GU Sunčanica-Sinj

http://www.guss.hr/

Povijest…

04. studenog 1999. grupa entuzijasta (ljubitelja gljiva i prirode) na inicijativu Branka Šege održala je Osnivačku skupštinu i osnovala, za sada jedinu, gljivarsku udrugu u Dalmaciji.
Udruga je dobila ime po prekrasnoj gljivi, sunčanici. Ime udruge je Gljivarska udruga “Sunčanica” Sinj. Za predsjednika izabran je Branko Šego. Sjedište udruge je u Suhaču. 2011. godine udruga pristupa Hrvatskom mikološko-gljivarskom savezu.

Ciljevi udruge…

  • upoznavanje gljiva naših krajeva,
  • razvijanje ljubavi prema prirodi i domovini,
  • proučavanje gljiva kao prirodnog izvora hrane u svakodnevnoj ishrani, kao i
    slučaju oskudice izazvane ratom ili elementarnim nepogodama,
  • proučavanje gljiva s ciljem zaštite od trovanja,
  • rad na razvoju uzgoja saprofitskih i mikoriznih gljiva,
  • suradnja s ostalim društvima u zemlji kao i sa zainteresiranim poduzećima , znanstvenim ustanovama i planinarskim društvima.

 

Djelatnost udruge…

Svoju djelatnost udruga ostvaruje  organiziranjem predavanja o gljivama, održavanjem determinacija odnosno prepoznavanja gljiva na terenu, organiziranjem stručnih izleta za članove u trajanju do 2 dana i postavljanjem tematskih izložbi gljiva.

 

 Adresa:

Gljivarska udruga „SUNČANICA“ – SINJ-SUHAČ

21230 SINJ, Suhač 38 A

 

Stipe Gabrić – predsjednik, 099/698 1874  – 021/701 169

               e-mail: shiitake.gabric@gmail.com

Josip Budinski – potpredsjednik, 091/572 5752 -tel.  021/824 859

e-mail: josip.budinski523@gmail.com

Branko Šego – tajnik 098/9015 644  – tel 021/821 435

e-mail : branko.sego@gmail.com

Ivana Selanec – rizničar – 098/595 203      -  021/824 859

e-mail: josip.budinski523@gmail.com

 

Članica HMGS-a od : 01.10.2011. godine…