru×enje gljivara iz Donjeg Miholjca, Umaga, Ivaneca i Rijeke kod "Anke Ro×anke" u Rogima...

             (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164442_1415046_5f613b6f9f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754268/5f613b6f)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164494_7863627_5765947061.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754275/57659470)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164519_1031215_55fb019372.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754276/55fb0193)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164522_1105702_9964c7191b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754277/9964c719)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164526_5204089_c16b5a43af.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754278/c16b5a43)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164535_6791827_f6738a9946.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754279/f6738a99)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164544_6593950_fb7b04dcd7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754280/fb7b04dc)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164549_1924819_697bdb020d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754281/697bdb02)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164558_5139853_b845fd1ed0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754282/b845fd1e)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164564_5441540_791c222600.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754283/791c2226)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164570_6636192_01681f3abf.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754284/01681f3a)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164576_9426469_de8ea5b87f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754285/de8ea5b8)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164577_9583307_c96aa1e81c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754286/c96aa1e8)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164590_4133932_f588e25b2c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754287/f588e25b)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164591_3040879_83be6906e7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754288/83be6906)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164594_1219484_b70c0998f5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754289/b70c0998)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164607_3514925_45c3d88813.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754291/45c3d888)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164613_3760857_3cd50ce328.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754292/3cd50ce3)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164622_1496165_61f72e15a5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754294/61f72e15)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164625_1148177_837eeb74b1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754295/837eeb74) 

    Lijepo i nezaboravno.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 01, 2014, 00:22:58


          28.06.2014. godine nakon Kama?nika nastavak u Rogima....

          (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164918_1755638_d0b5b8160b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754353/d0b5b816)

      (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164929_7192881_a3c44819ca.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754356/a3c44819) 

      a 29.06.2014. - rastanak uz ?obanac i klapsku pjesmu......

        (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164942_1551423_b825351b3f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754358/b825351b)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164957_1765160_a74045d0f5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754361/a74045d0)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164967_1352978_8d439bb4d2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754362/8d439bb4)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164974_2354651_c00dc258ac.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754363/c00dc258)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164977_5855022_c88e5af6c1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754364/c88e5af6)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164980_7300654_6cb07e94a9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754365/6cb07e94)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164989_5955277_6ede5171cd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754366/6ede5171)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164989_7691697_26f9d7bd01.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754367/26f9d7bd)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404164989_6657506_9280020266.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754368/92800202)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404165005_8569354_bd1331de24.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754369/bd1331de)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404165044_2388338_83fbcb7943.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754376/83fbcb79)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404165050_3497329_f050aca013.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754377/f050aca0)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0630/s_1404165057_8583859_b77a4c60e9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1754379/b77a4c60) 

i dogovor "VIDIMO SE USKORO" tu u Rogima.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: Zula na Srpanj 01, 2014, 20:39:51
evo joÜ malo o kama?niku!!! ;D

http://gorskenovosti.net/2014/06/28/danas-u-kamacniku-odrzan-jos-jedan-uspjesan-samit-gljivara-xiv-gljivarijada-i-xii-gljivarski-kotlic/ (http://gorskenovosti.net/2014/06/28/danas-u-kamacniku-odrzan-jos-jedan-uspjesan-samit-gljivara-xiv-gljivarijada-i-xii-gljivarski-kotlic/)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 02, 2014, 14:07:43


                    Sa malim zakaÜnjenjem  , ali opravdani razlog.


              07.06.2014. godine Sveti Ivan Zelina

(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302360_4139945_babafa8235.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757318/babafa82)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302361_4824233_a011a53d35.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757319/a011a53d)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302362_3864276_5b6c8de4bb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757320/5b6c8de4)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302370_8581334_10d92e86b9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757321/10d92e86)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302376_2969904_bbf8504f83.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757322/bbf8504f)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302379_1064405_348afa1d08.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757323/348afa1d)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302387_9098319_24bba65306.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757324/24bba653)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302389_5238898_bf8dd9c01c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757325/bf8dd9c0)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302396_8487557_bbd4725c3f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757326/bbd4725c)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302398_7330583_6146a8bb63.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757327/6146a8bb)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302403_5627375_eb16e42232.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757328/eb16e422)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302407_1740915_645c881398.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757329/645c8813)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302413_6360689_d28470d322.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757330/d28470d3)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302417_7937273_83731fb52c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757331/83731fb5)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302425_1835515_67b3b242f4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757332/67b3b242)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302425_7440704_4ddb7e4253.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757333/4ddb7e42)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302438_3177819_a3fc6ad010.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757334/a3fc6ad0)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302439_8375951_30bf6a7cd2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757335/30bf6a7c)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302439_7783123_50e87922b0.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757336/50e87922)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302449_1115987_f4d8a54b50.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757338/f4d8a54b)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302454_9173284_60e5b1d89f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757339/60e5b1d8)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302456_9216791_1c44f1f2fb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757341/1c44f1f2)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302465_1098098_db9e7319a3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757343/db9e7319)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302466_3226598_972f38a5e4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757344/972f38a5)

              (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0702/s_1404302472_9971561_2cf43a8898.jpg) (http://itmages.com/image/view/1757345/2cf43a88)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 13, 2014, 12:36:13           Prvi zajedni?ki izlet ?lanova UG "OÄUJKA" ove godine.

                  Klana, 12.07.2014. godine
                   
(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247035_1834640_d2b3fe0a7f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777539/d2b3fe0a)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247051_1513789_1d27933ab9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777541/1d27933a)
(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247034_7382464_36b268ae4d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777538/36b268ae)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247049_5238368_366571b3f3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777540/366571b3)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247052_2669224_7aab060905.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777542/7aab0609)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247063_7058916_8ce720003d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777544/8ce72000)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247064_2296885_fc635689d5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777545/fc635689) 

 Za roÜtiljom su me zamijenili Robert i naÜ novi ?lan gospodin Milorad
(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247068_2342832_08ffa587a3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777546/08ffa587)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247095_2709425_4b09797016.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777551/4b097970)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247096_6925777_2789eaf538.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777552/2789eaf5)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247107_2502269_038f922863.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777554/038f9228)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247064_2296885_fc635689d5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777545/fc635689)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247080_8593328_77c73a38cb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777548/77c73a38)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247080_1320601_95910b3d85.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777549/95910b3d)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247095_7440281_945bc9cdc2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777550/945bc9cd)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247109_6067325_3bfedfdf7a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777555/3bfedfdf)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247117_5594086_b1188b5039.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777557/b1188b50)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0713/s_1405247124_2337517_d596bf14c7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1777559/d596bf14)

         


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Rujan 22, 2014, 23:27:03

                  20.09.2014. godine gljivarijada u Li?u

      Lijepo, veselo, uspjeÜno, ni kiÜa nije mogla pokvariti I. gljivarijadu gljivarskog druÜtva Grljak Li?.

    Izlo×bu je postavio predsjednik HMGS-a Branko Bartoli?
   (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0922/s_1411419544_6577516_7200e36437.jpg) (http://itmages.com/image/view/1932187/7200e364)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0922/s_1411419582_9413473_5ab4b1847d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1932188/5ab4b184)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0922/s_1411419765_3775444_b1588bc238.jpg) (http://itmages.com/image/view/1932200/b1588bc2) 

(http://storage9.static.itmages.com/i/14/0922/s_1411419683_8044093_914b435266.jpg) (http://itmages.com/image/view/1932190/914b4352)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0922/s_1411419709_8806710_451c4e3724.jpg) (http://itmages.com/image/view/1932192/451c4e37)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0922/s_1411419712_9950797_00224972c8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1932193/00224972)

?lanovi UG "OÄUJKA" sakupili su najviÜe vrsta gljiva - 76 i osvojili prvo mjesto

(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0922/s_1411419777_4886758_61ef92071e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1932201/61ef9207)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0922/s_1411419725_8007435_1cb60f9502.jpg) (http://itmages.com/image/view/1932195/1cb60f95)

 Mirjana Zori? - GD "Kamilo Blagai?" -  imala je najljepÜi vrganj

(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0922/s_1411419732_7682741_6bf451b5f5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1932196/6bf451b5)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0922/s_1411419746_6100193_a10741b11e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1932197/a10741b1)

(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0922/s_1411419690_7246265_90fe7f768f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1932191/90fe7f76)


Zaslu×eni odmor i ru?ak
(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0922/s_1411419780_8003068_98796a114d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1932203/98796a11)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0922/s_1411419786_9085230_35fb50c548.jpg) (http://itmages.com/image/view/1932204/35fb50c5) 
(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0922/s_1411419718_1908854_6d8a5a7c0b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1932194/6d8a5a7c) 


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Rujan 30, 2014, 10:42:12

              "III.ME?UNARODNI SUSRET GLJIVARA"  - Skrad , 27.09.2014. godine

               
(http://storage8.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064019_8329148_41b4539102.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947001/41b45391)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064027_6627856_053187b39f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947002/053187b3)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064039_9267346_76749cfb88.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947012/76749cfb)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064043_6206554_395bbfe9fb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947015/395bbfe9)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064051_5201121_38a65a9f7b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947018/38a65a9f)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064085_4923579_55c2001b66.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947031/55c2001b)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064109_5760681_27993f6ee9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947041/27993f6e) 

