HMGS Forum

Rad HMGS-a - komentari => Prijedlozi, primjedbe, pohvale, pokude... => Autor teme: Administrator1 na OĹľujak 25, 2014, 16:56:35Naslov: Komentiraj rad Saveza
Autor: Administrator1 na OĹľujak 25, 2014, 16:56:35
Na ovoj temi možete komentirati, predlagati, kritizirati... sve u granicama o?ekivanog ponašanja na forumima.


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Micek na OĹľujak 25, 2014, 17:26:51
Vido ovo :o Mogu komentirati bez da sam registriran.  ;D ;D ;D

Napisa bi ja nešto da Zula nije moderator  >:D


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: mala na OĹľujak 26, 2014, 16:31:24


       Zula !!!! 

             Dobra tema. Nadam se i da ?e biti komentara  i prijedloga.   :)


Naslov: Pla?anje ulaska u državne šume
Autor: Robin Hood na OĹľujak 26, 2014, 22:51:33

Od naših velikih o?ekivanja od saveza da ?e isposlovati ulazak u šume bez naknade ili sa simboli?nom naknadom, savez je isposlovao veliko ništa.

Red je red, pravila su pravila ali ovo je nešto izvan pameti. Kad Država bude sadila gljive neka ih naplati, ovako, nije fer, to su samonikle gljive i neka je bere tko god ho?e u okviru Pravilnika o zaštiti gljiva. Prestrašno, ovo nam nisu radili feudalci, niti carevi, niti komunisti. Oduvijek su se gljive brale bez naknade.
Svašta ?e izmislit ovi propali pravnici ..studenti politi?kih nauka, ribi?ije i ini koji su sjeli u neke fotelje ..zamisli koji pacijenti isfrustrirani nigdje se ne mogu sna?i pa se kandidiraju u politiku i onda se uhljebe u Hrvatskim šumama i prodaju pamet narodu..i gledaju kako uzet lovu svom narodu..oni niti ne znaju kako gljive izgledaju u prirodi i  garant..kad takvi zakone donose, ostaje nam samo kopanje po kontejnerima.Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Borgia na OĹľujak 27, 2014, 07:34:58
Zar ste mislili da se nebum javil? ;D

Nakon nešto manje od godinu dana, do?ekali smo i nove uvjete pod kojima možemo šetati šumom i ubrati par gljiva. Kao ?lan UO HMGS-a mislim da se nismo dovoljno odlu?no postavili u pregovorima sa Hrvatskim šumama d.o.o. i da naši ?lanovi ne?e biti zadovoljni samo ispregovaranim popustom.

Prvi problem je dostupnost kupnje karata. Naime, karte se mogu kupiti samo u uredima šumarija u okviru radnog vremena ureda. To zna?i da gljivar mora putovati i više od 30 km da bi kupio dnevnu kartu. Pa to je suludo!!! Vikendom kada je najviše idemo u gljive, uredi ne rade i karte se nigdje ne mogu kupiti. Zašto se mogu kupiti državni biljezi i poštanske marke u svakom kiosku Tiska? Zašto Hrvatske šume d.o.o. ne ugovore distribuciju karata u kioscima Tiska, da karte budu dostupne kupcima? Koliko je Pravilnik u skladu sa Zakonom o potroša?ima? Zašto Hrvatske šume ne omogu?e kupnju karata mobitelom? Birokrati u Hrvatskim šumama nisu o tome razmišljali, pa eto materijala vodstvu Saveza da ih upozna sa nemogu?om provedbom njihovog Pravilnika u praksi.

Drugi problem je važenje ulaznice samo za podru?je šumarije koja je kartu izdala. To zna?i ako kupim mjese?nu kartu u svojoj Krapinskoj šumariji, a za vikend idem na more, te želim usput u Delnicama ubrati vrganja, karta mi ne valja. Ili se varam?

Tre?e, osobno smatram da ?e naplatom ulaznica Hrvatske šume d.o.o. uprihodovati minoran iznos koji ?e strostruko premašiti troškove vezane za provedbu Pravilnika i ostvariti gubitak u ovom segmentu poslovanja.  Tako smatram da ?e provedba Pravilnika biti štetna i za gljivare i za Hrvatske šume d.o.o. i da je trebalo nastaviti višestoljetnu tradiciju branja samoniklih plodova šuma bez pla?anja naknade.  Kao narod pokorno prihva?amo sve  nameta od sadašnje vlasti, pa su se tako i ponijeli naši predstavnici iz HMGS-a u pregovorima sa predstavnicima Hrvatskih šuma.

Smatram da u budu?e treba raditi na ukidanju naknade za ulazak u šumu. Pla?ati bi trebali komercijalni sakuplja?i i oni koji ne poštuju koli?ine propisane Pravilnikom o zaštiti gljiva, a ne sirota bakica koja ubere par gljiva za svoj obrok.
Zdravko Preglej,
predsjednik GD "Lisi?ica" PregradaNaslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: RF na OĹľujak 27, 2014, 13:12:30

Pretpostavljam da je rije? o internom Pravilniku HŠ koji ne?e biti objavljen u Narodnim novinama?
Hrvatske šume d.o.o. poduze?e su za gospodarenje šumama, dok je vlasnik šuma, koliko mi je poznato, Republika Hrvatska. Potrebno je imati uvid u cijeli tekst Pravilnika kako bi se vidjelo na ?emu HŠ zasnivaju svoja prava naplate naknade - te kako misle diferencirati i kontrolirati branje u državnim i privatnim šumama. Ukoliko je Pravilnik internog karaktera, tada i HMGS može (neka pravnici provjere) donijeti svoj interni Pravilnik u kojemu ?e odrediti ulazak u šume bez naknade za svoje ?lanove, itd. Internim pravilnikom na interni pravilnik! Jer, Statut HMGS izri?ito navodi da HMGS "pokre?e i organizira djelatnosti na zaštiti i unapredjenju prirode i ?ovjekove okoline, a posebno na o?uvanju ugroženih vrsta gljiva, staništa, kao i biološke raznolikosti Hrvatske u cjelini". A kako ?e ih pokretati, ako mu napla?uju (umjesto da financijski stimuliraju) njegove djelatnosti? Smije li interni Pravilnik HŠ (koje nisu vlasnik šuma) biti u suprotnosti sa Statutom HMGS, koje je ovjeren od Ministarstva uprave RH (dakle vlasnika šuma)?

