HMGS Forum

Forum GD "Lisi?ica" Pregrada => Novosti iz društva => Autor teme: Administrator1 na Svibanj 30, 2013, 13:55:40Naslov: Doga?anja
Autor: Administrator1 na Svibanj 30, 2013, 13:55:40
Pratite doga?anja gljivara "Lisi?ice" Pregrada


Naslov: Održana godišnja skupština društva
Autor: Administrator1 na Travanj 06, 2014, 15:46:41
Godišnju skupštinu društvo je održalo 05.04.2014. godine u Planinarskom domu na Kunagori, u nazo?nosti ?etrdesetak ?lanova Skupštine. Usvojena su izvješ?a u radu i financijskom poslovanju za 2013. godinu. Donijet je plan rada i financijskog poslovanja za 2014. godinu, te odluke o visini blagajni?kog maksimuma, o visini ?lanarine za 2014. godinu i odluku o imenovanju delegata za Skupštinu HMGS-a. Sa najve?im zanimanjem, pra?eno je izlaganje predsjednika Pregleja o novim uvjetima ulaska u državne šume i pla?anju ulaznine. ?lanovi skupštine jednoglasni su u osudi naplate ulaska za skupljanje gljiva u državnim šumama i smatraju da sadašnji na?in distrubucije i prodaje „karata“ gljivarima ?ini Pravilnik neprovedivim, te da ?e državi donijeti više troškova od prihoda prodaje ulaznica. Zaklju?ak je da pravilnik treba poštovati, ali da se mora preko Saveza i javnosti izboriti za njegovo ukidanje.
Kao gost Skupštini je prisustvovao predsjednik prijateljske udruge „Krasnica“ iz Krapine Zdravko Kova?ec.  Iz Saveza nitko nije nazo?io Skuštini, jer se istovremeno održavala Smr?kijada u Umagu pa su se pozvani opravdali, a najavljeni dopredsjednik Saveza izostao bez obrazloženja.
Prema usvojenom programu rada, medij za informiranje ?lanova i javnosti o radu udruge me?u inim je i ova stanica HMGS-a, forum udruge „Lisi?ica“ Pregrada.

Izvješ?e o radu za 2013. godinu:
http://hmgs.hr/wp-content/uploads/2014/04/Izvješ?e-o-radu-za-2013.pdf (http://hmgs.hr/wp-content/uploads/2014/04/Izvješ?e-o-radu-za-2013.pdf)

Program rada za 2014. godinu:
http://hmgs.hr/wp-content/uploads/2014/04/Plan-rada-za-2014-godinu.pdf (http://hmgs.hr/wp-content/uploads/2014/04/Plan-rada-za-2014-godinu.pdf)


(http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0406/s_1396792286_2301351_ee6a45813f.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/1598349/ee6a4581)  (http://storage6.static.itmages.ru/i/14/0406/s_1396792333_7627259_a27bb0e352.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/1598350/a27bb0e3)  (http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0406/s_1396792351_7874251_a454deb126.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/1598351/a454deb1)  (http://storage8.static.itmages.ru/i/14/0406/s_1396792372_5783219_6d4e4b58fa.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/1598352/6d4e4b58)


Naslov: Prvomajsko druženje 2014. godine
Autor: Administrator1 na Svibanj 02, 2014, 12:02:39
?lanovi GD „Lisi?ica“ Pregrada proslavili Praznik rada na Velikoj Ravni povrh Kunagore.
Ve?ina gljivarica i gljivara na tradicionalnom prvomajsko druženje došlo je pješice planinarskom stazom iz Pregrade.
Za dobrodošlicu posluženi su poznatom kiselom juhom od gljiva Bari? Danijele.
Neki su po prvi puta degustirali samonikle gljive ( u juhi ) koje su gljivari nabrali po Kunagori.
Uz lijepo vrijeme, opojni miris lazarica i pjev ptica, ?lanovi su uživali i u bogatom roštilju, kvalitetnom vinu pregradskih vinara i doma?im kola?ima.
Našlo se i vremena za determinaciju mini izložbe gljiva i treningu za polaganje ispita u prepoznavanju gljiva.

Ubrane jurjevke i šljivova?e završile u kotli?u:
(http://storage6.static.itmages.ru/i/14/0502/s_1399024824_1705419_03d2482f6d.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/1645931/03d2482f)  (http://storage8.static.itmages.ru/i/14/0502/s_1399024876_8688085_8b2160af61.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/1645933/8b2160af)


Fotografije druženja:
(http://storage9.static.itmages.ru/i/14/0502/s_1399024764_2459337_c18bdb8885.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/1645929/c18bdb88)  (http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0502/s_1399025017_9929416_0688ca38e6.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/1645937/0688ca38)  
(http://storage8.static.itmages.ru/i/14/0502/s_1399025044_6802597_a9a4254aa9.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/1645938/a9a4254a)  (http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0502/s_1399025127_4994515_048990d9e6.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/1645942/048990d9)


Naslov: Zadnja nedelja mjeseca svibnja - druženje kod gljivarske ku?ice
Autor: Administrator1 na Svibanj 30, 2014, 17:52:50
Gljivarice i gljivari GD „Lisi?ice“ Pregrada ne vole baš i?i po gljivarijadama, a teško ih je ?ak dobiti i na kunagorsko druženje u vrijeme kada gljive ne rastu. Tako je u nedjelju prona?eno svega nekoliko vrsta gljiva, a „zabibereni“ gljivarski kotli? probalo svega desetak nazo?nih ?lanova društva.  Neki uvijek imaju opravdanja sa važnim poslom, a kad vrganji po?inju rasti, ne može ih se iz šume istjerati. Unato? tome, nazo?ni su se lijepo proveli kod Gljivarske ku?ice, prigodom dolaska se pogostili sa špekom, lukom i gemištima, za ru?ak gulašom od gljiva, a za desert kola?ima. Netko je ?ak donio kavu u termosici, pa fakat ni?eg nije falilo. Sa zagorcima se družio i zagreba?ki prijatelj gljivara GD "Lisi?ice", Brako Bartoli?.

(http://storage9.static.itmages.ru/i/14/0530/s_1401464488_1368453_29bc836ebb.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/1693899/29bc836e)  (http://storage5.static.itmages.ru/i/14/0530/s_1401464582_5285803_03ff68210f.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/1693904/03ff6821)  (http://storage9.static.itmages.ru/i/14/0530/s_1401464711_4064193_b1a5285a52.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/1693909/b1a5285a)  (http://storage7.static.itmages.ru/i/14/0530/s_1401464908_4297925_912e2a5e57.jpeg) (http://itmages.ru/image/view/1693921/912e2a5e)