(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064110_2484135_edda5e91e1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947042/edda5e91) 
(http://storage5.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064107_3536367_ab8601259e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947040/ab860125)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064104_7880356_6fd48c930f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947038/6fd48c93)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064111_3661929_61d3394327.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947043/61d33943)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064120_5251459_f11d7a9ac4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947047/f11d7a9a)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064099_3930239_a103893fc7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947036/a103893f)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064091_9713445_ca4f082188.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947033/ca4f0821)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064083_6482300_d2af3408f6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947030/d2af3408)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064069_1629996_9b5f63263a.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947025/9b5f6326)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064061_1165965_f24835ee2b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947021/f24835ee)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064053_7361708_5c666ab2eb.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947019/5c666ab2)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064047_7728738_8cfde9da9b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947016/8cfde9da)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064042_6256383_dfdb9ceecf.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947014/dfdb9cee)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064040_1263140_ce1237ecd3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947013/ce1237ec)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064035_2735878_e30e0e640b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947010/e30e0e64)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064027_2969547_382f81c0c3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947003/382f81c0)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064012_8765931_1dba9178e3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1946996/1dba9178)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064010_8383058_428bb21561.jpg) (http://itmages.com/image/view/1946995/428bb215)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064005_2284780_43ab5a6975.jpg) (http://itmages.com/image/view/1946992/43ab5a69)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064013_1493120_895d43769c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1946997/895d4376)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064073_7001169_75839e4631.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947027/75839e46)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064106_6875303_8f1a8bb8bf.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947039/8f1a8bb8)

       Bilo je ×ivo i veselo .... :) :) :) :D :D :D :D


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Rujan 30, 2014, 11:03:02


                    Skrad - II. dio

      NajljepÜa gljiva  - GD "AMANITA"  Sv. Ivan Zelina
    
(http://storage7.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064037_6840390_1a42c3dc6d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947011/1a42c3dc)

          Najve?a gljiva - DG LabinÜ?ine "MARTIN?ICA" - Labin
      
     (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064029_4486156_188a3830f7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947005/188a3830)

      Najbolji u poznavanju gljiva - svih 15 izlo×enih na stolu - Marijan Begedin - GD "KARLOVAC" - Karlovac
     (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064048_7156349_e7b713c5e6.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947017/e7b713c5)
      (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064100_1744339_11cda23105.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947037/11cda231)

     i Bruno MatoÜi? - DG LabinÜ?ine "MARTIN?ICA"  Labin
     (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064061_1628177_c67333ef87.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947022/c67333ef)


    Podjela zahvalnica za sudjelovanje..
  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064117_6838466_e3cf180a4b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947045/e3cf180a)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064081_5361575_fb63d838d7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947029/fb63d838)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064074_1444956_239f36d4d2.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947028/239f36d4)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064071_5384371_be99428962.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947026/be994289)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064061_1628177_c67333ef87.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947022/c67333ef)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064033_7214751_7e265634f3.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947008/7e265634)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064030_2444916_3115b4ceac.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947006/3115b4ce)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064004_2794052_0dbd32d7ed.jpg) (http://itmages.com/image/view/1946991/0dbd32d7)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064013_1958589_ab6f17ac7e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1946998/ab6f17ac)  

   Gospodin Jo×e KovÜe - ?lan MD "KOSTANJEVKA" Zre?e - predsjednik komisije za takmi?enje u poznavanju gljiva

      (http://storage9.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064063_9179250_ed4c7bfec5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947023/ed4c7bfe)


      Najstarija gljivarica iz UG "OÄUJKA" - Rijeka , gospo?a Marija Hrovat

          
      (http://storage5.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064035_1700811_d3f2f3468e.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947009/d3f2f346)

   i najmla?a gljivarica iz Rijeke

          (http://storage6.static.itmages.com/i/14/0930/s_1412064056_4179438_c6dabd7d7f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1947020/c6dabd7d)


   Pozdrav svima i vidimo se slijede?e godine na istom mjestu    :) :D :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Listopad 05, 2014, 02:49:09     MULJAVE 04.10.2014. godine - nezaboravno gljivarsko dru×enje...

(http://storage7.static.itmages.com/i/14/1005/s_1412469653_3090451_4e3c910ece.jpg) (http://itmages.com/image/view/1956272/4e3c910e)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/1005/s_1412469660_6508925_f06f020ead.jpg) (http://itmages.com/image/view/1956274/f06f020e)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/1005/s_1412469664_2637259_c6d0df4036.jpg) (http://itmages.com/image/view/1956275/c6d0df40)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/1005/s_1412469680_5903552_ce35f4cc98.jpg) (http://itmages.com/image/view/1956279/ce35f4cc)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/1005/s_1412469686_2633625_2e4a8ad8b9.jpg) (http://itmages.com/image/view/1956280/2e4a8ad8)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/1005/s_1412469692_2147003_d835632c86.jpg) (http://itmages.com/image/view/1956281/d835632c) 

(http://storage8.static.itmages.com/i/14/1005/s_1412469699_4477239_5d1fc2c3d4.jpg) (http://itmages.com/image/view/1956283/5d1fc2c3)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/1005/s_1412469704_7320048_deaf4f623b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1956284/deaf4f62)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/1005/s_1412469714_4078715_a344cd7cbd.jpg) (http://itmages.com/image/view/1956285/a344cd7c)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/1005/s_1412469750_6248985_af56931b34.jpg) (http://itmages.com/image/view/1956288/af56931b)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/1005/s_1412469752_3500034_22a74bcfe5.jpg) (http://itmages.com/image/view/1956289/22a74bcf) 

(http://storage8.static.itmages.com/i/14/1005/s_1412469779_7919223_5c90d42c17.jpg) (http://itmages.com/image/view/1956293/5c90d42c)(http://storage5.static.itmages.com/i/14/1005/s_1412469792_7261336_f2f8734269.jpg) (http://itmages.com/image/view/1956295/f2f87342) :) :) ;) ;) :-* :-* :-* :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Listopad 16, 2014, 16:57:53


            Sakupljanje gljiva za izlo×bu - gljivarska reporta×a ????

               - rano ujutro kiÜaaaaaaaaaaa.....

(http://storage7.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413470441_7236366_f2d2e659ab.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981930/f2d2e659)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413470419_5126882_311b0b27ca.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981926/311b0b27) 

(http://storage7.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413468956_7061513_01c543bfb1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981844/01c543bf)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413468975_7860356_a55e34bd43.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981846/a55e34bd)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413468987_6324037_23854c9c75.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981847/23854c9c)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413468988_4945238_d141c34681.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981848/d141c346)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413468992_6465938_e72e4f74ab.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981849/e72e4f74)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413469023_5224879_8bc6c01688.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981853/8bc6c016)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413469039_8442157_45334f86db.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981855/45334f86)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413469049_2023888_09e9aad543.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981857/09e9aad5) 

tra×e se gljive i ovako
(http://storage8.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413468962_7557810_09601db81b.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981845/09601db8)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413468997_3684515_1a55de5fe7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981850/1a55de5f)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413469016_2812057_2c6a6e48e8.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981852/2c6a6e48) 

- potoci nabujali, vode sa svih strana

(http://storage7.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413469026_3398855_f9d9210f67.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981854/f9d9210f)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413469007_6673572_046040c97c.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981851/046040c9)

- Üuma u Lepenicama -Fu×ine  -

(http://storage6.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413469066_9519834_159d96e50d.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981859/159d96e5)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413469067_3503352_985cd0a8b1.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981860/985cd0a8)

- do?ekali su nas i ostaci tu?e u Fu×inama

(http://storage8.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413469086_2775497_7a25f945e7.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981861/7a25f945)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413469066_7262523_19fdf9e86f.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981858/19fdf9e8)

- kraj sakupljanja gljiva na Kupjaku, pored doma "Anka Ro×anka"

(http://storage9.static.itmages.com/i/14/1016/s_1413469096_7397829_b2bc511e01.jpg) (http://itmages.com/image/view/1981863/b2bc511e)


 - naÜla sam i jednu jedinu malu muharu  i bila sam presretna......

Gljive su  sakupljali ?lanovi DGL "Martin?ice" iz Labina  i mala.
Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Listopad 31, 2014, 00:58:02                      Brtonigla, 25.10.2014 godine - me?unarodno gljivarsko dru×enje........

(http://storage9.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712638_4503134_b935a4f06c.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014835/b935a4f0)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712641_4409678_cd4d5471bd.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014836/cd4d5471)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712644_1777185_c3d61919f0.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014837/c3d61919)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712650_9097117_0273972ac5.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014838/0273972a)
nije bilo gljiva, nije nam to bilo ni va×no......

(http://storage8.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712652_6749271_915d4fbaf3.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014839/915d4fba)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712659_3339760_2e469745fd.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014840/2e469745)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712660_1760589_61ff2f629a.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014841/61ff2f62) 

-lijepo smo se dru×ile sa ?lanovima DGL"MARTIN?ICA" iz Labina.....pala je i pjesma u Üumi...