HGMS treba dati u javnost oštru prosvjednu notu i argumentirano kritizirati ovakvu jednostranu politiku H. šuma, a ne se pokorno i djetinjasto skrivati pod re?enicom "I do?e ... ovaj tjedan". I treba biti svima jasno: to je prijepor s jednim d.o.o., a ne s RH, bez obzira na to sto je ona osnivac "HŠ d.o.o.".

I, ne manje važno: pod pretpostavkom da novi Pravilnik zaživi, što je s kategorijama nezaposlenih, umirovljenika, hrvatskih branitelja i sl.? Uzima li Pravilnik u ozbir te diferencijacije? Imaju li zaposlenici "Hrvatskih šuma" popust ili ?ak oslobo?enje od naknade, vjerojatno propisano nekim još internijim pravilnikom? Sklon sam vjerovati da imaju. Pa ljudi, ima toliko argumenata za raspravu, zato i imamo HMGS da objedini sve te prijedloge i jednom za svagda razgoliti tu bijedu nesposobne administracije koja, vjerojatno, ne razlikuje zelenja?u od ludare!

Na kraju, terminologija: govori se o "sezoni gljiva" i cijeni "za sezonu". Kako je definirana sezona? Za gljivare ne postoji sezona, one rastu cijele godine. Ali: za administraciju postoji sezona: vrijeme kada treba nesto i raditi, makar i krajnje nestru?no i naopako, te vrijeme "sieste". Blago njima, i blago nama s takvima.Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: mala na OĹľujak 27, 2014, 13:27:02

     Da ,RF, Pravilnik HŠ-a  je interni i ne?e biti objavljen u Narodnim novinama, ali ?e ga objaviti na svojoj web stranici.


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Borgia na OĹľujak 27, 2014, 15:00:04
Pretpostavljam da je rije? o internom Pravilniku HŠ koji ne?e biti objavljen u Narodnim novinama?
Hrvatske šume d.o.o. poduze?e su za gospodarenje šumama, dok je vlasnik šuma, koliko mi je poznato, Republika Hrvatska.
Potrebno je imati uvid u cijeli tekst Pravilnika kako bi se vidjelo na ?emu HŠ zasnivaju svoja prava naplate naknade -

Hrvatske šume d.o.o. zasnivaju svoja prava naplate temeljem ?lanka 33. Zakona o šumama http://www.zakon.hr/z/294/Zakon-o-%C5%A1umama (http://www.zakon.hr/z/294/Zakon-o-%C5%A1umama)
Zakon je donio Sabor Republike Hrvatske, a Interni akt ovjerilo ministarstvo poljoprivrede. 
kingcrankey  Dakle POLITI?KA ELITA odlu?ila je našej bakici i našem jadnom penzioneru oteti zadnju kunu, pa ne samo da ne smiju brati gljive, nego ne smiju ni travu pasti u državnoj šumi bez pla?anja.
Jadne li države, jadnog li naroda... što smo do?ekali... fuj... gade mi se... mrgud


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Robin Hood na OĹľujak 27, 2014, 15:30:52
I, ne manje važno: pod pretpostavkom da novi Pravilnik zaživi, što je s kategorijama nezaposlenih, umirovljenika, hrvatskih branitelja i sl.? Uzima li Pravilnik u ozbir te diferencijacije? Imaju li zaposlenici "Hrvatskih šuma" popust ili ?ak oslobo?enje od naknade, vjerojatno propisano nekim još internijim pravilnikom? Sklon sam vjerovati da imaju. Pa ljudi, ima toliko argumenata za raspravu, zato i imamo HMGS da objedini sve te prijedloge i jednom za svagda razgoliti tu bijedu nesposobne administracije koja, vjerojatno, ne razlikuje zelenja?u od ludare!

Stanovništvo brdsko-planinskih podru?ja oslobo?eno je pla?anja. Mogu do?i u šumariju i besplatno dobiti kartu. Otuda je i krenulo od stanovitog Marijana Pleše. Predsjednik  marohlina iz Delnica, sa svojom bratijom (radio u HŠ i otamo ima mrežu i jak u politici) skovali plan kako odhebati došljake u berbi vrganja Gorskog Kotara, a svom stanovništvu (koje je oslobo?eno) pogodovati i uknjižiti politi?ke bonuse.

