Cerna – Održano predavnje na temu “Gljive slavnonskih šuma”

Dana 27, listopada 2011. godine započelo je provođenje Ugovora o poslovnoj suradnji između našeg Saveza i Hrvatskih šuma u dijelu preuzetih obveza HMGS-a. U domu Hrvatskih šuma u Cerni, a u organizaciji ogranka Hrvatskih šuma Vinkovci održano je predavanje o gljivama Slavonskih šuma. Predavanje je za 50-tak djelatnika Hrvatskih šuma ogranka Vinkovci održao Branko Bartolić, prof. determinator-mentor.

 Tijekom dvosatne edukacije popraćene s osamdesetak dijapozitiva predavač je upoznao auditorij s mnogobrojnim jestivim, nejestivim i otrovnim gljivama naših šuma, skrenuo pozornost na detalje važne za prepoznavanje sličnih vrsta, ali i otkrio brojne malo poznate finese u načinu pripreme i konzumacije pojedinih gljiva. Nažalost, zbog dugotrajne suše u istočnoj Hrvatskoj gljiva u šumi gotovo da i nema, pa je doneseno svega nekoliko pronađenih primjeraka koje je predavač determinirao. Edukaciji, koja je dogovorena i realizirana temeljem Ugovora između Hrvatskih šuma d.o.o. i Hrvatskoga mikološko-gljivarskog saveza, nazočilo je preko 50 zainteresiranih članova HŠD-a ocijenivši je vrlo uspjelom.