UG Kraljevka

kraljevka

Osnovni podaci:

Udruga gljivara „KRALJEVKA“ Glina

Glina, Hrvatskog Proljeća 21

         Željko  Jambrešić – predsjednik ,   - 091/112 1024

         e-mail: zjambresic2018@gmail.com

 

         e-mail : udruga.kraljevka@yahoo.com

        Drenka Pavletić Kreštelica– dopredsjednica, 098/228460

       e-mail: drenkakp@gmail.com

 Živanka Škrljac – tajnica,  099/516 9725

        e-mail: zizi.dado@gmail.com

   Članica HMGS-a od:    28.02.2014. godine