(http://storage7.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712665_1463909_469ae92175.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014843/469ae921) 

- a po povratku u Üator NataÜa, Branko i Marino morali su izabrati najljepÜu i najve?u gljivu.......
(http://storage7.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712681_6607970_55cfe6ebff.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014848/55cfe6eb)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712681_5624743_63623a324d.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014849/63623a32)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712685_4123851_24765da13e.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014850/24765da1) 

(http://storage8.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712633_5431515_0dda6839d6.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014834/0dda6839)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712632_6732693_3571015ce0.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014832/3571015c)(http://storage8.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712633_5863989_0ae3dd7bae.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014833/0ae3dd7b)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712691_2854365_219f431bde.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014853/219f431b)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712697_2658716_ab9b457687.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014854/ab9b4576)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712699_5243847_de456ee406.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014855/de456ee4) 

- podjela nagrada za najljepÜu i najve?u gljivu...
(http://storage9.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712701_6296177_51428e2023.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014856/51428e20)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712702_6698200_868ef0fc12.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014857/868ef0fc)  (http://storage7.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712703_7103210_e835ac35ea.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014858/e835ac35)  (http://storage8.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712706_3569354_966cd00f97.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014859/966cd00f)  (http://storage9.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712711_3707654_77d05909f7.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014860/77d05909)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712711_8435293_51f8396bd6.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014861/51f8396b)  (http://storage5.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712711_8483107_2f8119c20e.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014862/2f8119c2)  (http://storage6.static.itmages.com/i/14/1030/s_1414712714_2867786_334f0d8b0c.jpg) (http://itmages.com/image/view/2014863/334f0d8b) 


Lijepo i nezaboravnoo...... :) :) :) :) :-* :-* :-* :-*


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: ZCOBAN na Studeni 18, 2014, 07:26:46
Pozdrav iz GU "Kotr?"-Daruvar
www.mikologija.bloger.hr (http://www.mikologija.bloger.hr)Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Sije─Źanj 18, 2015, 13:16:50


            05.04.2008. godine - Umag

               (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0118/s_1421583250_8264205_ab6ba813bb.jpg) (http://itmages.com/image/view/2199262/ab6ba813)


                  Lijepi i mladi.... :) :) :) :)

foto: posu?eno od DG "BOLETUS" BujÜtine


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Travanj 14, 2015, 17:05:32


                           GLJIVARSKO DRUÄENJE NA RJE?INI

       Okupljanje na okretiÜtu autobusa u Kukuljanima

          (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429023313_6068442_524c116385.jpg) (http://itmages.com/image/view/2458851/524c1163)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429023307_5948763_eedbb08f91.jpg) (http://itmages.com/image/view/2458848/eedbb08f)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429023326_5305971_06cc08cd12.jpg) (http://itmages.com/image/view/2458858/06cc08cd)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429023330_3293464_722268e48e.jpg) (http://itmages.com/image/view/2458860/722268e4)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429023309_1830775_84d70bb668.jpg) (http://itmages.com/image/view/2458850/84d70bb6)


  Poneki su uzeli malo "goriva" pred odlazak u potragu za gljivama.

 (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429023328_8213794_cf75578af9.jpg) (http://itmages.com/image/view/2458859/cf75578a)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429023333_1158368_a569ba37ae.jpg) (http://itmages.com/image/view/2458862/a569ba37)

   Malo hodanja, ali gljiva nigdje...

(http://storage2.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429023320_9000834_2d2160e316.jpg) (http://itmages.com/image/view/2458853/2d2160e3)


         Nastavak dru×enja uz roÜtilj....

(http://storage4.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429023324_2083456_d9e1a5c55f.jpg) (http://itmages.com/image/view/2458856/d9e1a5c5)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429023334_6321708_b51efd4049.jpg) (http://itmages.com/image/view/2458863/b51efd40)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429023308_3949696_a9c828434a.jpg) (http://itmages.com/image/view/2458849/a9c82843)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429023303_5326112_83869396c0.jpg) (http://itmages.com/image/view/2458846/83869396)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429023300_8657539_6f9674198a.jpg) (http://itmages.com/image/view/2458845/6f967419) 


   Bilo je lijepo i nezaboravno, a ponoviti ?emo uskoro...

Foto:  Anamarija Mandi? i Nikola Mikul?i?


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Travanj 14, 2015, 18:13:34


                  Izlet na Rje?inu mojim okom ( koliko sam stigla)


         (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429027368_2760391_512aaf654f.jpg) (http://itmages.com/image/view/2459043/512aaf65)   (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429027377_1320615_9c73d18f43.jpg) (http://itmages.com/image/view/2459045/9c73d18f)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429027424_4564592_3d4ec2dd81.jpg) (http://itmages.com/image/view/2459052/3d4ec2dd)    (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429027435_5584208_25e954e25f.jpg) (http://itmages.com/image/view/2459056/25e954e2)   

pala je i pjesma...
(http://storage2.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429027446_3308074_3d7cd70519.jpg) (http://itmages.com/image/view/2459057/3d7cd705)
(http://storage4.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429027435_9773706_602cdc031b.jpg) (http://itmages.com/image/view/2459055/602cdc03)   (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429027448_7075330_15e00ce01e.jpg) (http://itmages.com/image/view/2459058/15e00ce0)   (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429027459_4705170_ac4a5c0cd8.jpg) (http://itmages.com/image/view/2459061/ac4a5c0c)   (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429027452_4058554_7bfd4a3600.jpg) (http://itmages.com/image/view/2459059/7bfd4a36)

  JoÜko pregledava roÜtilj....

(http://storage3.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429027462_4330143_689f95731b.jpg) (http://itmages.com/image/view/2459062/689f9573)

 I na kraju, ono Üto najviÜe volim nakon povratka iz Üume....predobra kava u ?avlima...

      (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0414/s_1429027459_2304328_bc54a12d80.jpg) (http://itmages.com/image/view/2459060/bc54a12d)
 


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Travanj 20, 2015, 17:29:06


          Smr?kijada
Iza nas je prva ovogodiÜnja gljivarijada -Smr?kijada koju je i ove godine tradicionalno organiziralo GD Smr?ak iz ?akovca. Gljivarijadu je pohodilo 13 ?lanova naÜe Udruge. Iako je jutro bilo kiÜno i prognoza loÜa, tamo nas je do?ekalo proljepÜanje za koje se pobrinuo naÜ kolega gljivar -meteorolog, gospodin Sijerkovi?. Nakon srda?nog do?eka i domjenka, krenuli smo puni nade u dobru berbu. Prema rije?ima doma?ina smr?ci joÜ nisu po?eli rasti tek se pojavi tu i tamo koji. Teren nam je bio poznat od proÜle godine tako da smo uspjeli na?i preko 60 smr?aka ukupne te×ine 610 g, koji su nam bili dovoljni za ukupno osvojeno drugo mjesto. Osim smr?aka naÜlo se i lijepih primjeraka Ükriplina. Dojmovi su odli?ni i nakon ovog uspjeha imamo joÜ viÜe samopouzdanja za predstoje?e gljivarijade.


(http://storage1.static.itmages.com/i/15/0420/s_1429543444_6078327_6836496392.jpg) (http://itmages.com/image/view/2476880/68364963)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0420/s_1429543501_5925143_46bc7154ec.jpg) (http://itmages.com/image/view/2476888/46bc7154)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0420/s_1429543498_9807352_acb0a2b7a2.jpg) (http://itmages.com/image/view/2476887/acb0a2b7)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0420/s_1429543494_8356529_8536fe503d.jpg) (http://itmages.com/image/view/2476884/8536fe50)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0420/s_1429543494_7788134_8034a7bd71.jpg) (http://itmages.com/image/view/2476883/8034a7bd)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0420/s_1429543684_5173606_906f3ffad7.jpg) (http://itmages.com/image/view/2476902/906f3ffa)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0420/s_1429543682_4821577_935563a11c.jpg) (http://itmages.com/image/view/2476900/935563a1)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0420/s_1429543677_2961041_4020fb7475.jpg) (http://itmages.com/image/view/2476897/4020fb74)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0420/s_1429543671_5716961_a165d956c7.jpg) (http://itmages.com/image/view/2476894/a165d956)


Tekst i foto: Miroslav Ri?ko


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Svibanj 03, 2015, 09:54:50


                 Iako je ovo radna akcija, ipak je i gljivarska reporta×a.

                Pripremanje gljivarske ku?e "Anka Ro×anka" za sezonu . Vrijedni ?lanovi iz GD "K.Blagai?a", GD "Sesvete" i UG "O×ujka",
                 dali su sve od sebe da o?iste, te  poprave prozore , vrata,ventile za vodu,kotli?e , podove i joÜ neke  nedostatke bez kojih se gljivarska ku?a ne bi mogla koristiti.

               
(http://storage1.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637636_3118274_7aa1696936.jpg) (http://itmages.com/image/view/2513992/7aa16969) 
(http://storage3.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637645_4509108_684cca73c6.jpg) (http://itmages.com/image/view/2513993/684cca73)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637646_1086703_d067e272ef.jpg) (http://itmages.com/image/view/2513995/d067e272)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637761_6689527_5aa879fe70.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514014/5aa879fe)


       Bila su to dva prekrasna radna dana, sa predivnim i jako vrijednim gljivarima.

(http://storage4.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637647_3015845_0ba40a97e9.jpg) (http://itmages.com/image/view/2513997/0ba40a97)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637657_9251671_19d1a5d0fd.jpg) (http://itmages.com/image/view/2513998/19d1a5d0)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637660_8082929_33c06e11da.jpg) (http://itmages.com/image/view/2513999/33c06e11)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637664_1587841_c1a689339e.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514001/c1a68933) 


     (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637680_1492092_1a00cc411b.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514002/1a00cc41)      (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637683_1492092_ed5da17245.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514003/ed5da172)          (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637705_6843093_d2cd4b0e9a.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514005/d2cd4b0e) 

   Izvor Kupice....
(http://storage4.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637718_8900698_f8359e0fdb.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514007/f8359e0f)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637724_4106208_688b0fa3ca.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514008/688b0fa3)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637727_9166720_6381d20e7a.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514009/6381d20e) 
(http://storage4.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637747_3649878_fda4933517.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514011/fda49335)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637748_3649878_aace0d7b71.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514012/aace0d7b)


       Gljivarska ku?a "Anka Ro×anka"

      (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637763_9988882_df46903d06.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514015/df46903d)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637758_6791864_13db59e054.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514013/13db59e0)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637779_2323608_8aa8c7bf7f.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514018/8aa8c7bf)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637784_9988882_a77c45fb6e.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514019/a77c45fb) 

(http://storage2.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637790_5416352_6b0ec4fd9a.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514021/6b0ec4fd)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637794_2080491_62722ed21d.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514022/62722ed2)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637798_3873851_1c831b0c5c.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514023/1c831b0c)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637800_7447571_1ee8055d0d.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514024/1ee8055d)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637808_6129644_f6a08bc506.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514025/f6a08bc5) 

 


 (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637833_4246025_2ac1fef295.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514027/2ac1fef2)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637852_2323745_3e1bc3fcab.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514029/3e1bc3fc)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637833_4114446_45e1975b63.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514028/45e1975b)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637818_9412298_ad1ecbdc74.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514026/ad1ecbdc)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637878_8345472_aa414cb511.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514033/aa414cb5)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637889_8084607_e397806935.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514035/e3978069)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637891_3398852_9ccce0db11.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514036/9ccce0db)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637899_5324274_097a8b921c.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514037/097a8b92) 

Malo nas je bilo, ali je gljivarska ku?a spremna za gljivare.....

