Sa sjednice Upravnog odbora HMGS-a

Zapisnik  sa sastanka Upravnog odbora Hrvatskog mikološko-gljivarskog saveza u proširenom sastavu.

Sastanak se održao u petak, 26. kolovoza 2011. godine u Celinama (Samobor) u restoranu „Lastavica“ s početkom u 15,40 sati.(  temeljem poziva od 22. kolovoza 2011.godine).
Nazočni: Dragutin Vahtarić, predsjednik Saveza, Branko Bartolić,glavni tajnik Saveza, Ivan Forko, član,Josip Šimić, dopredsjednik Saveza, Zdravko Preglej, član,  Predrag Grubišić, član, Franjo Tomas, član, Božidar Laušin, član.
Odsutni:Ivan Kočet-dopredsjednik, Šarlota-Magdalena Schmidt, članica
Ostali nazočni: Milan Božičević, Andrijano Kompasi, Nataša Dorosulić, svi iz GD Kneginja Sisak, Jagoda Pavletić iz GU „Ožujka“ iz Rijeke i Mladen Strižak iz GD „Kamilo Blagaić“ iz Zagreba.
Pozvani gost: dr. sc. Ivan Jakopović, direktor tvrtke DR MYKO SAN – ZDRAVLJE IZ GLJIVA d.o.o. koja je i glavni organizator 6. svjetskog kongresa o ljekovitim gljivama.

Zapisničar je Nataša Dorosulić iz GD Kneginja, Sisak.

Predsjedavajući je Dragutin Vahtarić, predsjednik HGMS-a. Nakon utvrđivanja kvoruma pročitao je i dao na usvajanje sljedeći dnevni red: 

1.       Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice HMGS-a

2.       Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3.       Međunarodna konferencija o ljekovitim gljivama – Zagreb ( Hotel Holiday )

         od 24. do 27. rujna 2011. godine

4.       Iskaznice HMGS-a

5.       Izvješće o stanju žiro-računa  HMGS-a

6.       Podmirivanje obveza prema HMGS-u

7.       Web stranica HMGS-a

8.       Donošenje odluke o prijemu novih članica HMGS-a

9.       Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad1 Gospodin Branko Bartolić, tajnik Saveza, pročitao je dva zapisnika . Prvi zapisnik od 6. svibnja na Sljemenu i od 4. lipnja u Novom Mjestu kraj Svetoga Ivana Zelina. Cjelovite zapisnike možemo pogledati na stanicama HGMS-a. Ukratko, bili su to zaključci o izradi iskaznica, o ugovoru s Hrvatskim šumama, o gljivarskom kodeksu, o tel.računu iz 2009, o kreiranju web stranice Saveza, o isplatama naknada za rad glavnog tajnika, blagajnice i ostalih troškova Saveza, o raspisivanju obavijesti o prijavi članova za pristupanje ispitu za determinatore -mentore i determinatore.
 Ad2 Za zapisničara je izabrana Nataša Dorosulić iz GD Kneginja, Sisak. Dragutin Vahtarić je izabran biti prvi ovjerovitelj zapisnika i Josip  Šimić drugi ovjerovitelj zapisnika.(Dakle predsjednik i dopredsjednik HGMS-a.)
Ad3 Gost sastanka bio je dr. sc. Ivan Jakopović, jedan od organizatora gore imenovane konferencije, koji se već dvadeset i jednu godinu, unutar djelatnosti svoje tvrtke, odnosno  poduzeća bavi proizvodnjom i prometom dijetetskih preparata iz ljekovitih gljiva za očuvanje zdravlja.  Sva četiri dana održavat će se, za posjetitelje besplatna, jednosatna izlaganja renomiranih znanstvenika i stručnjaka, praćena slobodnom razmjenom informacija i ideja. Teme po danima su sljedeće:

 1. Zašto i kako uzgajati jestive i ljekovite gljive
  [kratak opis postupaka i tehničkih preduvjeta potrebnih za uspješan uzgoj gljiva i zanimljive vrste za uzgoj],
 2. Osnovni načini prerade i korištenja jestivih i ljekovitih gljiva
  [pregled različitih mogućnosti prerade gljiva (sušenje, kiseljenje, ekstrahiranje, siliranje...) i prednosti/nedostaci tih postupaka],
 3. Gastronomski i turistički potencijali upotrebe jestivih i ljekovitih gljiva
  [upotreba gljiva u kuhinji],
 4. Poduzetničko – poslovne mogućnosti uzgoja i prerade jestivih i ljekovitih gljiva
  [elementarni pregled propisa, olakšica i poticaja; problemi i mogućnosti].