Izvor: politopedija.net
Marijan Pleše, dipl.ing. (PGS, PGS/IDS, HNS pa HSS/HSLS/PGS)
gradona?elnik iz Delnica, ro?en je 12. travnja 1955. u Delnicama.
?lan Gradskog vije?a Delnica (1997-2000), predsjednik Gradskog vije?a Delnica (1997-2000), nositelj strana?ke liste PGS-a za Gradsko vije?e Delnica na lokalnim izborima (2001), 5. na zajedni?koj listi PGS-a i IDS za Županijsku skupštinu Županije primorsko-goranske na lokalnim izborima (2001), gradona?elnik Grada Delnice (2001), 9. na strana?koj listi HNS-a u 7. izbornoj jedinici za Sabor (2003), 3. na koalicijskoj listi HSS-a, HSLS-a i PGS-a u VII. izbornoj jedinici za Sabor (2007), drugi na koalicijskoj listi BUZ-a, PGS-a i HRS-a u VII. izbornoj jedinici za Sabor (2011)
Ostale dužnosti Marijana Plešea
GSC RUNOLIST d.o.o. Delnice, ?lan nadzornog odbora (2004-) RISNJAK - DELNICE d.o.o., ?lan nadzornog odbora (2008-) KOMUNALAC d.o.o. Delnice, zamjenik predsjednika nadzornog odbora (2002-2006) ,Predsjednik društva "Marohlin" Delnice.


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: RF na OĹľujak 27, 2014, 15:38:14
Zakon o šumama, ?l. 33., govori o nekakvom op?em aktu i predhodnoj suglasnosti Ministarstva.
Ali mi nemamo na uvid taj op?i akt ni tu suglasnost, nego samo informaciju o tome.

Trebalo bi predo?iti cijeli taj "op?i akt", vidjeti na ?emu se sve izri?ito temelji, kakvi izuzeci postoje i sl. To treba biti javni dokument, objavljen na stranicama HŠ (a nije). Dok nije, to je i dalje opskurni interni pravilinik o kojemu imamo saznanja tek iz druge ruke.

I ?l. 33. Zakona nejasan je (što je to "za svoje potrebe" (tj. za potrebe HŠ), spominju se samo gra?ani a ne i pravne osobe koje skupljaju gljive, itd.

Konacno, Zakon o šumama donesen je krajem 2005, a HŠ trebale su donijeti sve akte do kraja 2006. (?l. 90). Zašto je sada donesen novi "op?i akt" odnosno "pravilnik"?Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: mrgud na OĹľujak 27, 2014, 23:57:33
Rf je lijepo sažeo problematiku i eventualnu pravnu nedore?enost!
Ima li na forumu kakav pravnik da malo prou?i problem, onako, "pro bono publico" ??
Ina?e, molim da se budale koje ?e kupiti kartu jave na forum da im damo pohvalnicu za glupost! blue1 blue1
Zamislite si jednu situaciju u današnje vrijeme kad se ostaje bez posla, svi nabrijani,nema se za režije, nema pla?e! ??? ???Recimo,sretne
lugar,šumar.ren?er (ili kak se sve ti pijanci ne zovu) nekog lika iz kategorije branitelja koji je ?etiri-pet godina branio državu (i za to vrijeme ostao bez posla), kako bere
kestene ili gljive,nije bitno i traži ga dozvolu. Ostatak scene si zamislite sami !! ;D ;D ;D


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: RF na OĹľujak 28, 2014, 09:03:59
<Stanovništvo brdsko-planinskih podru?ja oslobo?eno je pla?anja. Mogu do?i u šumariju i besplatno dobiti kartu. Otuda je i krenulo od stanovitog Marijana Pleše. Predsjednik  marohlina iz Delnica, sa svojom bratijom (radio u HŠ i otamo ima mrežu i jak u politici) skovali plan kako odhebati došljake u berbi vrganja Gorskog Kotara, a svom stanovništvu (koje je oslobo?eno) pogodovati i uknjižiti politi?ke bonuse.> (R. Hood, navod)

Interesantno je da su oni oslobo?eni pla?anja na temelju ?l. 6. Zakona o brdsko-planinskim podru?jima , koji glasi:

<Osoba starija od 16 godina koja ima prebivalište i boravi u jedinici lokalne samouprave na brdsko-planinskom podru?ju ima pravo ubiranja, bez naknade, šumskih plodina, u skladu s propisima.
Najbliža šumarija »Hrvatskih šuma« izdat ?e, na zahtjev osobe iz stavka 1. ovoga ?lanka, iskaznicu koja služi kao dozvola za ubiranje šumskih plodina.>

Primje?ujete li neuskla?enost ovog ?lanka s onima u "šumskom" Zakonu:
1. ondje je rije? o šumskim proizvodima etc. (gdje se ubrajaju i gljive, ?l. 5.27), a ovdje se pak govori o "šumskim plodinama"? To u jednom ure?enom pravnom sustavu ne može zajedno opstojati, zakonski propisi trebaju biti i formalno uskla?eni i precizni u terminologiji.
2. zakoni ni sadržajno nisu uskla?eni, taj izuzetak u Zakonu o b-p podru?jima trebao je u?i i u Zakon u šumama, a nije. Zakon o šumama ne pozna izuzetke. Imamo dakle slobodnu berbu gljiva "na mala vrata". Ukoliko je to dakle mogu?e u ovom našem ?udnom sustavu, onda tu vidim još ve? promašaj vodstva HMGS-a: za tako su se nešto i oni o?ito mogli i morali izboriti: ignorirati dakle Zakon o šumama i izlobirati  nekakav sli?an "bo?ni" propis koji ?e prakti?ki neprimjetno pro?i.

Bez obzira na relativno važnu ulogu gljivara u društvu, imam dojam da HŠ, a možda i nadležno Ministarstvo, cijeli taj naš sustav tretiraju kao "kotli?are" i "šumske šteto?ine", a neki gljivari svojim ponašanjem stvarno i doprinose takvoj percepciji, nažalost.