(http://storage3.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637909_1538512_d4efae82d9.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514038/d4efae82)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0503/s_1430637910_3777069_8f418ff59a.jpg) (http://itmages.com/image/view/2514039/8f418ff5)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Svibanj 10, 2015, 10:11:21

   Fu×ine, 09.05.2015. godine

    Gljivarsko dru×enje GD Grljak Li? Iz Li?a i TZ Fu×ine....

   (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0510/s_1431244730_2338004_1c72586e08.jpg) (http://itmages.com/image/view/2535856/1c72586e)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0510/s_1431244746_4959957_da3517fdcc.jpg) (http://itmages.com/image/view/2535858/da3517fd)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0510/s_1431244779_9751271_3edb8e51c4.jpg) (http://itmages.com/image/view/2535865/3edb8e51)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0510/s_1431244789_8520344_918531bdd9.jpg) (http://itmages.com/image/view/2535866/918531bd)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0510/s_1431244793_3330887_60ba66255d.jpg) (http://itmages.com/image/view/2535867/60ba6625)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0510/s_1431244799_8771717_99bf0c2203.jpg) (http://itmages.com/image/view/2535868/99bf0c22)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0510/s_1431244804_4628816_e538e6bff2.jpg) (http://itmages.com/image/view/2535869/e538e6bf)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0510/s_1431244809_7874519_2da68991a9.jpg) (http://itmages.com/image/view/2535870/2da68991)Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 07, 2015, 12:33:19

                 06.06.2015. godine - ribnjak "Mokrice"

                    Gljivarsko dru×enje u organizaciju Gljivarske udruge "AMANITA" iz Svetog Ivana Zeline

                                      
                    


                 13. Me?unarodna zelinska gljivarijada je protekla po lijepom , sun?anom vremenu. Gljivarjadu je posjetilo 12 udruga:
            GD "Ivan Focht" iz Kutine, GD "Smr?ak" iz ?akovca, GD "Sun?anica-Samobor", GD "O×ujka" iz Rijeke, GD "Grljak" iz Li?a,
            GD "Blagva" iz Zagreba, GD "Sesvete", GD "Ivanec", GD "Karlovac", GD "Donji Miholjac", GD "Kamilo Blagai?" iz Zagreba i
            GD "Medenka" iz Zlatara. Nakon pozdravne rije?i doma?ina i obr?anja okupljenima direktorice TZ grada Sv.I.Zeline gospo?e
            Marinke Zub?i? , krenulo se u Üume po gljive. Gljiva nije bilo u velikom broju, ali najuporniji su uspjeli solidno popuniti koÜare.
            Odr×ano je natjecanje u kategoriji za-najviÜe ubranih vrsta gljiva, a prvu nagradu je osvojila kombinirana mlada ekipa GD "Smr?ak"
            ?akovec i GD Kamilo Blagai?. Oni su uspjeli prona?i 31 vrstu. Drugo mjesto je osvojilo GD "Sun?anica-Samobor" sa 29 ubranih
            vrsta, dok je tre?e bilo GD Ivanec sa 21 ubranom vrstom. Pobjedni?ku najljepÜu gljivu je ubrao Dr×islav Tadi? ( GD "Grljak" LI?),
            xylaria polymorpha. Svi nagra?eni su dobili pehare koje je izradila umjetni?ka radionica Udruge Srce iz Svetog Ivana Zeline. Nakon
            podjele zahvalnica u?esnicima i odr×anih govora predsjednika HMGS-a, gospodina Branka Bartoli?a i gradona?elnika Sv.I.Zeline ,
            gospodina Hrvoja KoÜ?eca, podjeljen je gljivarski gulaÜ naÜih vrijednih kuhara. NaÜ se poznati pjeva? Mladen Kos pobrinuo za nastavak
            dru×enja uz pjesmu i ples. Odr×ano je i natjecanje u plesu, a pobjedni?ki parovi su za nagradu dobili dobro rashla?eni pjenuÜac.

                Na kraju bih se zahvalio svim vrijednim ?lanovima GU "Amanita" Sv.I.Zelina jer bez njihove potpore i anga×mana u pripremama i organizaciji,
                Gljivarija de ne bi bilo. Nadam se da ?e ova Gljivarijada svim sudionicima ostati u lijepom sje?anju i sa ×eljom da sve ponovimo dogodine.
                                    
                                             Miroslav Ri?ko            


  
       (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685693_7742074_6c388c4830.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619665/6c388c48)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685696_8482905_db54f9078d.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619666/db54f907)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685683_5668770_342f3668ee.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619663/342f3668)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685681_2976469_6cc417b9d1.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619662/6cc417b9)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685671_1416033_687c510419.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619660/687c5104)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685654_8180374_28077d54eb.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619657/28077d54)  
    (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685648_6087120_d1197bf52f.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619656/d1197bf5)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685645_1104774_4fa4866352.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619655/4fa48663)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685637_1625204_35238718b0.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619653/35238718)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685629_6095519_7d15f619e1.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619652/7d15f619)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685623_7345242_921d34c917.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619651/921d34c9)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685597_9984135_2046ac7ec6.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619646/2046ac7e)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685589_1476631_169bfd3cb3.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619643/169bfd3c)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685583_7244369_034042339c.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619641/03404233)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433687319_8912420_cf8eac00bc.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619723/cf8eac00)(http://storage2.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685579_8482004_2dfcc85122.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619640/2dfcc851)   (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685575_9156983_4e8542ea9b.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619639/4e8542ea)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685570_3127242_1c7a901f01.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619635/1c7a901f)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685536_6164081_c0063f4334.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619627/c0063f43)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433687423_7231578_91d1072144.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619731/91d10721)(http://storage4.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433687485_7065142_59e15809c4.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619734/59e15809)  
(http://storage3.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685554_1916680_412cd684da.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619633/412cd684)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685531_2448208_1cff7c5f8e.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619624/1cff7c5f)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685530_2733759_a73975b4b6.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619623/a73975b4)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433687938_9277788_f2370c065e.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619798/f2370c06)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433687612_1238191_03a46b9198.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619743/03a46b91)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433687599_6122071_85553cc3be.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619742/85553cc3)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433687559_2178573_303210b16f.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619738/303210b1)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685611_1502907_2c895b0b63.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619649/2c895b0b)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0607/s_1433685701_8066950_c0a2c392d7.jpg) (http://itmages.com/image/view/2619667/c0a2c392)  


Foto: Miroslav Ri?ko


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 16, 2015, 11:29:39
                   
       
                           BLAGIJADA, 13.06.2015. godine - KustoÜije


                  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0616/s_1434446611_5932067_2516f29b0f.jpg) (http://itmages.com/image/view/2647110/2516f29b)         (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0616/s_1434446616_7281697_eca857a588.jpg) (http://itmages.com/image/view/2647116/eca857a5)     (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0616/s_1434446619_1157434_e33c4208e4.jpg) (http://itmages.com/image/view/2647119/e33c4208)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0616/s_1434446622_9565047_8a665e5c25.jpg) (http://itmages.com/image/view/2647121/8a665e5c)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0616/s_1434446622_5238305_83849ef9f4.jpg) (http://itmages.com/image/view/2647122/83849ef9)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0616/s_1434446616_2149957_05c2e1465f.jpg) (http://itmages.com/image/view/2647114/05c2e146)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0616/s_1434446611_1140169_8b959774d7.jpg) (http://itmages.com/image/view/2647111/8b959774)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0616/s_1434446605_7092280_f8e5fc81f2.jpg) (http://itmages.com/image/view/2647106/f8e5fc81) 

  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0616/s_1434446619_8063339_186806b41b.jpg) (http://itmages.com/image/view/2647118/186806b4)
(http://storage3.static.itmages.com/i/15/0616/s_1434446610_5002755_0b3a862259.jpg) (http://itmages.com/image/view/2647109/0b3a8622) 
    (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0616/s_1434446612_6332727_40827156c4.jpg) (http://itmages.com/image/view/2647112/40827156)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0616/s_1434446623_4999186_3395f49a72.jpg) (http://itmages.com/image/view/2647123/3395f49a)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0616/s_1434446621_5527186_06d0aab874.jpg) (http://itmages.com/image/view/2647120/06d0aab8) 

Pusa za rastanak....

   (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0616/s_1434446618_4238945_37814a162c.jpg) (http://itmages.com/image/view/2647117/37814a16)

Foto: NataÜa Bla×evi?- Star?evi? i Josip Levani?


