Rezultati ispitivanja smrčaka na teške metale

piše: Dragutin Vahtarć

Pročitali smo vijest na web portalu VECER.COM pod naslovom OBREMENJEN SVET OB DRAVI ,gdje je dato izvješće, da su se u općini Videm , u Sloveniji , odlučili za analizu tla i utvrdili, da su u vrijeme jesenskih poplava tla zagađena teškim metalima, prije svega olovom i cinkom.

To nas je potaklo da provjerimo, da li su sezonske gljive, smrčci ( Morchella ), koje smo u to vrijeme brali na poplavnim područjima oko rijeke Drave , preuzele na sebe neke od navedenih teških ( samim tim i otrovnih) metala.

 Stupili smo u vezu s mr.sc Vesnom Matijević-Kušter iz Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, djelatnost za zdravstvenu ekologiju , koja je zahvalila na takvoj inicijativi, ali s obzirom da je to vrlo osjetljivo područje hrane i da oni nemaju mogućnost takvih istraživanja,  uputila nas je na Hrvatski zavod za javno zdravstvo u Zagrebu i to mr.sc Marijanu Kataleniću.

 Nakon uspostavljenog kontakta , te službenog dopisa, dr.sc Krunoslav Capak šef službe , odobrio je da troškove istraživanja snosi zavod , a da mi dostavimo dovoljne količine gljiva ubranih na pet  područja , kako bi rezultati bili usporedivi.

 Branje smrčaka preuzeli su članovi GD Smrčak Čakovec i GD Lisičica Pregrada. Gljive su brane na sljedećim lokacijama :

-          Područje rijeke Drave, Otok kod Preloga

-          HE Čakovec, Otok kod Preloga

-          Stipernica kod Pregrade

-          Lokacija Čakovec

-          Područje rijeke Drave,Donji Kuršanec

I dostavljene na ispitivanje u HZJZ, Rockefellerova 7 u Zagrebu.

 Nakon obavljene analize dostavljenih gljiva, koje je obavila mr.sc.Anica Benutić. dipl.ing dostavili su nam ispitne izvještaje, iz kojih je vidljivo, da su jedino u uzorcima ubranim na lokaciji: područje rijeke Drave, Otok kod Preloga, pronađene nedozvoljene količine kadmija ( Cd ) , te gljive s tog područja nisu zdrastveno ispravne za hranu.

Otkud kadmij u gljivama možemo samo pretpostaviti. Vjerojatno su poplavne vode isprale ostatke umjetnog gnojiva sa njiva i koncentrirale ga na mjestima gdje su gljive ubrane. No to bi trebalo biti rezultat nekog novog istraživanja.

 Na kraju bi zahvalio djelatnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i članovima GD Smrčak Čakovec  i GD Lisičica Pregrada , bez čijeg truda ne bi imali ove rezultate koje ćemo i ubuduće koristiti.

Privitak: rezultati analize

 Donji KuršanecPregradaPrelog,Otok kod Preloga, Čakovec