GD Vuzmek

Gljivarsko društvo “VUZMEK” Ludbreg

GD VUZMEK

Osnovni podaci:

Gljivarsko društvo „VUZMEK“ – LUDBREG

Ludbreg,Globočec Ludbreški, Vrtna 3

Franjo Nikolaus – predsjednik, 098/9514 346

e-mail: vuzmekludbreg@gmail.com

e-mail : ana.muric@net.hr

 

Članica  HMgs-a od:02.03.2013 .godine…