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Lipanj 22, 2015, 10:38:03

   Rogi, 20.06.2015. godine


             (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0622/s_1434962165_5424375_63bf2095d7.jpg) (http://itmages.com/image/view/2663407/63bf2095)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0622/s_1434962163_9246402_058ea394cc.jpg) (http://itmages.com/image/view/2663406/058ea394)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0622/s_1434962141_1225082_76d3775c94.jpg) (http://itmages.com/image/view/2663404/76d3775c)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0622/s_1434962135_9794246_e55a805f57.jpg) (http://itmages.com/image/view/2663401/e55a805f)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0622/s_1434962117_4398457_c5674bb223.jpg) (http://itmages.com/image/view/2663400/c5674bb2)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0622/s_1434962112_2450903_69749a2d70.jpg) (http://itmages.com/image/view/2663399/69749a2d)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0622/s_1434962105_4384610_cb6f4f2402.jpg) (http://itmages.com/image/view/2663398/cb6f4f24)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0622/s_1434962103_4776410_c5d6e02bf7.jpg) (http://itmages.com/image/view/2663397/c5d6e02b)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0622/s_1434962093_2940620_6a1675fae0.jpg) (http://itmages.com/image/view/2663396/6a1675fa)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0622/s_1434960072_6715573_76d3775c94.jpg) (http://itmages.com/image/view/2663280/76d3775c)  

Antun, Danica, Marija i Ivo.


Naslov: Odg: Gljivarske reporta×e
Autor: mala na Srpanj 20, 2015, 12:16:42


     I ?lanovi GD "MAGLEN" iz Oroslavja, dali su svoj doprinos oko ure?enja "Anke Ro×anke".


       (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0720/s_1437385469_1860725_f26dfbb4d1.jpg) (http://itmages.com/image/view/2780966/f26dfbb4)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0720/s_1437385472_1301051_c35cfaa9cf.jpg) (http://itmages.com/image/view/2780968/c35cfaa9) 
   (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0720/s_1437385475_5561594_0ba4d6aae8.jpg) (http://itmages.com/image/view/2780969/0ba4d6aa) 
(http://storage4.static.itmages.com/i/15/0720/s_1437385499_9206472_447dfb1619.jpg) (http://itmages.com/image/view/2780970/447dfb16)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0720/s_1437385503_1745787_b2c6ad95e4.jpg) (http://itmages.com/image/view/2780972/b2c6ad95)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0720/s_1437385502_1730223_3466e5848e.jpg) (http://itmages.com/image/view/2780971/3466e584)    Gospodin Kruno i pet ?lanova GD "Maglen" o?arani su ljepotama Gorskog Kotara i ka×u:  Vidimo se uskoro !
   


Naslov: Odg: Gljivarske reporta´┐Że
Autor: mala na Rujan 07, 2015, 15:17:12


                    Postavljanje i izlo┼żba gljiva na "U─Źkarskom sajmu" - Poklon , 05. i 06.09.2015.godine

       Izlo┼żbu su postavili Predrag Grubi┼íi─ç - predsjednik UG "O┼ŻUJKA" iz Rijeke i Miroslav Praskalo - predsjednik GD "┼ŻURNADA " iz Ka┼ítelira.
Pomo─çnici: Marija , Branko i Blanka.


           (http://storage5.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631182_4335481_bcb8209d3e.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972378/bcb8209d)  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631194_8842583_96efae5b07.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972380/96efae5b)  (http://storage9.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631200_2706914_89d0ed24a9.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972382/89d0ed24)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631215_7500643_e5330bfc1d.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972386/e5330bfc)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631225_4508835_c2d1bd9f45.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972387/c2d1bd9f)  (http://storage5.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631228_5922726_19c732f456.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972388/19c732f4)  (http://storage8.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631241_1203957_569673cbb5.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972392/569673cb) 


    06.09.2015. - "U─Źkarski sajam"

   Zadovoljni smo , jer je izlo┼żbu gljiva pogledalo jako puno posjetitelja sajma.

  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631257_2756936_d22945065c.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972395/d2294506)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631258_5351888_1855856bf4.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972396/1855856b)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631271_5881512_9a74833053.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972397/9a748330)  (http://storage5.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631277_5425930_ce8753a78e.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972399/ce8753a7)  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631289_9549959_c50c235643.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972401/c50c2356)  (http://storage9.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631294_2889658_12bf9ccd03.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972402/12bf9ccd)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631297_9686835_cac57b3b10.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972403/cac57b3b)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0907/s_1441631307_9473327_38c5db02cf.jpg) (http://itmages.com/image/view/2972404/38c5db02) 


Naslov: Odg: Gljivarske reporta´┐Że
Autor: mala na Rujan 20, 2015, 09:22:11


                     
        Miroslav Ri─Źko

                        Gljivarijada LI─Ź

          Iza nas je prekrasno dru┼żenje u Li─Źu u organizaciju GD "Grljak" Li─Ź.Na gljivarijadi je u─Źestvovalo stotinjak gljivara iz desetak gljivarskih dru┼ítava.
          ┼áestero─Źlana ekipa na┼íe Udruge je po lijepom vremenu oti┼íla u branje na dvije razli─Źite lokacije i uspjela prikupiti 73 vrste gljiva. Bilo je tu vrganja,
          lisi─Źki,svilenkastih vitezovki,kostanjevki,krasnica i svakakvih vrsta koje se kod nas ne vi─Ĺaju jer rastu isklju─Źivo u crnogori─Źnim ┼íumama. Sve ubrane
          gljive su prijavljene za nagrade u kategoriji najvi┼íe ubranih vrsta i najljep┼íeg ubranog vrganja. Nagra─Ĺivala se i najsimpati─Źnija udruga ili dru┼ítvo .
          Komisiju za prebrojavanje i ocjenjivanje su ─Źinili prof.Bo┼żac i biv┼íi predsjednik HGMS-a gospodin Vahtari─ç. Na┼żalost ovaj put nismo uspjeli osvojiti
          nagradu jer je vi┼íe vrsta od nas ubralo GD "Medenka" Zlatar sa 78 ubranih vrsta tj. pet vi┼íe od nas. No zato je na┼ía ─Źlanica Katica Paulus dobila
          nagradu za najljep┼íi ubrani vrganj. Nagra─Ĺeni su uz pokale dobili i po vre─çu krumpira, dok je nagradu za najsimpati─Źnije dru┼ítvo dobila ekipa
          roditelja s malom djecom i psom (uistinu simpati─Źna ekipa), koja je za nagradu dobila pokal i tortu. Zahvaljujemo organizatorima na dobroj organizaciji
           i lijepom dru┼żenju te se puni optimizma spremamo za odlazak idu─çu subotu u Skrad, kada GD "O┼żujka " iz Rijeke slavi 30 godina svog postojanja.     (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442733347_8534993_d820973b01.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015014/d820973b)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442733351_3203060_c6c97a1ef1.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015015/c6c97a1e)  (http://storage9.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442733343_9107703_cb36554e6a.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015010/cb36554e)  (http://storage6.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442733355_3641649_7eaa752f85.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015017/7eaa752f)  (http://storage9.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442733343_1180786_4b6a80a436.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015011/4b6a80a4)  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442733357_8715089_567b0a5440.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015018/567b0a54)(http://storage3.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442733330_6157253_c1ec1faaf2.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015004/c1ec1faa)  (http://storage5.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442733334_4894668_8991b73bf5.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015006/8991b73b)  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442733336_8049918_9cd004f1a3.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015008/9cd004f1)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442733347_9567465_146be9d176.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015013/146be9d1)  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442733357_9212425_fb73deafe7.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015019/fb73deaf)  (http://storage8.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442733339_2149404_1210747001.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015009/12107470)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442733332_7799628_a83863a7ef.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015005/a83863a7)


foto: Miroslav Ri─Źko


Naslov: Odg: Gljivarske reporta´┐Że
Autor: mala na Rujan 20, 2015, 09:39:18


         
              Miroslav Ri─Źko
                  13. rujan u 18:38
                                                       DANI VRGANJA U PAKI
Odr┼żana je druga manifestacija DANI VRGANJA u Paki. Ove godine je uz gljivare na┼íe Udruge u─Źestvovalo jo┼í nekoliko gljivara i GD "Kamilo Blagai─ç" i GD Sesvete. Naravno organizator je pozvao i predsjednika HMGS-a koji odr┼żao determinaciju ubranih gljiva ipredavanje. Mislim da je dobar potez organizatora ┼íto je uklju─Źio HMGS, jer je Paka kraj u koje je tradicija branja vrganja velika i kad se ─Źuje da su na Paki po─Źeli ljudi uz cestu prodavati vrganje to je znak i nama da je vrijeme za odlazak u ┼íumu. Unato─Ź tome primjetili smo da gljivari jako malo znaju o gljivama op─çenito, a sreli smo i ljude koji su nosili pune torbe otrovnih zavodnica u uvjerenju da su nabrali lisi─Źke. Svi oni koji bi ┼żeljeli istra┼żiti bogatstvo gljiva koje skrivaju ┼íume u okolici Pake informacija da je za ─Źlanove Saveza iznos dnevne naknade za branje gljiva 5kn tj. imamo popust 50%. Naknadu je po uzoru na Hrvatske ┼íume uvela Udruga ┼íumoposjednika "Graber" , jer su u tom kraju ┼íume 100% u privatnom vlasni┼ítvu. Naknada je simboli─Źna, a naknada za branje se mo┼że kupiti na nekoliko usputnih lokacija. Uz bogat i raznolik program, odr┼żano je i natjecanje u branju vrganja, kao i demonstracija tra┼żenja tartufa, kojih ima u tim ┼íumama. Jedan, netom iskopan primjerak crnog tartufa dr┼żi Mladen Jakopovi─ç,ina─Źe glavni organizator cijele manifestacije i predsjednik U┼á "Graber".