RF


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: sava kova?evi? na OĹľujak 28, 2014, 17:09:36
Ja sam za to da HŠ uvedu naoružane patrole i da se sve koji nemaju dozvole na licu mjesta budu streljani.  Ne?ete vi meni više u šume razbojnici....


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: mrgud na OĹľujak 28, 2014, 20:47:25
<Stanovništvo brdsko-planinskih podru?ja oslobo?eno je pla?anja. Mogu do?i u šumariju i besplatno dobiti kartu. Otuda je i krenulo od stanovitog Marijana Pleše. Predsjednik  marohlina iz Delnica, sa svojom bratijom (radio u HŠ i otamo ima mrežu i jak u politici) skovali plan kako odhebati došljake u berbi vrganja Gorskog Kotara, a svom stanovništvu (koje je oslobo?eno) pogodovati i uknjižiti politi?ke bonuse.> (R. Hood, navod)
Zakon o brdsko-planinskim podru?jima uskoro navodno odlazi u povijest, jer EU ne poznaje taj termin u svom zakonodavstvu!E, pa šta ?e bratija iz Delnica onda smisliti ? >:D
Možda zatvore sve prilaze šumi balvanima koje nemilice ruše i gra?u dilaju na crno ??? Ili nai?emo na seoske straže? :P :P :P :P ;D


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: medo na OĹľujak 29, 2014, 07:39:32

     U šumi vas ?eka puno iznena?enja,jako jako puno.  ??? >:(


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: mrgud na OĹľujak 29, 2014, 20:29:43
    U šumi vas ?eka puno iznena?enja,jako jako puno.  ??? >:(

Je, je, ?eka nas mali medo, komarci,divlje krma?e i ze?eki, porušene šume, devastirana staništa gljiva, a ako koja bukva ostane,
iza nje bude ?u?al "mali zeleni" sa uplatnicama koje buju poslužile kao toalet-papir! blue1 blue1 >:D


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: mrgud na OĹľujak 29, 2014, 20:45:24
Evo da dopunim Robina Hooda vezano za Delni?ku šumariju i likove koji tamo glume šerife! Izgleda da se sve negativnosti doga?aju u
Gorsko-kotarskim šumama koje pokriva šumarija u Delnicama!
Crtica-doga?aj prenesen sa jednog drugog foruma ??? ???


Oduzimanje opreme od strane lovnika
Patrik
[04. 04. 2013.]   
Danas je kolega fotograf, Stanislav Hora?ek postavio slijede?u obavjest na svojem facebook profilu:

Dragi prijatelji budite oprezni prilikom odlaska u šumu. Meni je danas lovnik Tomislav Šporer  oduzeo fotografsku opremu.

citiram zakon:

zakon o šumama.. ?lanak 12.

(1) Fizi?ke osobe mogu se kretati šumom ili šumskim zemljištem kao posjetitelji šuma, ako nije druga?ije odre?eno ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Posjetom šumi ili šumskom zemljištu smatra se šetnja i ostali oblici gra?anskog uživanja u šumi i/ili šumskom zemljištu, bez stjecanja imovinske koristi.

Kolega fotografira za svoj gušt, ne prodaje fotografije, postavlja ih na web i promovira Gorski kotar kao destinaciju, i rado ustupa fotografije svim zainteresiranima. Za navedenu opremu digao je kredit, a rekao je da ?e sutra imati sastanak u Upravi šuma Delnice i podijeliti detalje sastanka sa nama...

Je li ovo normalno????!!!!!Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: yoda na OĹľujak 29, 2014, 22:22:11
Je, je, ?eka nas mali medo, komarci,divlje krma?e i ze?eki, porušene šume, devastirana staništa gljiva, a ako koja bukva ostane,
iza nje bude ?u?al "mali zeleni" sa uplatnicama koje buju poslužile kao toalet-papir! blue1 blue1 >:D

Zašto za primjer nisi uzeo " mali crveni" >:D >:D nego odmah krivac za sve "mali zeleni" :P :P :P


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: mrgud na OĹľujak 29, 2014, 23:30:41
Zašto za primjer nisi uzeo " mali crveni" >:D >:D nego odmah krivac za sve "mali zeleni" :P :P :P


Ako promišljaš politi?ki 8), tam su stvarno zeleni! Kolko se sje?am, imaju nekakav primorsko -goranski savez ili tako nekako!
Ono kao, moje dvorište i nedam nikome ni blizu! ?isto lokalno sranje! Po tom modelu nedaju nikome sa strane u šume bez placovine!
Pozelene od muke jer nemaju modalitet da potpuno zabrane ulaz u šume u "svom dvorištu" blue1


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: tigi na OĹľujak 30, 2014, 12:57:03
Poštovani RF,mislim da je krajnje vrijeme da se više aktivirate u udruzi iz koje dolazite,a da ne govorim da vam je mjesto u Upravnom odboru Saveza.Kada ?e nasilni pojedinci vo?eni sitnim osobnim interesima ustupiti mjesto i prestati ko?iti samozatajne znalce,vrhunske intelektualce,poznavatelje prirode, posebno gljiva, kao što ste Vi?


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: medo na OĹľujak 30, 2014, 15:25:15

       Tigi !I ja bi ga u UO  HMGS-a i da polaže ispit za determinatora,jer ima veliko veliko znanje ne samo o gljivama ,ve? o "kompletnoj" prirodi. Ima odgovor na svako pitanje,radi li se o biljkama ili o pticama,o leptirima,o ribama ,o zmijama.

   Sve što me zanima pitam RF-a,a on zna baš sve .

    I zato smo sretni što ga imamo, a skromnost mu je vrlina.


