HRVATSKI MIKOLOŠKO-GLJIVARSKI SAVEZ

CROATIAN MYCOLOGICAL-MUSHROOMEERING ASSOCIATION

O savezu

 • Hrvatski mikološko-gljivarski savez je neprofitna udruga osnovana na osnivačkoj skupštini 10. lipnja 2006. godine, a registrirana 11. srpnja 2006. godine. Sjedište saveza je u Zagrebu, Ozaljska 105. Savez je osnovan na inicijativu GD ZET-ZAGREB, koji je dao inicijativu za okupljanje udruga gljivara iz tri županije : GD „ZET-ZAGREB“ Zagreb, GD „Sesvete“- Sesvete(Zagreb), GD „Kamilo Blagaić“ – Zagreb, GD „ Karlovac“ – Karlovac, i Udruge gljivara „Boletus“- Bujštine.
 • Prvi predsjednik Saveza bio je prof.dr.sc. Romano Božac, koji je u svom dugogodišnjem radu izuzetno puno dopridonio razvoju gljivarstva i mikologije u Hrvatskoj.
 • Osnivanjem saveza realizirana je, nakon više desetljeća postojanja gljivarstva u Hrvatskoj, želja mnogobrojnih gljivara i građana, za postojanjem krovne organizacije, a time i stvaranje uvjeta za sveobuhvatni razvitak gljivarstva i mikologije u Republici Hrvatskoj.
 • U savez je danas uključeno deset udruga, koje zajedničkim radom doprinose promicanju gljivarstva u Hrvatskoj, razvoju gljivarske etike, poštivanju zaštite samoniklih gljiva, te očuvanju biološke raznolikosti i održivog razvoja.

 

Statut

 • Statut, koje predstavlja temeljni pravni akt  Saveza, usvojen je u pročišćenom obliku sa izmjenama i dopunama na skupštini HMGS-a 21. travnja 2015. godine.
 • Statut možete preuzeti ovdje: STATUT HMGS-a- novi

 

Pravilnik o ispitima

 • Pravilnikom o ispitima i dobivanju naziva determinator, određeni su postupci i kriteriji za dobivanje različitih stupnjeva naziva „determinator“, koji mogu stjecati članovi mikoloških i gljivarskih udruga učlanjenih u HMGS.
 • Pravilnik možete preuzeti ovdje: pravilnik.pdf
 • Popis gljiva za ispit naziva “determinator”
 • img002img003img004img005img006img007

 

 

 

Gljivarska iskaznica

 • Gljivarska iskaznica unificirani je identifikacijski dokument gljivara članica HMGS-a. Uplata godišnje članarine evidentira se na poleđini iskaznice „gljivicom“ u određenoj godini.

Upravni odbor

Predsjednik: BRANKO BARTOLIĆ, 10362 Kašina, Feštinec 35, Tel. 01/7882 829,  fax.; 01/7882 829,  gsm.: 091/132 1999 e-mail: nibrahmgs@gmail.com

         Dopredsjednik: Ivan Kočet, 10000 Zagreb, Ozaljska 105 tel. 01/3077097,01/3651-774
zula64@gmail.com

Dopredsjednik: Željko  Zgrablić ,  Zgrablići, Zgrablići 9/c,kont.:098/339 734, 

e-mail:zeljko.zgrablic@gmail.com 

Član:Diana  Škrgulja,  Rijeka, ul. Bribirska 3    091/9100437,  e-mail:  skrguljadiana@yahoo.com

 

       Član: Avelin Fijačko , Zlatar, ul. Sajmišna 44 –  kont.:099/461 5052 ,       e-mail: avelinf@gmail.com

Član: Dubravko  Furlan , Zagreb, e-mail: grlatheo@gmail.com

Član: Vladimir Mislović, Čakovec, ul.Zavnoha-a 17, kont.:099/216 9260  ,

e-mail: amislovic@icloud.com

       Član: Branko Kezerle, Donji Miholjac, ul. Vukovarska 4,   e-mail: udrugagljivaradm@gmail.com
    

 Član: DRAGUTIN VAHTARIĆ, 47250 Karlovac, Belajske Poljice 40Tel.: 047/ 851 434, gsm.:091/ 1851 434

e-mail: dragutin.vahtaric@ka.t-com.hr

Podaci

         Adresa: Ozaljska 105, 10000 Zagreb
         OIB: 92496844324
         Transakcijski račun: HR0523600001101921832

Administracija:

       Glavna tajnica: BLANKA ČEKADA, 51000 Rijeka, ul.Diračje 106, Gsm.: 098/ 9677 970e-mail:bcekada@yahoo.com

Blagajnica: DINA BERNOBIĆ