             (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442734606_6536751_da1a5f4834.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015060/da1a5f48)  (http://storage6.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442734612_9816875_e3a542b168.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015064/e3a542b1)  (http://storage6.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442734612_4032064_2d90956757.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015065/2d909567)  (http://storage5.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442734608_1146855_73ad0b56b2.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015063/73ad0b56)  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/0920/s_1442734615_9236140_0adb0c9db6.jpg) (http://itmages.com/image/view/3015066/0adb0c9d)

foto: M. Ri─Źko


Naslov: Odg: Gljivarske reporta´┐Że
Autor: mala na Rujan 29, 2015, 07:59:03

                    "IV.ME─ÉUNARODNI SUSRET GLJIVARA" i proslava 30 godina rada UG "O┼ŻUJKA" iz Rijeke , su iza nas.
                        
                         Zahvaljujem svima koji su do┼íli i svojim prisustvom uljep┼íali obilje┼żavanje na┼íe obljetnice. Hvala gljivarima iz Zeline,
                    Ivaneca, Umaga, Novigrada, Brtonigle, Labina i Labin┼í─çine, Li─Źa, Karlovca, Sesveta, Zagreba- "K.Blagai─ç", Trsta, Donjeg Miholjca,
                    iz Ka┼ítelira, iz Delnica.....Hvala i predsjedniku HMGS-a Branku Bartoli─çu, dopredsjedniku HMGS-a Josipu ┼áimi─çu , ─Źlanu UO HMGS-a
                    Dragutinu Vahtari─çu, determinator-mentoru Mladenu Stri┼żaku, Romanu Bo┼ícu......Pohvala na┼íim ─Źlanovima-determinatorima
                    Predragu Grubi┼íi─çu, An─Ĺelku ┼áiki─çu, Ervinu Raguzinu, koji su postavili izlo┼żbu gljiva, kao i njihovom pomo─çniku Rubenu Kne┼żevi─çu...
                    Hvala i ─Źlanovima UG "O┼ŻUJKA" .
                    
                    Veliko HVALA ─Źlanovima "Martin─Źice" iz Labina, njihovom harmonika┼íu i plesa─Źima , koji su nas iznenadili i odu┼íevili svojim nastupom......
                    Hvala i Op─çini Skrad i njihovim djelatnicima.

                                            Vidimo se slijede─çe godine u rujnu.


       (http://storage9.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507366_9590841_f1ae2bf9d0.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044113/f1ae2bf9)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507367_5087381_f54b097e27.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044114/f54b097e) 
(http://storage3.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507384_7038080_a76fb9b9a0.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044126/a76fb9b9)  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507389_1839484_d8f332f8de.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044131/d8f332f8)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507385_1536743_97d374ca1d.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044128/97d374ca)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507371_6330633_daac6c012c.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044118/daac6c01)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507367_6157989_cdfe185507.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044115/cdfe1855)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507396_1669644_e35f1f4ccd.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044136/e35f1f4c)  (http://storage6.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507388_1841144_c80af25adb.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044130/c80af25a) 
          (http://storage5.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507386_9142828_6f64f91cf1.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044129/6f64f91c)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507382_2632942_d1e8b064d3.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044125/d1e8b064)  (http://storage9.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507378_7852376_a9789296de.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044123/a9789296)  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507375_4853694_1bbb1abdf2.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044121/1bbb1abd)  (http://storage6.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507373_4480268_0d3039d515.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044120/0d3039d5)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507369_4499304_2bc5a4bbd0.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044117/2bc5a4bb)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507367_5087381_f54b097e27.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044114/f54b097e)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507384_4237065_ec7bc105aa.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044127/ec7bc105)  (http://storage6.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507388_1841144_c80af25adb.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044130/c80af25a)  (http://storage8.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507390_5351111_0e9c03dc00.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044132/0e9c03dc)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507394_7192684_15704ad0c6.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044134/15704ad0)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507398_9636139_06c7208f0b.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044137/06c7208f)  (http://storage6.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507401_2844087_642a8699ff.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044139/642a8699)  (http://storage5.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507400_3593029_565591b86e.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044138/565591b8)

(http://storage2.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507368_2612540_f1ae2bf9d0.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044116/f1ae2bf9) 
  (http://storage9.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507391_1449477_6a6386d235.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044133/6a6386d2)  (http://storage6.static.itmages.com/i/15/0929/s_1443507402_2607164_6da736ccbf.jpg) (http://itmages.com/image/view/3044140/6da736cc)


foto: Josip Šimić - Marino


Naslov: Odg: Gljivarske reporta´┐Że
Autor: mala na Listopad 04, 2015, 09:09:03
 

                               Muljava-Petrova Gora

                         Iza nas je najve─ça gljivarijada na kojoj je prema mojoj procjeni sudjelovalo preko 500 gljivara iz Hrvatske.
                      Ove godine smo organizirali odlazak autobusom pa je uz 29 na┼íih ─Źlanova s nama putovalo i 16 ─Źlanova GD Sesvete.
                      Na┼żalost ┼íuma nas je do─Źekala bez toliko nam pri┼żeljkivanih vrganja,lisi─Źki,sun─Źanica,prosenjaka no na┼ílo se puno drugih
                       vrsta gljiva.Doma─Źin je spremio gula┼í i grah, koji su nas okrijepili nakon izlaska iz ┼íume, a ki┼ía koja je po─Źela padati nije
                      pokvarila dru┼żenje ispod velike nadstre┼ínice, koja je u jednom trenutku postala plesni podij za rasplesane parove.
                      Muljava nas kao i pro┼íle godine nije pomazila gljivljim bogatstvom i vremenom pa se nadamo da ─çe dogodine biti "tre─ça sre─ça".
                        
                            Nadajmo se ljep┼íem vremenu i punijim ko┼íarama ve─ç idu─çe subote u Ivancu.
               (http://storage1.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942177_4499990_d24b117ff9.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059193/d24b117f)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942180_2591781_0544932232.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059194/05449322)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942182_8882693_b56cd65f03.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059195/b56cd65f)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942184_8463381_7190e20d39.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059197/7190e20d)  (http://storage5.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942187_2030484_122c3f38f4.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059198/122c3f38)  (http://storage8.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942192_8507837_5effc6f909.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059201/5effc6f9)  (http://storage8.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942192_2351269_84d73c3a92.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059202/84d73c3a)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942196_1710932_0c26c7db2b.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059203/0c26c7db)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942197_6031817_91a056b42a.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059204/91a056b4)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942197_8269997_b00b0c5d60.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059205/b00b0c5d)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942197_8269997_b00b0c5d60.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059205/b00b0c5d)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942199_3972675_2e90bfc091.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059206/2e90bfc0)  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942191_1881796_d7a06fdc66.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059200/d7a06fdc)  (http://storage6.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942187_8795857_c54dbf0994.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059199/c54dbf09)tekst i foto: Miroslav Ri─Źko (03.10.2015.godine)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta´┐Że
Autor: mala na Listopad 04, 2015, 09:26:23

                      U organizaciji gljivarskog dru┼ítva O┼żujka iz Rijeke, u Skradu je 26.9.2015. odr┼żana gljivarijada.
                                   Ove godine bilo je posebno sve─Źano budu─çi da O┼żujka slavi 30 godina postojanja.

                          ─îestitamo kolegama njihov ro─Ĺendan i ┼żelimo da i dalje budu aktivni te da se jo┼í dugo dru┼żimo.                 (http://storage9.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942150_1253447_69cdaef2b9.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059181/69cdaef2)      (http://storage8.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942149_8761206_20e9243bf3.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059180/20e9243b)  (http://storage3.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942154_8862203_f52231bdf5.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059184/f52231bd)  (http://storage6.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942163_9469019_f0729da554.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059187/f0729da5)  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942167_4247522_7965118ae2.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059188/7965118a)(http://storage8.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942170_9052288_81c030a6eb.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059189/81c030a6)  (http://storage9.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942173_4559340_eab0c4e2e4.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059191/eab0c4e2)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942154_4525859_dbb579b622.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059183/dbb579b6)  (http://storage9.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942173_1594668_edb398584b.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059190/edb39858)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942152_4972675_6ae1b9e7d2.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059182/6ae1b9e7)  (http://storage6.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942148_9928288_a35048bdfd.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059178/a35048bd)  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/1004/s_1443942149_1151098_36bbe55545.jpg) (http://itmages.com/image/view/3059179/36bbe555)


foto i tekst: Nata┼ía Bla┼żevi─ç-Star─Źevi─ç


Naslov: Odg: Gljivarske reporta´┐Że
Autor: mala na Listopad 19, 2015, 01:18:46                                 
                 Miroslav Ri─Źko

                                                Zelinska kestenijada
                          Na┼ía Udruga je i ove godine u─Źestvovala u programu Zelinske kestenijade.Priredili smo kao i pro┼íle godine natjecanje u branju gljiva
                 i izlo┼żbu uz predavanje o osnovama determinacije gljiva koje je odr┼żao predsjednik HMGS-a prof.Bartoli─ç. Iako ove godine vrijeme nije bilo
                lijepo kao pro┼íle godine na┼íe gljivarsko okupljanje je pohodio ve─çi broj gljivara. Uz na┼íe ─Źlanove do┼íli su nam gosti iz Ivanca,Zlatara i ─îazme
                na ─Źemu im najljep┼íe zahvaljujemo.Skuhano je 70 litara gljivarskog gula┼ía koji je brzo nestao jer na┼íi kuhari, Dragan Bi─Źak ,Karlo Kosti─ç, Ivica
                Kosi i Franjo Bukal svaki put nadma┼íe sami sebe. Iako ┼íuma nije obilovala gljivama, na┼ílo se dovoljno za izlo┼żbu, a gljivari su predali gljive
                komisiji za izbor najljep┼íe gljive. Komisija u sastavu Melita Kos,Branko Bartoli─ç,Mario ┼áunji─ç i Miroslav Ri─Źko je nakon glasanja izabrala
                pobjedni─Źke gljive. Prvu nagradu je uvjerljivo osvojio Vladimir Valentakovi─ç za ubranu Smrekovu kopitarku. Druga nagrada je pripala Ljubici
                 Mrazovi─ç za ubran Koraljasti igli─Źar a tre─ça nagrada je pripala Renati Ivezi─ç iz Vrbovca za ubranu gljivu koja nema naziv na hrvatskom,
               a znanstveni je Lycogala epdendron. Najljep┼íi vrganj je ubrala Katica Paulus. Na kraju je provirilo i sunce, a dru┼żenje se nastavilo u veselom tonu.