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: medo na OĹľujak 31, 2014, 12:10:36
Stanovništvo brdsko-planinskih podru?ja oslobo?eno je pla?anja. Mogu do?i u šumariju i besplatno dobiti kartu. Otuda je i krenulo od stanovitog Marijana Pleše. Predsjednik  marohlina iz Delnica, sa svojom bratijom (radio u HŠ i otamo ima mrežu i jak u politici) skovali plan kako odhebati došljake u berbi vrganja Gorskog Kotara, a svom stanovništvu (koje je oslobo?eno) pogodovati i uknjižiti politi?ke bonuse.

Izvor: politopedija.net
Marijan Pleše, dipl.ing. (PGS, PGS/IDS, HNS pa HSS/HSLS/PGS)
gradona?elnik iz Delnica, ro?en je 12. travnja 1955. u Delnicama.
?lan Gradskog vije?a Delnica (1997-2000), predsjednik Gradskog vije?a Delnica (1997-2000), nositelj strana?ke liste PGS-a za Gradsko vije?e Delnica na lokalnim izborima (2001), 5. na zajedni?koj listi PGS-a i IDS za Županijsku skupštinu Županije primorsko-goranske na lokalnim izborima (2001), gradona?elnik Grada Delnice (2001), 9. na strana?koj listi HNS-a u 7. izbornoj jedinici za Sabor (2003), 3. na koalicijskoj listi HSS-a, HSLS-a i PGS-a u VII. izbornoj jedinici za Sabor (2007), drugi na koalicijskoj listi BUZ-a, PGS-a i HRS-a u VII. izbornoj jedinici za Sabor (2011)
Ostale dužnosti Marijana Plešea
GSC RUNOLIST d.o.o. Delnice, ?lan nadzornog odbora (2004-) RISNJAK - DELNICE d.o.o., ?lan nadzornog odbora (2008-) KOMUNALAC d.o.o. Delnice, zamjenik predsjednika nadzornog odbora (2002-2006) ,Predsjednik društva "Marohlin" Delnice.


Zakon za stanovništvo brdsko-planinskih podru?ja postoji od,?ini mi se 2006.godine,me?utim po?eo se provoditi tek prošle godine (2013.) u kolovozu. Samo je trebalo do?i u šumariju,staviti im na stol ispis tog zakona,nakon ?ega su krenuli mailovi prema HŠ-a u Zagreb. Odgovor je bio: da,stanovništvo brdsko planinskih podru?ja ima pravo na godišnju besplatnu iskaznicu. Jer,do kolovoza 2013.godine i oni su pla?ali ulaz u šumu kao i svi mi. Svjedok sam toga .


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Anonimni gljivar na Travanj 08, 2014, 13:28:27
Ovo možda nekima izgleda kao uspjeh, me?utim - mišljenja sam da je ovo što se dogodilo jedan veliki PORAZ!!!! Naime, u našim krajevima baš NIKAD, pa ?ak ni u doba Franje Tahija nije bilo pla?anja za ubrane "šumske proizvode", a gljivarenje te skupljanje jestivog i ljekovitog bilja je oduvijek bila tradicija! Stoga smatram da se nikako NIJE SMJELO dogoditi da se išta pla?a, pa ?ak niti neka simboli?na cijena! Tako?er, ne znam odakle takve dezinformacije da je to EU zahtjev to o pla?anju gljivarenja - to apsolutno NIJE ISTINA! Dapa?e, a tko ne vjeruje neka provjeri - u velikoj ve?ini EU zemalja se NE pla?a nikakva naknada za branje gljiva, osobito ne za vlastite potrebe, nego ako ima neko ograni?enje - onda je to samo koliko se gljiva smije u danu ubrati ili koliko velika plodišta moraju biti, ili pak "gljivostaj" u nekim danima u mjesecu i sli?no. Vrlo su rijetke zemlje koje imaju takvo pla?anje, a jedan od primjera su dijelovi Italije, npr. Toskana, gdje doista postoji naplata. Me?utim, zašto se baš moramo ugledati na takve primjere, a ne na one ostale, koji su ustalom u skladu s našom tradicijom?! Gledao sam malo i legislativu po svijetu: vidim da je i u Americi, koja je bar naj-kapitalisti?kija zemlja svijeta u gotovo svim saveznim državama DOZVOLJENO besplatno gljivarenje u osobne svrhe! Eto, upravo iz svih ovih razloga smatram da HMGS nije smio pristati na ovako nešto, ve? se trebao izboriti za ukidanje ovog apsurdnog zakona i za to da se za osobne potrebe NE pla?a ništa! Za komercijalne sakuplja?e je ve? druga pri?a, a tako?er se moglo uvesti i neka ograni?enja u koli?ini i sli?no sa svrhom za zaštitu staništa, ali ne ovako da se nas zaljubljenike u prirodu i gljive ovako kažnjava i maltretira!
A sad kad je ve? ovako kako je - da još nešto prokomentiram: vrlo mi je ?udno još nešto, a to je da se dozvola kupuje za jednu šumariju, a da se nešto malo može prije?i granice šumarije. To je jasno kad si npr. u jednoj šumi koja je doista na granici dviju šumarija, pa ako malo za?eš u drugu, ali npr. ja ne vjerujem da ?e oni priznavati dozvolu npr. zagreba?ke šumarije u Gorskom Kotaru ili u Slavoniji ili u Istri i obrnuto. To je isto trebalo razjasniti!
A što se ti?e "velikog popusta" za gljivare - ?lanarina u prosje?nom glj. društvu je kojih 150 kn, a još toliko se da za tu dozvolu, dakle to je 300 kn! A kao obi?an gra?anin, kao NE-?lan društva, može se dobiti dozvola za 200 kn! Prema tome, ne vjerujem da ?e ljudi biti motivirani za u?lanjenje u društva, jer na kraju ?e ih do?i skuplje nego da nisu ?lanovi... Sve skupa mi se nikako NE svi?a!


