GD Ivan Focht

GD IVAN FOCHT-KUTINA

Osnovni podaci:

Gljivarsko društvo „Ivan Focht Kutina“ , iz Kutine

       44 320 Kutina, ul. Milke Trnine 1

                   

                     Juraj Marković –predsjednik ,  mob.:  099 326 0589

                      e-mail: trax254@gmail.com

                      Borislav Klišanić – zamjenik predsjednika  , mob.:  098 389 987

                     e-mailborokl3@gmail.com

                      Ana Krizmanić, tajnica, tel. 098-823464

                      e-mail: ana.krizma61@gmail.com

 

Članica  HMGS-a od:07.05.2014.godine….