               
                  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209721_7242551_8bdc8d744f.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107239/8bdc8d74)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209716_2974124_687ce877ad.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107233/687ce877)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209714_3482541_c9368c1d94.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107232/c9368c1d)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209706_6175356_f23dba2bba.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107226/f23dba2b)(http://storage8.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209712_4149922_dade3f2e5c.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107230/dade3f2e)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209702_5524432_d257ab1da9.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107224/d257ab1d)  (http://storage6.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209695_8036303_76f637fbf6.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107219/76f637fb)  (http://storage2.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209692_4297385_ac0331cbb5.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107217/ac0331cb)  (http://storage8.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209698_2933421_c25af378fe.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107221/c25af378)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209693_8787349_4fb4e07d50.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107218/4fb4e07d)  (http://storage9.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209690_8272214_4b481441e4.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107215/4b481441)  (http://storage6.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209686_6858275_6356efe787.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107212/6356efe7)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209684_2554964_e858f48b78.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107211/e858f48b)  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209697_8953662_451aa3d927.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107220/451aa3d9) 


         (http://storage9.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209699_5103789_2115099bcb.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107222/2115099b)  (http://storage9.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209713_5559000_bd1ad66323.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107231/bd1ad663)  (http://storage4.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209719_7048413_6829b72589.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107235/6829b725)  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209709_7108836_be67f6e85d.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107229/be67f6e8)  (http://storage5.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209707_2949371_21363de951.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107227/21363de9)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209691_5627129_90ee6094a6.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107216/90ee6094)  (http://storage7.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209687_6925232_48ab54f0f1.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107213/48ab54f0)  (http://storage1.static.itmages.com/i/15/1018/s_1445209678_6819507_3e521b4d10.jpg) (http://itmages.com/image/view/3107207/3e521b4d)


Tekst i foto: Miroslav Ri─Źko


Naslov: Odg: Gljivarske reporta´┐Że
Autor: mala na Svibanj 23, 2016, 09:26:54


           Radna akcija 14.05.2016.godine u Rogima.


                            (http://storage8.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463987889_3058157_7c748a419e.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303530/7c748a41)
                                     Josipa i Josip nisu ─Źlanovi gljivarske udruge, ali su se prijavili na radnu akciju. Moj brat je najavio dolazak na radnu akciju i 21.05..Dovesti ─çe i suprugu. O─Źaran je "Ankom Ro┼żankom"  i prirodom koja je okru┼żuje...

                                        (http://storage8.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463987889_6767746_d577d8d0d5.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303532/d577d8d0)  

                 Danica, Antun i Olivija - GD "K.Blagai─ç
      (http://storage2.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463987898_7727571_ccc6575edb.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303536/ccc6575e)  

 (http://storage4.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463987904_6335436_8c4ff08b43.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303539/8c4ff08b)  (http://storage4.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463987904_7865849_d534c03e0c.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303540/d534c03e)   (http://storage4.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463987905_7699209_9610f24478.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303541/9610f244)
Naslov: Odg: Gljivarske reporta´┐Że
Autor: mala na Svibanj 23, 2016, 09:50:55


            Prva ovogodi┼ínja radna akcija

                 (http://storage3.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988565_8264910_d26d89557d.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303614/d26d8955)   (http://storage2.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988587_4134481_b33d1eff65.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303624/b33d1eff)   (http://storage5.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988595_8158660_3baa0310d1.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303626/3baa0310)   (http://storage8.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988600_2510425_59cdfc963e.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303630/59cdfc96)   


         (http://storage9.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988614_2510425_ff9746f915.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303631/ff9746f9)   (http://storage2.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988615_3697572_c8ef450064.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303632/c8ef4500)   (http://storage2.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988562_7228833_35635a90d3.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303612/35635a90)   (http://storage8.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988578_3035842_3dbc2055e8.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303620/3dbc2055)   (http://storage4.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988642_3468800_02f89867cc.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303642/02f89867)   (http://storage9.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988651_4835699_d61adee32f.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303648/d61adee3)   (http://storage1.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988656_2498691_c666957684.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303649/c6669576)   

        (http://storage4.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988668_1831450_6d2f566229.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303653/6d2f5662)   (http://storage5.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988673_1831450_cf3346c041.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303655/cf3346c0)   (http://storage1.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988685_4476258_1bf5dea082.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303659/1bf5dea0)   (http://storage4.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988695_2466575_d23ba0581b.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303661/d23ba058)   (http://storage5.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988705_6338559_1109e468b6.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303662/1109e468)   (http://storage7.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988715_4396280_da2d0ea016.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303666/da2d0ea0)   (http://storage9.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988727_1325502_e84d2631d2.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303668/e84d2631)  (http://storage2.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988734_7552089_74d8593529.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303671/74d85935)   


    (http://storage7.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988754_1316564_05a86ef6b7.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303676/05a86ef6)   (http://storage9.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988758_6572730_c98a390eb3.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303678/c98a390e)   (http://storage4.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988771_2653766_f92f68936b.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303681/f92f6893)   

     (http://storage5.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988774_1325502_7f2610579c.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303684/7f261057)   (http://storage4.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988985_7629375_88763517c7.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303698/88763517)   (http://storage5.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988989_8618467_3dd60baeec.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303699/3dd60bae)   (http://storage6.static.itmages.com/i/16/0523/s_1463988990_9105605_e5b7f68fa0.jpg) (http://itmages.com/image/view/4303700/e5b7f68f)   

   Hvala GD "Medenka" iz Zlatara. Donirali su novu pe─ç na drva za potkrovlje. Dovezli su je: predsjednik dru┼ítva Avelin Fija─Źko, te ─Źlanovi Josip, Zvonko i Srebrenko.
  Iz Istre su nam se pridru┼żili i bili jako vrijedni : Goran i Ivan.

  Iz UG "O┼żujka": Ton─Źica, Ivan, Marija i mala.         


Naslov: Odg: Gljivarske reporta´┐Że
Autor: mala na Svibanj 30, 2016, 14:39:33


             Radna akcija 29.05.2016.godine - sudjelovali su samo predsjednik i ─Źlanovi GU "Sun─Źanica-Samobor" iz Samobora.

                (http://storage1.static.itmages.com/i/16/0530/s_1464610900_3948983_001cf84f66.jpg) (http://itmages.com/image/view/4334247/001cf84f)   (http://storage4.static.itmages.com/i/16/0530/s_1464610911_1476362_80cf02b1da.jpg) (http://itmages.com/image/view/4334250/80cf02b1)   (http://storage4.static.itmages.com/i/16/0530/s_1464610911_1422643_10c0fa5f29.jpg) (http://itmages.com/image/view/4334251/10c0fa5f)   (http://storage6.static.itmages.com/i/16/0530/s_1464610916_5128803_a0c4b673ea.jpg) (http://itmages.com/image/view/4334253/a0c4b673)   (http://storage9.static.itmages.com/i/16/0530/s_1464610927_2674602_d6f8b36580.jpg) (http://itmages.com/image/view/4334256/d6f8b365)   (http://storage1.static.itmages.com/i/16/0530/s_1464610928_4607672_8986895ef1.jpg) (http://itmages.com/image/view/4334257/8986895e)   (http://storage2.static.itmages.com/i/16/0530/s_1464610930_3109405_d29d2e1279.jpg) (http://itmages.com/image/view/4334258/d29d2e12)   (http://storage5.static.itmages.com/i/16/0530/s_1464610943_3201852_113b198c54.jpg) (http://itmages.com/image/view/4334260/113b198c)   (http://storage5.static.itmages.com/i/16/0530/s_1464610943_1352226_866445bfcb.jpg) (http://itmages.com/image/view/4334261/866445bf)   (http://storage6.static.itmages.com/i/16/0530/s_1464610943_8199032_207f270bee.jpg) (http://itmages.com/image/view/4334262/207f270b)   (http://storage7.static.itmages.com/i/16/0530/s_1464610955_5255648_a2d4ab7f6a.jpg) (http://itmages.com/image/view/4334263/a2d4ab7f)   (http://storage8.static.itmages.com/i/16/0530/s_1464610959_4736341_0c172197d4.jpg) (http://itmages.com/image/view/4334264/0c172197)   (http://storage8.static.itmages.com/i/16/0530/s_1464610959_9164304_7e2334ddf4.jpg) (http://itmages.com/image/view/4334265/7e2334dd)   (http://storage9.static.itmages.com/i/16/0530/s_1464610962_1552941_1358dda9ff.jpg) (http://itmages.com/image/view/4334266/1358dda9)

     Veliko hvala !  Napravili su puno za par sati - najbolji su !!!!