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: medo na Travanj 08, 2014, 14:09:37
Ovo možda nekima izgleda kao uspjeh, me?utim - mišljenja sam da je ovo što se dogodilo jedan veliki PORAZ!!!! Naime, u našim krajevima baš NIKAD, pa ?ak ni u doba Franje Tahija nije bilo pla?anja za ubrane "šumske proizvode", a gljivarenje te skupljanje jestivog i ljekovitog bilja je oduvijek bila tradicija! Stoga smatram da se nikako NIJE SMJELO dogoditi da se išta pla?a, pa ?ak niti neka simboli?na cijena! Tako?er, ne znam odakle takve dezinformacije da je to EU zahtjev to o pla?anju gljivarenja - to apsolutno NIJE ISTINA! Dapa?e, a tko ne vjeruje neka provjeri - u velikoj ve?ini EU zemalja se NE pla?a nikakva naknada za branje gljiva, osobito ne za vlastite potrebe, nego ako ima neko ograni?enje - onda je to samo koliko se gljiva smije u danu ubrati ili koliko velika plodišta moraju biti, ili pak "gljivostaj" u nekim danima u mjesecu i sli?no. Vrlo su rijetke zemlje koje imaju takvo pla?anje, a jedan od primjera su dijelovi Italije, npr. Toskana, gdje doista postoji naplata. Me?utim, zašto se baš moramo ugledati na takve primjere, a ne na one ostale, koji su ustalom u skladu s našom tradicijom?! Gledao sam malo i legislativu po svijetu: vidim da je i u Americi, koja je bar naj-kapitalisti?kija zemlja svijeta u gotovo svim saveznim državama DOZVOLJENO besplatno gljivarenje u osobne svrhe! Eto, upravo iz svih ovih razloga smatram da HMGS nije smio pristati na ovako nešto, ve? se trebao izboriti za ukidanje ovog apsurdnog zakona i za to da se za osobne potrebe NE pla?a ništa! Za komercijalne sakuplja?e je ve? druga pri?a, a tako?er se moglo uvesti i neka ograni?enja u koli?ini i sli?no sa svrhom za zaštitu staništa, ali ne ovako da se nas zaljubljenike u prirodu i gljive ovako kažnjava i maltretira!
A sad kad je ve? ovako kako je - da još nešto prokomentiram: vrlo mi je ?udno još nešto, a to je da se dozvola kupuje za jednu šumariju, a da se nešto malo može prije?i granice šumarije. To je jasno kad si npr. u jednoj šumi koja je doista na granici dviju šumarija, pa ako malo za?eš u drugu, ali npr. ja ne vjerujem da ?e oni priznavati dozvolu npr. zagreba?ke šumarije u Gorskom Kotaru ili u Slavoniji ili u Istri i obrnuto. To je isto trebalo razjasniti!
A što se ti?e "velikog popusta" za gljivare - ?lanarina u prosje?nom glj. društvu je kojih 150 kn, a još toliko se da za tu dozvolu, dakle to je 300 kn! A kao obi?an gra?anin, kao NE-?lan društva, može se dobiti dozvola za 200 kn! Prema tome, ne vjerujem da ?e ljudi biti motivirani za u?lanjenje u društva, jer na kraju ?e ih do?i skuplje nego da nisu ?lanovi... Sve skupa mi se nikako NE svi?a!

 Imate pravo,stalno razmišljam o svemu tome.
Prošle se godine veliki broj osoba u?lanio u udruge ,ali ih nakon toga više nitko nije vidio,a takvi udrugama nisu ni potrebni ,jer znamo koji im je bio cilj.
Ako voliš "svijet gljiva" ,ako želiš u?iti ,onda ?eš biti i ostati ?lan udruge-društva,a HMGS ?e nastaviti suradnju i razgovore sa HŠ-a i vjerujem u bolje rješenje,bolji dogovor.


