EU Vidov san

 

vidov_san

UDRUGA VIDOV SAN ZA ČISTI PLANET

Osnovana je 2009.Svojom djelatnošću promiče i unapređuje svijest o očuvanju planeta Zemlje, i standarde življenja u Primorsko-goranskoj županiji i šire.
Organizira edukativne tečajeve i manifestacije o zdravom životu, kulturi življenja ,očuvanju i zaštiti okoliša i održivog razvoja. Izdaje stručnu literaturu iz područja svojih djelatnosti i sve ostalo utvrđeno Statutom udruge.Surađuje sa više udruga na općini Čavle, posebno sa TZ-Čavle, OŠ Čavle i Žensko društvo Grobnišćica, i uključuje se u ostale aktivnosti sukladno svojim mogućnostima.

Sjedište:

Čavle 76, 51219 ČAVLE

Kontakt:
Marija Vičević
091/562-5658
mail: airamciv@gmail.com