Sve detalje o temi možemo pronaći na http://www.immc6.com/ i o izložbi na: http://www.immc6.com/expoHR.html

 Od HGMS-a je dr. Ivan Jakopović zatražio stručnu i organizacijsku potporu.

 

 Predsjedavajući je inzistirao na osnivanju dvaju odbora:

 

 U organizacijski odbor su predloženi i obveze prihvatili:  Dragutin Vahtarić (predsjednik), Ivan Kočet (dopredsjednik), Božidar Laušin, predstavnik  tvrtke Myko San (gosp.Ivan Jakopović) i predstavnik domaćina Hotela Holliday.

 

Stručni odbor za postavljanje izložbe gljiva sačinjavaju : prof. dr.sci. Romano Božac, prof. Branko Bartolić, mr.Mladen Strižak, Ivan Forko i Sulejman Zukić  (svi determinatori – mentori).


Gljive će brati članovi svih gljivarskih udruga i društava članica HGMS-a. Ujedno je zamišljena izložba kao svehrvatska izložba gljiva i svaka pomoć je dobrodošla. Članovi Saveza ističu zadovoljstvo i čast jer se takvo što još nije održavalo u našoj državi. No, važno je da se svježe ubrani primjerci dostave u petak, 23. rujna u vremenu od 17 do 19 sati.

  Potrebno je da se sve članice Saveza uključe u postavljanje Izložbe gljiva i  aktiviraju svoje determinatore-mentore i determinatore koji će tom prilikom imati mogućnost potvrđivanja svog znanja.

Sva Društva i Udruge članice Saveza imaju mogućnost poslati na postavljanje Izložbe svoje članove – kandidate za polaganje ispita za zvanje :

 determinator – pripravnik i determinator koji će tom prilikom moći pokazati svoje znanje i polagati ispit pred Stručnom komisijom.

Gljive moraju biti sortirane po rodovima – vrstama.

Uz gljive poželjno je sakupiti određene količine mahovine i drugog ukrasnog bilja, kako bi se dekorirali stolovi za postavu izložbe.


Ad4
Iskaznice HMGS-a su u izradi.  Član GD Sesvete Stanisavljević je ponudio svoju pomoć i financijska sredstva, a za daljnje dogovore zadužuju se Dragutin Vahtarić i Branko Bartolić. Kako bi se popis članova predao u cijelosti na izradu, potrebno je iz svakog gljivarskog društva dostaviti tajniku potrebne podatke o članovima- što prije.
Ad5
Izvješće o stanju žiro-računa  HMGS-a podnio je gospodin Branko Bartolić, tajnik Saveza.
Ad6 Podmirivanje obveza prema HMGS-u podrazumijeva plaćanje članarine i dugovanje za korištenje  mobilnih uređaja za 2009. i 2010 godinu.
Ad7 Gospodin Zdravko Preglej uređuje web stranicu HMGS-a: 
http://hmgs.hr/hrvatski-gljivarsko-mikoloski-savez/
Da bi se stranice mogle ažurirati potrebno je podatke o radu gljivarskih društava/udruga poslati na elektroničku poštu gore imenovanog administratora: zagorec@hmgs.hr.
Ad8 Tajnik Saveza je iznio podatak da je s današnjim danom, jednoglasnom odlukom primljeno GD Kneginja Sisak u punopravno članstvo Saveza.
GU“ Sunčanica“ Sinj nije dostavila svu potrebnu dokumentaciju pa ne može danas biti primljena u članstvo HGMS-a.
Ad9 Pod točkom razno bilo je govora i o potrebi izbora novog predstavnika za člana Upravnog odbora iz GD“ Kamilo Blagaić“ o ćemu će gosp. Mladen Strižak izvijestiti svoje Društvo i ponuditi zamjenu za neaktivnog člana – Šarlotu-Magdalenu Šmit.

Sastanak je završio u 19,30 sati.
Zapisničar: Nataša Dorosulić, Prvi ovjerovitelj: Dragutin Vahtarić, Drugi ovjerovitelj: Josip Šimić