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Borgia na Travanj 08, 2014, 16:23:20
Ovo možda nekima izgleda kao uspjeh, me?utim - mišljenja sam da je ovo što se dogodilo jedan veliki PORAZ!!!! Naime, u našim krajevima baš NIKAD, pa ?ak ni u doba Franje Tahija nije bilo pla?anja za ubrane "šumske proizvode", a gljivarenje te skupljanje jestivog i ljekovitog bilja je oduvijek bila tradicija! Stoga smatram da se nikako NIJE SMJELO dogoditi da se išta pla?a, pa ?ak niti neka simboli?na cijena! Tako?er, ne znam odakle takve dezinformacije da je to EU zahtjev to o pla?anju gljivarenja - to apsolutno NIJE ISTINA! Dapa?e, a tko ne vjeruje neka provjeri - u velikoj ve?ini EU zemalja se NE pla?a nikakva naknada za branje gljiva, osobito ne za vlastite potrebe, nego ako ima neko ograni?enje - onda je to samo koliko se gljiva smije u danu ubrati ili koliko velika plodišta moraju biti, ili pak "gljivostaj" u nekim danima u mjesecu i sli?no. Vrlo su rijetke zemlje koje imaju takvo pla?anje, a jedan od primjera su dijelovi Italije, npr. Toskana, gdje doista postoji naplata. Me?utim, zašto se baš moramo ugledati na takve primjere, a ne na one ostale, koji su ustalom u skladu s našom tradicijom?! Gledao sam malo i legislativu po svijetu: vidim da je i u Americi, koja je bar naj-kapitalisti?kija zemlja svijeta u gotovo svim saveznim državama DOZVOLJENO besplatno gljivarenje u osobne svrhe! Eto, upravo iz svih ovih razloga smatram da HMGS nije smio pristati na ovako nešto, ve? se trebao izboriti za ukidanje ovog apsurdnog zakona i za to da se za osobne potrebe NE pla?a ništa! Za komercijalne sakuplja?e je ve? druga pri?a, a tako?er se moglo uvesti i neka ograni?enja u koli?ini i sli?no sa svrhom za zaštitu staništa, ali ne ovako da se nas zaljubljenike u prirodu i gljive ovako kažnjava i maltretira!
A sad kad je ve? ovako kako je - da još nešto prokomentiram: vrlo mi je ?udno još nešto, a to je da se dozvola kupuje za jednu šumariju, a da se nešto malo može prije?i granice šumarije. To je jasno kad si npr. u jednoj šumi koja je doista na granici dviju šumarija, pa ako malo za?eš u drugu, ali npr. ja ne vjerujem da ?e oni priznavati dozvolu npr. zagreba?ke šumarije u Gorskom Kotaru ili u Slavoniji ili u Istri i obrnuto. To je isto trebalo razjasniti!
A što se ti?e "velikog popusta" za gljivare - ?lanarina u prosje?nom glj. društvu je kojih 150 kn, a još toliko se da za tu dozvolu, dakle to je 300 kn! A kao obi?an gra?anin, kao NE-?lan društva, može se dobiti dozvola za 200 kn! Prema tome, ne vjerujem da ?e ljudi biti motivirani za u?lanjenje u društva, jer na kraju ?e ih do?i skuplje nego da nisu ?lanovi... Sve skupa mi se nikako NE svi?a!

Dijelim tvoje mišljenje, i mi se moramo boriti za ukidanje famoznog pravilnika i naplate ulaska u državne šume.  Što se HMGS-a ti?e, u?inio je što je mogao. HMGS nije pristo na ovo, napravili su po svome. Imali smo preslabi utjecaj. A gdje su tu gra?ani? Gdje su tu mediji? Gdje je tu oporba? Bez široke POLITI?KE akcije i podrške medija ne?e se mo?i puno više napraviti.

Moram radi javnosti ispraviti tvoje neto?ne tvrdnje u gornjem tekstu, jer raspolažeš sa krivim podacima.

- cijene ulaznica iskazane su bez PDV-a. Pro?itaj izvješ?e predsjednika HMGS-a na naslovnoj stranici.
   Matematika je slijede?a: ne-?lan društva pla?a 200,00+50,00 PDV = 250,00 kn godišnju kartu, ?lan HMGS-a 200,00 x ,60 = 120,00+30,00 PDV = 150,00 kn
- dalje, prema tuma?enju Pravilnika iz Hrvatskih šuma d.o.o. koje sam dobio od Predsjedika Saveza, ulaznica može biti kupljena u BILO KOJOJ šumariji i vrijedi za podru?je SVIH šuma u državnom vlasništvu kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o.
Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: RF na Travanj 09, 2014, 00:26:08
Ja samo znam da sam ju?er nabrao oko kvarat kile lijepih mladih jurjevki, bez crva. Pekla me savjest da ipak platim Hrv. sumama nesto, ali nisam bio siguran je li to "njihov" teren i kada je zapocela "sezona" koju navode. Vjerojatno teren i nije bio njihov te vjerojatno oni misle da gljiva jos nema, pa onda i sezone nema, jer: gljive za njih rastu samo poslije kise i to u jesen, najcesce u listopadu. Onda sam ipak pomislio da im svejedno platim, jer znam da im treba za novi vozni park i za placanje honorarca vanjskom suradniku pravniku koji im sastavlja one nebuloze. Ali, nazalost, nije bilo mogucnosti placanja u sumi, a unaprijed platiti nije imalo smisla, tko je mogao znati da cu ista naci? I da, nisam bio siguran u potrebu placanja haraca za branje majcine dusice, koja je tako lijepo zamirisala proplankom. Pa i pokoja sparoga, kao i mladi izdanak veprine i bljusta pojavili su se bas na medji izmedju privatnog i nepoznatog. Korijen na jednoj cestici, a vrsak stabljike na drugoj, s tendencijom da se i pri prijelomu zatekne na privatnome, a lugara nema da dovikne pravorijek. I, sto sad? Stvarno nam treba jacati daljnju suradnju nasih dviju saveza, kako bi se u kontekstu objektivnih okolnosti postigla zajednicka platforma oko dogovora na razini kompromisa, a imajuci u vidu i strogo se drzeci nacela .., itd., itd.


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Administrator1 na Travanj 09, 2014, 07:49:44
Danas se dogodio napad robota na naš forum. Da bih sprije?io upade, privremenono moram blokirati pisanje na forumu neregistriranim korisnicima.
Zahvaljujem na razumijevanju.


