GD Krasnica Krapina

logo 2014

Osnovni podaci:

Gljivarsko društvo „KRASNICA“ Krapina

        Krapina, Janka Leskovara 4

     

        Andro  Herak – predsjednik, tel . 049 370 886 /   091 921 6555

        e-mail: krasnica.krapina@gmail.com

         Žarko Puljek– dopredsjednik,   098 677 273

        Mirjana Podgajski – tajnik,  

        e-mail : mirjana.podgajski@gmail.com

 

Članica HMGS-a od: 12.09.2013. godine…