DG Martinčica

Društvo gljivara Labinšćine „MARTINČICA“

 

Podaci:

Labin, Ulica A. Selana 10

Mladen Dušman – predsjednik, 091/1366650

e- mail : mladen.dusman1948@gmail.com

Feručo Katičić  -  dopredsjednik  , 091/7881104

e-mail: feruco.katicic@gmail.com

Zvjezdana Lukšić – tajnica    ,  098/535736

e-mail: info@artis-knjigovodstvo.hr

 

Članica HMGS-a od : 24.02.2014.godine….