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Sanja na Travanj 10, 2014, 15:05:59

- dalje, prema tuma?enju Pravilnika iz Hrvatskih šuma d.o.o. koje sam dobio od Predsjedika Saveza, ulaznica može biti kupljena u BILO KOJOJ šumariji i vrijedi za podru?je SVIH šuma u državnom vlasništvu kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o. [/b]


Nažalost ovo je samo djelomi?no to?no  :(

Evo citat djela maila koji sam dobila prije par minuta i HŠ:
samo vikend dozvola za branje nedrvnih šumskih proizvoda može  se ishoditi u bilo kojoj šumariji u RH i vrijedi za bilo koju lokaciju kojom gospodare HŠ d.o.o.  Ostale dozvole vrijede za podru?je šumarije u kojoj su isho?ene. S poštovanjem,


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Administrator1 na Travanj 10, 2014, 16:42:53
Nažalost ovo je samo djelomi?no to?no  :(

Evo citat djela maila koji sam dobila prije par minuta i HŠ:
samo vikend dozvola za branje nedrvnih šumskih proizvoda može  se ishoditi u bilo kojoj šumariji u RH i vrijedi za bilo koju lokaciju kojom gospodare HŠ d.o.o.  Ostale dozvole vrijede za podru?je šumarije u kojoj su isho?ene. S poštovanjem,

Molim te da mi pošalješ, ili tajniku tajnik@hmgs.hr kopiju dopisa. Do informacija se teško dolazi, pa ?u ovu vijest objaviti na stranicama HMGS-a, da s istim upoznamo javnost.
Lp


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Sanja na Travanj 10, 2014, 17:49:02
Poslala sam mail na tajnik, Vašu ne znam.
Neka Vam je on proslijedi ili mi na PP dajte Vašu pa ?u i Vama poslati.

Ovih ?u dana pokušati kontaktirati Šumariju ZG da vidim što oni kažu za razliku od HŠ.


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Zula na Travanj 10, 2014, 22:03:42
?itam sve te prethodne postove vezane za "famozni" (njegovo viso?anstvo) pravilnik i pitam ima li itko
izvorni i cijeli primjerak pravilnika da ga stavi na forum ili postoji negdje link na njega? svi ga komentiramo, a tko je vidio cijelu verziju?
i ovo što piše sanja je opet neka nova pri?a! da li to piše u pravilniku ili pojedine šumarije opet svaka po svome tuma?e neke odredbe?
imam dojam kao da je taj "?udnovati kljunaš" od pravilnika klasificiran kao "top secret"!! >:D
ako nije nigdje javno objavljen, kako da se gra?ani onda ponašaju u skladu s njim? ???Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: mala na Travanj 10, 2014, 23:57:30
?itam sve te prethodne postove vezane za "famozni" (njegovo viso?anstvo) pravilnik i pitam ima li itko
izvorni i cijeli primjerak pravilnika da ga stavi na forum ili postoji negdje link na njega? svi ga komentiramo, a tko je vidio cijelu verziju?
i ovo što piše sanja je opet neka nova pri?a! da li to piše u pravilniku ili pojedine šumarije opet svaka po svome tuma?e neke odredbe?
imam dojam kao da je taj "?udnovati kljunaš" od pravilnika klasificiran kao "top secret"!! >:D
ako nije nigdje javno objavljen, kako da se gra?ani onda ponašaju u skladu s njim? ???Zula,ja imam kompletni pravilnik,donosim ga u subotu....


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Borgia na Travanj 11, 2014, 20:09:09
Ma ne mogu nam to raditi. Narode pobunimo se!!!
Pozivam sve gljivare Hrvatske na BOJKOT pla?anja dozvole za branje!!!


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Zula na Travanj 11, 2014, 22:18:29
Ma ne mogu nam to raditi. Narode pobunimo se!!!
Pozivam sve gljivare Hrvatske na BOJKOT pla?anja dozvole za branje!!!


 hi5 hi5 hi5 hi5 hi5 hi5 zivjeli2 zivjeli2 zivjeli2 zivjeli2


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Borgia na Travanj 16, 2014, 12:09:44
Našao sam link famoznog pravilnika, pa koga interesira... http://tinyurl.com/qao5zre (http://tinyurl.com/qao5zre)


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Borgia na Svibanj 10, 2014, 12:13:45
Na uvid važe?i cjenik Hrvatskih šuma d.o.o. http://split.hrsume.hr/images/dok/proizvodi/Nedrvni%20proizvodi%20cjenik_n.pdf (http://split.hrsume.hr/images/dok/proizvodi/Nedrvni%20proizvodi%20cjenik_n.pdf)


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Zula na Svibanj 10, 2014, 21:46:55
Na uvid važe?i cjenik Hrvatskih šuma d.o.o. http://split.hrsume.hr/images/dok/proizvodi/Nedrvni%20proizvodi%20cjenik_n.pdf (http://split.hrsume.hr/images/dok/proizvodi/Nedrvni%20proizvodi%20cjenik_n.pdf)

nek si ga zataknu za šešir - rekel bi bandi? !!!! blue1 blue1


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: yoda na Svibanj 10, 2014, 23:00:18
Progovorio i "index"!!!

http://www.index.hr/vijesti/clanak/hrvatske-sume-pocele-naplacivati-izlete-i-voznju-biciklom-u-prirodi/745625.aspx (http://www.index.hr/vijesti/clanak/hrvatske-sume-pocele-naplacivati-izlete-i-voznju-biciklom-u-prirodi/745625.aspx)


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: Zula na Svibanj 11, 2014, 20:40:02
http://www.24sata.hr/politika/mirela-holy-sume-su-prirodni-resurs-i-ne-smiju-se-naplacivati-366216 (http://www.24sata.hr/politika/mirela-holy-sume-su-prirodni-resurs-i-ne-smiju-se-naplacivati-366216)


Naslov: Odg: Komentiraj rad Saveza
Autor: ZCOBAN na Studeni 18, 2014, 07:12:09
Pozdrav iz GU "Kotr?"-Daruvar
www.mikologija.bloger.hr (http://www.mikologija.bloger.hr)