Naslov: Odg: Gljivarske reporta´┐Że
Autor: mala na Srpanj 04, 2016, 15:48:10


                            Miroslav Ri─Źko
22 h

14.me─Ĺunarodna zelinska gljivarijada

Ovogodi┼ínja gljivarijada odr┼żana je na novoj lokaciji u Lova─Źkom domu "Streljana" u ─îegcima. Pristiglo je 120 gljivara iz ─Źetrnaest gljivarskih udruga, od kojih i jedna iz Slovenije. Redoviti posjetitelji dosada┼ínjih gljivarijada kao i oni koji dolaze po prvi put, ostali su iznena─Ĺeni ugodnim ambijentom Lova─Źkog doma i njegove okolice. Nakon okupljanja, pi─ça dobrodo┼ílice, zakuske te pozdravne rije─Źi doma─çina krenulo se u ┼íumu na razli─Źite lokacije. Oni koji su oti┼íli na bolje terene prona┼íli su i vi┼íe gljiva. Ove godine su prvu nagradu za najvi┼íe ubranih vrsta odnijeli Samoborci, drugi su bili ─îakov─Źani, dok je tre─çu nagradu dobio Ivanec. Nagradu za najljep┼íu gljivu odnijela je ─Źlanica iz UG Kraljevka Glina koja je ubrala troj─Źeke ┼íiljatonogog vrganja. Nakon dodijele zahvalnica sudionicima uz obra─Źanje predsjednika HMGS-a, Branka Bartoli─ça i gradona─Źelnika Sv.I.Zeline, Hrvoja Ko┼í─Źeca po─Źeo je neslu┼żbeni zabavni dio uz pjesmu i ples. Za odli─Źni ┼ítimung bio je zaslu┼żan Mladen Kos koji je podigao na ples brojne sudionike te je plesni podij u jednom momentu postao premali. Odr┼żano je i tradicionalno natjecanje u plesu, za koje je ove godine konkurencija bila ┼żestoka. Petero─Źlana komisija je dugo vije─çala, a pobjednici su za nagradu dobili ┼íampanjce. Paralelno uz pjesmu i ples odvijalo se i natjecanje u spremanju fi┼í paprika┼ía. To je novitet koji smo ubacili kako bi privukli na manifestaciju i druge sudionike osim gljivara. Odazvalo se pet ekipa. Petero─Źlani ┼żiri je pa┼żljivo ku┼íao sve uzorke te je na kraju prvo mjesto osvojio prekaljeni kuharski dvojac iz ┼árd "Amur " Vrbovec. Drugo mjesto je osvojila ekipa "Petice", a tre─çe je pripalo ekipi TZ Vrbovsko.
Nadamo da su svi sudionici otišli zadovoljni i da će nam se dogodine vratiti u još većem broju.

               (http://storage3.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639483_2776845_9a531ab249.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542788/9a531ab2)   (http://storage8.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639453_7002493_7ffe0f0f6b.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542739/7ffe0f0f)   (http://storage6.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639450_5922000_b0a3c282a8.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542735/b0a3c282)   (http://storage1.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639467_3240223_892d57de37.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542762/892d57de)   (http://storage5.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639471_5790260_73453f55fa.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542767/73453f55)   (http://storage5.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639471_9491190_a989373d47.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542769/a989373d)   (http://storage9.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639474_7475265_a2e112a564.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542773/a2e112a5)   (http://storage3.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639476_9352822_de5421a996.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542777/de5421a9)   (http://storage6.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639476_3611464_798d3702e8.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542778/798d3702)   (http://storage8.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639480_5894860_1ecec7c668.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542783/1ecec7c6)   (http://storage1.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639481_2273796_c2fcd83fe3.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542785/c2fcd83f)               (http://storage3.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639483_4449618_e0ee986306.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542787/e0ee9863)   (http://storage2.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639482_8707997_a5e10c1c9f.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542786/a5e10c1c)   (http://storage9.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639481_9854725_7cb651fb1c.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542784/7cb651fb)   (http://storage7.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639478_2266589_aeed7cdc3d.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542781/aeed7cdc)   (http://storage7.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639478_8122018_0b1bd605a3.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542780/0b1bd605)   (http://storage7.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639478_7706872_a427634b15.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542779/a427634b)   (http://storage2.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639475_3557037_fdf0fd136c.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542775/fdf0fd13)   (http://storage7.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639473_3477434_0e8efceded.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542771/0e8efced)   (http://storage7.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639473_3477434_0e8efceded.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542771/0e8efced)   (http://storage1.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639467_4893743_5d23546a3f.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542763/5d23546a)   (http://storage1.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639467_2901542_c80f4395ca.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542761/c80f4395)   (http://storage9.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639465_9788843_3521f9d0f0.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542760/3521f9d0)   (http://storage3.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639461_5593106_d403c58140.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542754/d403c581)   (http://storage5.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639457_3512329_862e180bee.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542746/862e180b)   (http://storage4.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639457_1833684_45535c2465.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542745/45535c24)   (http://storage1.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639455_4200257_f54bded441.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542743/f54bded4)   (http://storage9.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639454_3851264_46114d792c.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542741/46114d79)   (http://storage7.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639452_8068303_b7be51f5e3.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542737/b7be51f5)   (http://storage6.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639450_1278364_22169e0667.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542736/22169e06)   (http://storage8.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639473_7089972_1d71c8ad23.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542772/1d71c8ad)


                  (http://storage8.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639464_8381114_1ce4d6a3d8.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542759/1ce4d6a3)   (http://storage6.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639463_8374852_ab35c54f8b.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542757/ab35c54f)   (http://storage9.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639459_6253057_d06924ea8c.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542749/d06924ea)   (http://storage2.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639460_7509725_6a2be5c1f9.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542752/6a2be5c1)   (http://storage1.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639455_8327668_5e25201bc2.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542742/5e25201b)   (http://storage7.static.itmages.com/i/16/0704/s_1467639452_7863304_264f06e7c2.jpg) (http://itmages.com/image/view/4542738/264f06e7)   foto i tekst: Miroslav  Ri─Źko


Naslov: Odg: Gljivarske reporta´┐Że
Autor: mala na Listopad 02, 2016, 22:22:42

                   Melita Kos


                               ─îlanovi GU Amanita, danas su bili na susretu gljivara u Skradu.
                            Nakon pozdravnog govora doma─çina, krenulo se u ┼íumu. Mi smo
                            posjetili nama poznat teren na Kupjaku, gdje smo napunili ko┼íare
                            rujnicama, lisi─Źkama, krasnicama, brezovim dedekima, nai┼íli smo i
                             na maglen, a na┼í predsjednik je prona┼íao i lijep primjerak vrganja.
                            Vratili smo se zadovoljni u Skrad na ru─Źak i podjelu zahvalnica za
                            sudjelovanje te nagrada za najljep┼íu gljivu, najljep┼íe aran┼żiranu ko┼íaru,
                             a odnijeli smo 2. nagradu u poznavanju postavljenih gljiva. Dru┼żenje se
                                  nastavilo uz pjesmu i ples. Hvala doma─çinima GU O┼żujka iz Rijeke na gostoprimstvu i ugodnom dru┼żenju.


                          (http://storage4.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475439701_8435696_b42c4b10ce.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969339/b42c4b10)

 
                   (http://storage5.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475439480_3184701_06a751401f.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969319/06a75140)   (http://storage5.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475439480_9643434_c4d010ce7b.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969320/c4d010ce)   
(http://storage5.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475439480_6286727_73d1078329.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969321/73d10783)   (http://storage6.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475439481_8168862_b27f1b204d.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969322/b27f1b20)   (http://storage6.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475439628_8875190_0d371ebb23.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969329/0d371ebb)   (http://storage2.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475439700_8095875_67da335a1b.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969337/67da335a)   (http://storage1.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475439699_3467165_d2ed17751b.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969335/d2ed1775)   (http://storage9.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475439698_3278911_1430196004.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969333/14301960)   
  (http://storage9.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475439699_5983478_70ee6dfaed.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969332/70ee6dfa)   

                                           (http://storage1.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475439699_5492550_f76e53104e.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969336/f76e5310)


Naslov: Odg: Gljivarske reporta´┐Że
Autor: mala na Listopad 02, 2016, 22:32:17                          Mato Vuk dodaje 8 novih fotografija...
 
                               Iznimno uspje┼ían dan za Udrugu "Kraljevka" na gljivarijadi koju je organiziralo gljivarsko dru┼ítvo "Karlovac" na Muljavi.
                                     Udruga Kraljevka dobila je svog determinatora gljiva.U sklopu gljivarijade odr┼żan je ispit za determinatore koji je na┼í
                                     ─Źlan prof.┼Żeljko Jambre┼íi─ç uspje┼íno polo┼żio.Nadam se da je to poticaj da Udruga Kraljevka nastavi jo┼í uspje┼ínije djelovati.                         (http://storage2.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475440199_7567594_84d9c26052.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969381/84d9c260)   (http://storage2.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475440199_7518282_09f3795e4a.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969382/09f3795e)   (http://storage5.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475440222_8299849_2b7b943bfc.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969385/2b7b943b)   (http://storage1.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475440198_2196966_63b76daf59.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969380/63b76daf)   (http://storage9.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475440197_5718119_ae65f34660.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969377/ae65f346)   (http://storage5.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475440222_8299849_2b7b943bfc.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969385/2b7b943b)(http://storage8.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475440197_4785314_2b7b943bfc.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969376/2b7b943b)   (http://storage9.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475440198_5553419_38ef96d736.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969378/38ef96d7)   (http://storage4.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475440213_9119277_38ef96d736.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969384/38ef96d7)   (http://storage8.static.itmages.com/i/16/1002/s_1475440197_2809560_badaf6fa67.jpg) (http://itmages.com/image/view/4969375/badaf6fa)